Poradnik - Jak wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów

Jak wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów?

Elektroniczny obieg dokumentów (ang. Electronic Document Workflow lub Electronic Document Management System - EDMS) do systemu informatycznego, to system, który umożliwia organizacjom udostępnianie, przesyłanie, zarządzanie zarówno dokumentami jak i przepływem informacji oraz procesami biznesowymi w formie elektronicznej. Ten rodzaj systemu ma na celu zastąpienie, papierowych rozwiązań dokumentacyjnych, bardziej efektywnymi i zautomatyzowanymi rozwiązaniami.

 

System ten wykorzystuje technologie elektroniczne do tworzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania dokumentów w organizacji. Głównym przedmiotem zainteresowania dokumentami jest zastąpienie papierowych systemów pracy w cyfrowe rozwiązania, podnieść współodpowiedzialność za efektywność, wprowadzić oszczędności czasu i kontroli nad dokumentami.  Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów do każdej organizacji wymaga starannego i odpowiedniego jej przygotowania, zakresowego wprowadzenia zespołu wraz z uwzględnieniem i wykorzystaniem potrzeb oraz zapotrzebowania danej firmy. 

 

Podstawowe elementy elektronicznego obiegu dokumentów obejmują:

 1. Tworzenie dokumentów: elektroniczne narzędzia umożliwiające tworzenie dokumentów w formie cyfrowej. Może być opublikowany tekst, grafika, multimedia, itp.
 2. Przetwarzanie dokumentów: elektroniczne narzędzie umożliwiające przesyłanie elektronicznych dokumentów, takie jak edycja, podpisywanie, przypisywanie metadanych i inne operacje.
 3. Udostępnianie dokumentów: elektroniczne obiegi dokumentów udostępniane na rozpowszechnianie dokumentów za pomocą różnych platform, dzięki którym pracownicy mogą udostępniać, bez konieczności stosowania przenoszenia dokumentów.
 4. Zatwierdzanie i podpisywanie: elektroniczne obiegi dokumentów umożliwiające elektroniczne potwierdzenie dokumentów oraz korzystanie z podpisów elektronicznych, co przyspiesza działanie biznesowe.
 5. Archiwizacja: elektroniczny obieg dokumentów umożliwia udostępnianie dokumentów w postaci cyfrowej, co ułatwia zarządzanie danymi źródłowymi i archiwizacją.
 6. Przechowywanie: dokumenty są wykorzystywane w formie elektronicznej, zwykle na serwerze lub w chmurze, co ułatwia dostęp z różnych miejsc i urządzeń.
 7. Zarządzanie wersjami: systemy włączania zmian w dokumentach, zarządzanie wersjami oraz przywracanie wersji, jeśli jest to konieczne.
 8. Udostępnianie i kolaboracja: elektroniczne obiegi dokumentów ułatwiające pracę nad dokumentami. Wielu użytkowników może jednocześnie pracować nad jednym dokumentem, a system śledzi zmiany i aktualizacje wersji.
 9. Kontrola dostępu: podłączenie bezpieczeństwa danych poprzez to, kto ma dostęp do dokumentów, a także jakie prawa mają użytkownicy (tylko odczyt lub też edycja).
 10. Przepływ pracy procesu: elektroniczne obiegi dokumentów umożliwiające zdefiniowanie i zarządzanie procesami przepływu pracy, czyli następujące działania, które muszą być wykonane w określonym dokumencie.
 11. Wyszukiwanie: skuteczne narzędzie, proste wyszukiwanie, szybkie odnajdowanie wyników wyszukiwania dokumentów.
 12. Integracja z innymi systemami: elektroniczne obiegi mogą być powiązane z innymi systemami w organizacji, dokumentami takimi jak systemy ERP (Enterprise Resource Planning) czy CRM (Customer Relationship Management).

 

Efekty działania, zasięgi oraz korzyści, jakie płyną z wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów są ogromne. Obejmują swoim zakresem kontrolę czasu i zasobów, kontrolę nad procesem dokumentacyjnym oraz współpracę między pracownikami. Ponadto taki system może pomóc w spełnieniu kwestii bezpieczeństwa i zgodności z częstotliwością.

Systemy zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (EDMS) udostępniają funkcje, które bezsprzecznie kontrolują pojawienie się zmian, wprowadzają automatyzację oprogramowania oraz integracje z innymi systemami, zapewniają bezpieczeństwo i prawo dostępu do dokumentów.

 

Zdecydowanie rekomendujemy wprowadzanie takich technologicznych rozwiązań. Proces usprawniania pracy, zarówno dla siebie jak i dla swoich pracowników pozwala zaoszczędzić bezcenny czas i zoptymalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jako Biuro Rachunkowe doświadczamy tego na co dzień i chcemy dziś zwrócić na to i Twoją uwagę. W tym celu prezentujemy zestaw infografik, które w kilku krokach pokażą, w jaki sposób skutecznie wdrożyć taki system elektronicznego obiegu dokumentów w Twojej firmie.

 

Zaczynamy :)

 


 

stan prawny aktualny na dzień 20.11.2023r.

źródło: ricoh.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                           

 

           

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy 2023

Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy 2023

Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy

 

Jak weryfikować kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy?

Przy wyborze kontrahentów do współpracy wszyscy przedsiębiorcy, w tym klienci biur rachunkowych, powinni wykazać się należytą starannością. Przedsiębiorcy zobowiązani są do weryfikacji kontrahenta, z którym rozpoczynają współpracę. Takiego sprawdzenia powinien dokonać każdy przedsiębiorca, już na etapie nawiązywania współpracy z danym kontrahentem, a nie dopiero pracownik biura rachunkowego w momencie, kiedy otrzyma dokumenty do zaksięgowania.

 

Zaniechanie identyfikacji może zrodzić negatywne konsekwencje podatkowe. Przed podjęciem współpracy przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy podmiot, z którym zamierza współpracować faktycznie istnieje, czy jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): w rejestrze przedsiębiorców (w przypadku np. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), czy w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy dany rodzaj działalności, którą prowadzi nasz kontrahent, nie wymaga koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Reglamentacja działalności gospodarczej oznacza bowiem, że przedsiębiorca nie ma pełnej swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności.

 

Biała lista podatników VAT

Bardzo ważna jest identyfikacja kontrahentów w obszarze podatku od towarów i usług. Narzędziem do sprawdzania podatników jest biała lista podatników VAT. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

 

Wykaz zawiera dane podmiotów, w tym numery rachunków rozliczeniowych, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR. Korzystając z białej listy podatników VAT, można uzyskać informację, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

 

Podatnicy nie mogą uwzględniać w kosztach podatkowych wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji jest dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie. 

 

Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. zł, które realizują pomiędzy sobą przedsiębiorcy. Przepisy przewidują również sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy, w części VAT proporcjonalnie przypadającej na realizowaną transakcję. Nabywca może uniknąć negatywnych skutków, jeżeli złoży odpowiednio zawiadomienie o zapłacie na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w dniu zlecenia przelewu na białej liście lub płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Korzystanie z białej listy nie jest obowiązkowe, ale zapłata kontrahentowi na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT czy brak zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego, może zostać uznane za brak zachowania należytej staranności. Biała lista jest więc narzędziem pomocnym w identyfikacji kontrahentów w obszarze podatku od towarów i usług.

 

Czasem ważny też VAT UE

Jeśli przedsiębiorca, klient biura rachunkowego współpracuje z kontrahentami z Unii Europejskiej, dla zachowania możliwości zastosowania stawki VAT 0 proc. dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy, obowiązkowa jest identyfikacja posiadania przez kontrahenta numeru VAT UE. Za pomocą unijnego internetowego narzędzia VIES można sprawdzić, czy dany przedsiębiorca jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie Unii Europejskiej. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na dwa sposoby: informacja o VAT UE istnieje (numer aktywny) lub nie istnieje (numer nieaktywny). Jeżeli kontrahent twierdzi, że zarejestrował się do celów transakcji wewnątrzunijnych, ale nie potwierdza tego weryfikacja online za pomocą VIES, należy zażądać weryfikacji w krajowych organach administracji.

 

Weryfikacja jeszcze przed rozpoczęciem współpracy

Wszystkie czynności w zakresie weryfikacji powinny być podjęte już na etapie nawiązywania współpracy z kontrahentem, podpisywania umowy, wystawiania/otrzymywania faktur. Weryfikacja dokonana przez pracownika biura rachunkowego na późniejszym etapie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami: brak możliwości odliczenia VAT naliczonego, brak możliwości zastosowania stawki preferencyjnej w VAT czy z dodatkowymi sankcjami.

 

Na rynku dostępne są również autorskie narzędzia do automatycznej weryfikacji przyszłych i obecnych kontrahentów.

 

Jak weryfikować kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy?
Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy

 

Informacje i wyszukiwarki:

 


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 17.11.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Najlepszy dzień ever - 9 czerwca Dzień Twojej Księgowej

9 czerwca - Dzień Księgowej / Księgowego

9 czerwca - Dzień Księgowej / Księgowego

W tak ważnym dla Nas dniu chcemy podkreślić wagę i rangę tego zawodu, Naszego zawodu. Oczywiście Wielu z Was może się z tym nie zgodzić, macie takie prawo. Jednakże My chcemy Wam uzmysłowić jedną prostą prawdę - Drodzy Moi, bez Nas nie ma Was. Dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie świat bez księgowych, kadrowych i innych zawodów branżowych. W tym świecie nie byłoby wówczas:

 1. wyliczonych i wpłaconych podatków,
 2. wyliczonych i wpłaconych składek ZUS,
 3. wyliczonych i wypłaconych wynagrodzeń, świadczeń, wsparć, itp.

A teraz wyobraźcie sobie konsekwencje braku tych trzech prostych, dla niektórych trywialnych, zupełnie niepotrzebnych punktów. Bo przecież Księgowa / Księgowy to zło konieczne, to zbyteczny zawód, osoba, której zupełnie nie potrzebujesz, bo przecież wiesz lepiej, znasz się doskonalej, robisz to szybciej, liczysz dokładniej. 

 

Hmmm... Doprawdy? Jesteś o tym przekonany? Faktycznie radzisz sobie sam i nie masz żadnych problemów, żadnych wątpliwości, żadnych pytań?

 

Nie sądzę.

 

Każdy z Nas, aby dobrze wykonać zakres swojej pracy, musi poznać jej zasady. Zdobyte wieloletnie doświadczenie zawodowe jest w tej materii rzeczą nie do przecenienia. A doświadczenie zdobywa się latami. Podobnie rzecz się ma z przedstawicielami tego zawodu. Księgowa / Księgowy to potocznie mówiąc szara administracja rządu, każdego rządu bez wyjątku (i nie mylmy tego z "szarą strefą"). Dbamy o Nasz wspólny interes, o podatki, o terminowości, dbamy o sprawy różne, trudne, wymagające ogromnej wiedzy i skupienia. Stoimy na posterunku i za wszelką cenę trzymamy rękę na pulsie. Dla kogo? Dla Ciebie, Drogi Przedsiębiorco!

 

Widzisz to?

Dostrzegasz różnicę?

Dostrzegasz konsekwencje braku tych ludzi, braku Twojej Księgowej / Twojego Księgowego w Twoim otoczeniu?

Widzisz, jak ważnymi trybikami są w systemie, jak ważni są w Twojej firmie? 

 

 

A zatem Moi Drodzy, szanujmy swoich Księgowych, doceniajmy ich wkład i zaangażowanie w Wasze sprawy i nie utrudniajmy im życia, które i tak jest już dość skomplikowane.

 


 

9 czerwca w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Dzisiaj i My, Księgowi "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ obchodzimy swoje święto. Pragniemy zatem Drodzy

 

Koleżanki i Koledzy,

w tym szczególnym dniu życzyć Nam cierpliwości społecznej do wszystkich i wszystkiego ...

 

Wszystkiego najlepszego ?

Wszystkiego dobrego ?

 

Jesteśmy fenomenem tych czasów ‼️

Jesteśmy Simply The Best ????

 

#manufakturakonin #twojaksięgowość #kampaniaksięgowa #radzimysobie #twojaksięgowa #twojaeksięgowa #księgowa #wstrefierelaksu #księgowawpodróży

Najlepszy dzień ever - 9 czerwca Dzień Twojej Księgowej

 


 

Życzenia Księgowym składają również:

 

Księgowa w krainie czarów - dr Nelli Artienwicz

Przestrzeń rozwojowa dla księgowych: neurobilansowanie, asertywność, komunikacja, work-life balance

życzenia na 9 czerwca od NELLI
ŻYCZENIA NA 9 CZERWCA

stan prawny aktualny na dzień 09.06.2023r.

źródło: facebook.com/art.n.witch

źródło: facebook.com/profile.php?id=100080338221893

źródło: facebook.com/samirkayyalipl

źródło: facebook.com/swbrpl

źródło: facebook.com/KrajowaIzbaBiurRachunkowych

źródło: facebook.com/skwp.poznan

źródło: facebook.com/Sukcespopoznansku

źródło: facebook.com/ksiegowebazgroly

źródło: facebook.com/akademialtca

źródło: facebook.com/smolarekbizpl

źródło: facebook.com/anna.kedzierska.adamczyk

źródło: instagram.com/symfonia.oprogramowanie

źródło: facebook.com/magda.danaj

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku

Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku

Czy nieterminowe przekazywanie dokumentów do biura rachunkowego ma swoje konsekwencje?

Oczywiście, że tak. I to nie małe. Co się zatem dzieje w takich przypadkach? Jakiego rodzaju konsekwencje grożą podatnikowi za niedochowanie terminów zawartych w umowach z Biurem Rachunkowym? Kto za to bezpośrednio odpowiada? Wyjaśnijmy te zależności.

 

Zapisy w umowach a stan faktyczny

Niektórzy klienci przekazują dokumenty z opóźnieniem. Bardzo często robią to dzień przed ustawowym terminem do złożenia np. deklaracji, JPK_VAT czy uregulowania zobowiązania wobec budżetu. Zdarza się, że dokumenty są przekazywane również po upływie terminu do złożenia deklaracji czy zapłaty zobowiązania podatkowego. Opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji prowadzą do dezorganizacji pracy w każdym Biurze Rachunkowym bez wyjątku i niepotrzebnych napięć w relacjach Biuro – Klient. 

Takie opóźnienia mogą również, w wyniku szybkiej, błędnej dekretacji czy niewłaściwej oceny dokumentów w świetle prawa podatkowego, doprowadzić do błędów w dokonywanych zapisach księgowych. To w konsekwencji doprowadzić może do ustalenia niewłaściwej wysokości zaliczek na podatek dochodowy, błędnych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczeń dokumentacji pracowniczej i ustalenia w nieprawidłowej wysokości zobowiązań z tytułu ubezpieczeń.

 

praca w biurze rachunkowym

 

Zatem konsekwencje są bardzo poważne, wyniki zaniedbań mogą nieść za sobą potężne kary finansowe dlatego bezwzględnie nie należy bagatelizować swoich podstawowych obowiązków wynikających z zawartych umów z Biurem Rachunkowym. Każdy Klient bowiem, w swojej umowie na usługowe prowadzenie księgowości, ma jasno określoną datę, do której winien przekazać swoje dokumenty do Biura Rachunkowego. To pozwala stronom zachować terminowość rozliczeń i płatności, zabezpiecza czas na ewentualne poprawki, korekty, wyjaśnienia kłopotliwych sytuacji i pozostawia przestrzeń na niespodziewane zdarzenia losowe.

Księgi rachunkowe muszą być nie tylko rzetelne

Określone podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za:

 • rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty,
 • prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • prowadzone bieżąco, jeżeli m.in. pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

 

Każda transakcja musi być zaksięgowana

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Zazwyczaj okresem sprawozdawczym jest miesiąc, a więc klient powinien dostarczać dokumenty do biura rachunkowego, do momentu zamknięcia ksiąg za dany okres sprawozdawczy - miesiąc. Dostarczenie dokumentów do biura po zamknięciu miesiąca doprowadza do sytuacji, w której należy ująć je w księgach w miesiącu następnym, ale w zakresie rozliczeń podatkowych należy sporządzić ewentualne korekty.

 

Ważne!

 To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości przejmie inna osoba czy przedsiębiorstwo usługowo prowadzące księgi.

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone  podmioty są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

 

kalendarz podatnika

 

W razie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe zapisy muszą być dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów, przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w czasie zapewniającym prawidłowe terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jak wskazują przepisy rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia, według ustalonego wzoru księgi i zgodnie z objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Księgę uznaje się za rzetelną m.in. gdy: niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 proc. przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym organ podatkowy stwierdził te błędy, lub błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny. Opóźnienia w zakresie dostarczania dokumentów uniemożliwiają więc właściwe prowadzenie księgi.

 

Konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług (VAT)

Nieterminowe dostarczenie dokumentów do biura rachunkowego powoduje również konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług. Jeżeli klient dostarczy faktury kosztowe, z wykazanym vat naliczonym, ze znacznym opóźnieniem (już po ustawowych terminach możliwości rozliczenia vat naliczonego), to biuro będzie mogło tylko sporządzić korekty JPK_VAT (nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego). Podobnie w przypadku opóźnienia w dostarczaniu do biura faktur sprzedaży, po okresie w którym powstał dla transakcji obowiązek podatkowy, również będzie już tylko możliwa korekta JPK_VAT i pojawi się konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.

Konsekwencjami późnego dostarczania dokumentów mogą być więc nie tylko frustracje ze strony pracowników biura rachunkowego, ale dodatkowe płatności dla biura za sporządzenie korekt deklaracji, zeznań, dopłaty do podatków czy odsetki od zaległości budżetowych.

 

Ważne!


 Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, karze podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę. Ważne jest, aby to podatnik dbał o terminowe dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego, ponieważ to on, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, odpowiada za swoje rozliczenia całym swoim majątkiem.


Jak to wygląda w Naszym Biurze Rachunkowym?

Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 05.06.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


dziesiątka rzecznika mśp

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - złóż podpis!

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - złóż podpis!

Ruszyły zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców". To bardzo ważny projekt, pod którym podpisać może się każdy pełnoletni obywatel Naszego kraju. Nie ma znaczenia czy pracujesz na umowie, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nim byłeś lub dopiero zamierzasz nim pozostać. To dotyczy NAS Wszystkich, OBYWATELI RP, ludzi, którzy budują swoją przyszłość w tym kraju!

 

Z ważnych informacji

 

Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 stycznia 2023r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce, który realizuje 1 punkt 10-tki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Pełnomocnikiem Komitetu został dr n. pr. Marek Woch, a Zastępcą Poseł na Sejm RP Paweł Kukiz. Komitet zaczyna zbiórkę minimum 100 tysięcy podpisów pod projektem, ma na to 3 miesiące.

 

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - ważne informacje - kliknij tutaj

 

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - złóż podpis w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ!
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - złóż podpis w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ!

 

Poniżej zamieszczamy szczegóły projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Przeczytaj i dołącz do zbierania podpisów.

Projekt ustawy Dobrowolny ZUS

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Projekt-ustawy-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022-r

Uzasadnienie Dobrowolny ZUS

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Uzasadnienie-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Dobrowolny ZUS

dr-n.-pr.-Marek-Woch-OSR-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022

Lista poparcia

Poniżej znajduje się link do pliku PDF zawierającego tabelę do zbierania podpisów w sprawie projektu ustawy: Projekt ustawy – Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce.

 

Ważne!

Wypełniony druk dostarcz osobiście lub odeślij na adres:

"MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, lok. 205, 62-500 Konin

lub
Marek Woch, ul. Biskupia 48 C m. 16, 04-216 Warszawa

 

Lista poparcia - do wydruku

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najintensywniejszą mobilizację – każdy podpis się liczy! 

Wszystkie rubryki na listach poparcia muszą być w pełni poprawnie uzupełnione oraz dostarczone lub przesłane fizycznie na wyżej wskazane adresy. W razie pytań prosimy o kontakt z Naszym Biurem https://manufakturakonin.pl/kontakt/. Pełna mobilizacja i wszystkie ręce na pokład – działamy!

Termin na zebranie podpisów upływa 31 marca 2023 roku!

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób udzielających poparcia komitetowi inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce na rzecz projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce

Obowiazek-informacyjny-RODO-Dobrowolny-ZUS

 

Plakaty informacyjne 

Prezentacje edukacyjne

dr_M._Woch_Dobrowolny_ZUS_-_wersja_ostateczna_zalozenia_7.11.2022-MW-4.11-skr

Dzialania_ws.-inicjatywy_ustawodawczej_Dobrowolny_ZUS_prezentacja_16.01.2023_r

Materiały online

https://lublin.tvp.pl/65931488/projekt-ustawy-dobrowolny-zus-dla-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0ce7hz0UuOOBVER2m3UD4UknLHJXB1THPUDuTvLQZIxqDRiKiJxXHJDhw

 

https://www.youtube.com/watch?v=HdGZspOCKmY

https://www.youtube.com/watch?v=d-kO9AamllQ&t=8013s

 

 

Artykuły tematyczne

Dobrowolność podlegania ubezpieczeniom społecznym jako przeciwdziałanie rozwijaniu się działalności gospodarczej w szarej strefie:

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Opracowanie-pt.-Szara-Strefa-druk-wersja-Sejm-RP-20.12.2022-r

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Opracowanie-pt.-Mit-o-wypychaniu-na-samozatrudnienie-z-17.12.2022-r.-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022-r

Analiza skutków finansowych wprowadzenia Dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców w Polsce:

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Analiza-skutkow-finansowych-wprowadzenia-Dobrowolnego-ZUS-dla-Przedsiebiorcow-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022

https://fpg24.pl/mit-o-wypychaniu-na-samozatrudnienie/

https://rzecznikmsp.pl/mitem-sa-twierdzenia-ze-wprowadzenie-dobrowolnego-zus-dla-przedsiebiorcow-zrujnuje-finanse-zakladu-ubezpieczen-spolecznych/

https://managerplus.pl/dobrowolnosc-podlegania-ubezpieczeniom-spolecznym-jako-przeciwdzialanie-rozwijaniu-sie-dzialalnosci-gospodarczej-w-szarej-strefie-54973

 

Wszystkie ręce na pokład!
Cały czas zbieramy podpisy na listy poparcia
pod Obywatelskim Projektem Ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców na wzór niemiecki.
Bardzo prosimy o pełną mobilizację!
Bardzo prosimy o przesyłanie niniejszej wiadomości do rodziny, znajomych, współpracowników. Zachęcamy do zbierania podpisów.

Poniżej przydatne linki:
1. Wszelkie powyższe oraz dodatkowe informacje dot. naszego projektu, znajdą Państwo także pod poniższym linkiem: 
2. Strona fundacji z niezbędnymi informacjami: https://rzecznikmsp.pl/dobrowolny-zus-w-pl/
3. Twitter promujący inicjatywę: https://twitter.com/DobrowolnyZ

 

Zagrzewamy wszystkich do działania - razem zmieńmy rzeczywistość polskich przedsiębiorców i dajmy możliwość wyboru. Każdy głos się liczy!
Poprawnie wypełnione listy poparcia dostarczamy na adres:
 ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, lok. 205, 62-500 Konin
lub 
Marek Woch, ul. Biskupia 48C m. 16, 04-216 Warszawa.

Dziękujemy za zaangażowanie.

Bierzemy sprawy w swoje ręce!


stan prawny aktualny na dzień 16.03.2023r.

źródło: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

źródło: rzecznikmsp.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego w 2022 roku

Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022

Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022 roku

Po raz kolejny zbliża się okres rozliczeniowy i po raz kolejny Nasze Biuro będzie miało przyjemność pracować  z Państwa dokumentami księgowymi.

Przypominamy, podpowiadamy, zwracamy Państwa uwagę na dokumenty, jakie należy przekazać do biura rachunkowego, aby Państwa księgi były rzetelne.

 

Księgi rzetelne to księgi prowadzone zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

 

Zatem księga rzetelna, to taka księga, której zapisy odzwierciedlają stan faktyczny jaki ma miejsce w Państwa Firmach. To takie księgi, które zawierają zapisy dotyczące wszystkich transakcji, jakie miały miejsce w okresie rozliczeniowym.

 

Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego

 


Komplet dokumentów przekazany do biura rachunkowego - to zatem, punkt wyjścia dla rzetelności ksiąg

 

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

W sytuacji gdy księga będzie nierzetelna podatnikowi grożą sankcje karne z kodeksu karnego skarbowego za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. 

 

Najlepsza Księgowa - Księgowa Konin - Twoja Księgowa w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022 roku

 


Jakie dokumenty należy przygotować, skompletować  i przekazać do biura rachunkowego w 2022 roku?

 

Do biura dostarczamy dokumenty sprzedaży, czyli:

 • faktury sprzedaży (w tym zaliczkowe, końcowe, faktury do paragonów, oraz faktury anulowane),
 • raporty z kas fiskalnych,
 • paragony dotyczące uznanych reklamacji, zwrotów towarów, pomyłek, itp.,
 • ewidencję sprzedaży bezrachunkowej lub dowody wewnętrzne sprzedaży (w sytuacji, gdy sprzedaż nie jest dokumentowana za pomocą kasy fiskalnej).

 

Przychodem do zaksięgowania są także nieodpłatne świadczenia np. użytkowanie ruchomości czy nieruchomości na podstawie umowy użyczenia (w pewnych przypadkach są to czynności objęte zwolnieniem) a także otrzymane kary umowne i odszkodowania. Informacje w tym zakresie bezwzględnie muszą być przekazywane do biura rachunkowego.

 

Najlepsze Biuro Rachunkowe → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Najlepsze Biuro Rachunkowe → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Do biura dostarczamy dokumenty potwierdzające poniesione wydatki tj.

 • faktury zakupu towarów (zarówno towarów handlowych, jak i materiałów podstawowych i pomocniczych) - dokumenty te muszą być opatrzone datą i podpisem osoby, która je przyjęła;
 • FV za paliwo, które bezwzględnie muszą zawierać numer rejestracyjny pojazdu. Jeżeli takiego numeru brak w fakturze, to należy go wpisać odręcznie;
 • wszystkie wyciągi bankowe firmowe (w tym z rachunków oszczędnościowych);
 • listy płac i rachunki do umów zleceń (podpisane przez pracownika/zleceniobiorcę, gdy wypłata wynagrodzenia jest w gotówce);
 • oraz wszelkie inne faktury/dokumenty, jakie potwierdzają nabycie towarów i usług poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Proszę pamiętać, o stałych kosztach, jakie Państwo ponoszą. Do najczęściej ponoszonych wydatków należą: usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty leasingowe, czynsze najmu, opłaty za media (energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, opłaty za śmieci), itp.

 

Kosztem podatkowym są także wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz koszty remontów i serwisowania firmowych maszyn, urządzeń czy nieruchomości.

 

Najlepsza Księgowa w Najlepszym Biurze Rachunkowym → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Najlepsza Księgowa w Najlepszym Biurze Rachunkowym → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Ważnym aspektem prowadzonej działalności gospodarczej są wydatki poniesione na szeroko rozumiane ubezpieczenia, np. ubezpieczenie OC z racji rodzaju wykonywanej działalności, czy ubezpieczenia składników majątku. Podstawą do dokonania zapisu księgowego jest polisa ubezpieczeniowa.

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż księgowaniu podlegają zdarzenia związane, zarówno z nabyciem środków trwałych, jak i z ich wykreśleniem (sprzedaż, wycofanie na cele prywatne) czy zaprzestaniem ich użytkowania (likwidacja, złomowanie, itp.). Proszę zatem, przekazywać do biura rachunkowego nie tylko faktury zakupu środków trwałych, ale też i informacje o fakcie zaprzestania ich użytkowania.

 

Prosimy też o przekazywanie list obecności pracowników i ewidencji godzin wykonywanego zlecenia przez zleceniobiorców, stanowią one, bowiem podstawę do naliczenia wynagrodzeń  w sposób prawidłowy.

 

Ważne dla czynnych podatników podatku VAT!

Wszystkie faktury dostarczane do biura muszą być podpisane tj. powinny zawierać datę odbioru dokumentu i podpis. Datę odbioru i podpis należy wpisać odręcznie w dowolnym miejscu. Powyższe dotyczy także dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej – proszę zeskanować tylko dokumenty podpisane i opatrzone datą odbioru.

 

Przypominamy o konieczności terminowego dostarczania dokumentów księgowych do biura rachunkowego!!! 

 

Kalendarium Przedsiębiorcy w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Kalendarium Przedsiębiorcy w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 


Podstawa prawna:

 • art. 53 § 22 i art. 61 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408),
 • § 15 ust. 1 oraz załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544),
 • art. 86 ust. 10b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

źródło: taxalert.lex.pl

 

Kliknij w link, a znajdziesz Nas na Facebooku:


 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


zmiany w zawodzie księgowego?

Zmiany w zawodzie księgowego?

Zmiany w zawodzie księgowego?

 

W 2014 roku, na mocy ustawy, zawód Księgowego został zderegulowany wraz z ponad 200 innymi zawodami. Dziś, jak bumerang, znów powraca ten temat. W naszym środowisku zawodowym kolejny raz rozważamy ponowną regulację zawodu księgowego. Ale czy słusznie? Czy zmiany w zawodzie księgowego są konieczne? Czy są one uzasadnione? Jakich możemy spodziewać się konsekwencji ponownej regulacji? Komu ma ona służyć? Jaki będzie jej skutek? Jakie przyniesie efekty? Kto na tym skorzysta? Jakie będą nowe warunki regulacji? Ile biur rachunkowych spełni wymogi? Ile biur zniknie z rynku? Kto przejmie ten rynek? Kto docelowo ma w tym swój interes?

 

Te i wiele, wiele innych kwestii, pojawiło się w procesie analizy pytań, jakie zadało Ministerstwo Finansów w ramach przeprowadzonych w tym zakresie prekonsultacji. Do wyrażenia swojej opinii Ministerstwo Finansów zaprosiło całe Nasze środowisko zawodowe. Wzięliśmy w nim czynny udział z ramienia: SWBR, KIBR i innych instytucji. My, zawodowi Księgowi, zmierzyliśmy się z kolejnym wyzwaniem, jakie znów stanęło na naszej zawodowej drodze. Przemyśleliśmy ten temat, szczegółowo go przeanalizowaliśmy, zastanowiliśmy się nad Naszą przyszłością i odpowiedzieliśmy na pytania. Poniżej prezentujemy Nasze oficjalne stanowiska w tej sprawie.

 

Stanowisko SWBR

 

 

Stanowisko KIBR

 


Publikacja: 16.10.2022r.

źródło: SWBR, KIBR

 

Zostaw Nam swoją opinię:

opinie w GOOGLE


Polski Ład 2.0 - Kolejne zmiany podatkowe w roku już od 1 lipca.

Polski Ład 2.0 - Kolejne zmiany podatkowe w roku już od 1 lipca.
 
W czwartek 9 czerwca 2022 roku posłowie głosowali za zmianami dotyczącymi przepisów Nowego Ładu 2.0 - każdy z Nas zastanawia się co się zmieni ?
 
- Po pierwsze PIT, który będzie obowiązywał za 2022 roku będzie wynosił 12% w pierwszym progu podatkowym, ale składka zdrowotna pozostaje na poziomie 9%. ? Obniżenie PIT'u do 12% powoduje również zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, która zmieni się z aktualnych 5100 zł na 3600 zł ?
 
- Po drugie ulga dla klasy średniej ma zostać zlikwidowana! Jednak, jeśli podczas rozliczenie za 2022 rok - zastosowanie ulgi będzie dla podatnika korzystniejsze niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. ?
 
- Co do składki zdrowotnej nie będzie ona odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych - jednak podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć koszty składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności (maksymalnie do kwoty 8700 zł rocznie), podatnicy płacący ryczałt będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych, podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych ?
 
Co ciekawe niektórzy podatnicy będą mieli możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku! Warto podkreślić, że zmiany formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022 ?
 
Może również zniknąć obowiązek podwójnego naliczania zaliczek, a samotni rodzice będą mogli rozliczyć 2022 r. wraz z dzieckiem?
 
W ramach nowych przepisów zostanie ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego - do 30 kwietnia?

przerwa-wielkanocna-2022

Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r.

WESOŁEGO ALLELUJA

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci, Mili Moi

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy pragnę w imieniu swoim oraz całego Zespołu "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

życzyć wszystkim Państwu tu obecnym:

???

* spełnienia   * radości   * szczęścia
* miłości   * wytrwałości
* zdrowia

??
* humoru   * dystansu   * szczerości
* wrażliwości   * zrozumienia
* czasu   * obecności

?

Pięknych i wyjątkowych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Wesołego Alleluja - święta wielkanocne 2022 roku w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Wesołego Alleluja - święta wielkanocne 2022 roku w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Szanowni Klienci,

święta tuż tuż, nadszedł zatem czas wypoczynku, oderwania się od pracy i spędzenia kilku chwil w gronie najbliższych, złapania oddechu i dystansu. Pragniemy poinformować, że My również zamierzamy skorzystać z tego przywileju - Naszą przerwę świąteczną zaczynamy od jutra, tj. 14 kwietnia 2022r. Biuro będzie nieczynne. Zapraszamy wszystkich Państwa po Naszym powrocie.

Wracamy 19 kwietnia 2022r.

Wesołego Alleluja! ?

 

Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r. w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r. w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 


Ukraina - pomoc uchodźcom

Ukraina - wszystkie informacje 2022

Ukraina - pomoc dla uchodźców    wszystkie informacje 2022

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię skierowaną do osób potrzebujących pomocy. Znajdziecie na nich wszelkie informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotyczące aktualnie panującej sytuacji w kraju.

 

Інформація для громадян України/Informacje dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim → https://www.gov.pl/web/ua

 1. Перетин кордону → https://www.gov.pl/web/ua/-

 2. Прийомні пункти → https://www.gov.pl/web/ua/-2

 3. Залишайтеся в Польщі → https://www.gov.pl/web/ua/--

 4. Медична допомога → https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

 5. Pобота → https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1

 6. Освіта → https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy--najwazniejsze-dzialania-mein

 7. Переваги ZUS → https://www.zus.pl/

 8.  Юридична допомога → https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

 9. Безкоштовний проїзд потягом для громадян України → https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18518,Bezplatne-przejazdy-pociagami-dla-obywateli-Ukrainy.html

 10. Мова жестів → https://www.youtube.com/watch?v=7EzSn3SH2sM; https://www.youtube.com/watch?v=s-HKomdP45c

 11. nota ambasady Ukrainy → https://www.gov.pl/web/ua-pl/nota-ambasady-ukrainy-ws-dokumentow-osob-przybywajacych-do-polski

 12. Питання що часто задаються →https://www.gov.pl/web/ua/---

 

Infolinie - ważne numery telefonów

Uruchomiono specjalne numery telefoniczne, dedykowane uzyskiwaniu najpilniejszych informacji:

 1. +48 47 721 75 75 tutaj uzyskasz informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski. Przypominamy, że MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.
 2. +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie. Specjalna infolinia uruchomiona została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Ważne infografiki

Przekroczenie granicy - miasta i kontakty dla uchodźców


Zgoda rodzica na wyjazd małoletniego dziecka z UkrainyPunkty recepcyjne

 

 


Przewóz gotówki przez granicę

 


Informacje dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy


Instytucja prekarium czyli jakie dokumenty podpisać, goszcząc uchodźców z Ukrainy?

 

Pozostałe ważne informacje

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN

Wspieramy uchodźców z Ukrainy! Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy w Polsce – otrzyma ją! Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły i jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną. To również informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy.

 

Pomoc dla uczniów

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie.

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół znajdują się w niniejszym komunikacie.

 

Dziecko nie zna dobrze języka polskiego, jak sobie poradzi w szkole? 

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia

Uczniowie cudzoziemcy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor.

Rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Informacje są dostępne na stronie.

Pomoc dla studentów i naukowców 

Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Ministerstwo opracowało również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie MEiN.

Zawieszenie zajęć w szkołach na terenie przy granicy z Ukrainą

W związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Należy podkreślić, że przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci.

Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

Więcej informacji znadziesz tutaj.

Przydatne telefony i adresy mailowe 

 • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy     mail: ukraina-szkola@mein.gov.pltel. 22 3474708
 • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy,      mail: ukraina-studia@mein.gov.pltel. 22 5292662

Zachęcamy również do śledzenia strony.

 

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

 

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

 

 

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

 

          

Służby MSWiA i wojewodowie pomagają osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną

 

Wszystkie służby podległe MSWiA oraz wojewodowie są zaangażowani w pomoc uchodźcom. Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają w przejściach granicznych z Ukrainą osoby uciekające przed wojną, a wojewodowie koordynują dla nich całościowo pomoc – m.in. utworzyli punkty recepcyjne i informacyjne. Strażacy pomagają w transportach uchodźców, natomiast Policja czuwa nad bezpieczeństwem w punktach recepcyjnych i informacyjnych.

 

Straż Graniczna

Od początku wojny w Ukrainie, polska Straż Graniczna wzmocniła obsadę przejść granicznych. Działają wszystkie przejścia graniczne, a ich przepustowość została zwiększona. Na wszystkich 8 przejściach granicznych z Ukrainą odbywa się ruch pieszy i samochodowy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają podróżnych, prowadzą kontrole, potwierdzają tożsamość osób wjeżdżających do Polski, strzegą bezpieczeństwa tzw. „zielonej granicy” oraz udzielają informacji osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną.

Każdej osobie przybywającej z Ukrainy przekazywana jest także specjalna ulotka. Zawiera ona podstawową informację dla uchodźców w 4 językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim.

Aktualne statystyki dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej są podawane na profilu Straży Granicznej na Twitterze.

Wojewodowie

Wojewodowie zarówno w województwach przygranicznych: lubelskim i podkarpackim, jak i w całej Polsce zorganizowali punkty recepcyjne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymują tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostaje im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

We wszystkich miastach wojewódzkich, przy dworcach PKP i wybranych dworcach autobusowych, działają też punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Takie 2 punkty funkcjonują także na lotnisku im. Fryderyka Chopina na Okęciu. Uchodźcy z Ukrainy otrzymują w nich podstawowe informacje o tym, jak uzyskać wsparcie w Polsce.

Straż Pożarna

Uchodźcy są także bezpłatnie dowożeni do punktów recepcyjnych, a następnie do bezpłatnych miejsc zakwaterowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W udzielaniu wsparcia uchodźcom z Ukrainy zaangażowani są strażacy PSP z całego kraju oraz podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Strażacy PSP i OSP wspierają także działanie punktów recepcyjnych, m.in. udostępniając namioty wraz z nagrzewnicami, łóżkami, krzesłami, stolikami itp. W związku z apelem komendanta głównego PSP, strażacy OSP i PSP zebrali ponad 2000 palet niezbędnego wyposażenia oraz ponad 100 samochodów pożarniczych, które przekazywane są stronie ukraińskiej. Ponadto, Komenda Główna PSP koordynuje organizację zbiórki sprzętu pożarniczego od strażaków z całego świata dla Ukrainy.

Policja

We wszystkich punktach, do których przybywają uchodźcy z Ukrainy, o bezpieczeństwo przebywających tam osób dbają policjanci. Decyzją komendanta głównego Policji funkcjonariusze zostali skierowani do punktów recepcyjnych, na dworce oraz w inne miejsca, gdzie przebywają uchodźcy. Od pierwszych godzin funkcjonowania tych punktów, policjanci nieprzerwanie dbają o bezpieczeństwo i spokój uchodźców.

Policjanci ruchu drogowego zapewniają płynność przejazdu licznym konwojom jadącym z pomocą w kierunku granicy. Policjanci służby prewencyjnej patrolują miejsca, gdzie przebywają uchodźcy, ale również pomagają w ich  przyjęciu i opiece nad nimi. Są również obecni w pociągach, które kierowane są z granicy w głąb kraju.

Policja uruchomiła również specjalną infolinię przeznaczoną do kontaktu w przypadku zagubienia osób przybywających z Ukrainy. Umożliwia ona także informowanie o występowaniu przestępstw (np. handel ludźmi).

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię, która obsługuje zgłoszenia osób potrzebujących pomocy oraz stronę internetową: ua.gov.pl. Są na niej zamieszczone i zebrane najważniejsze informacje dotyczące m.in. przekraczania granicy, punktów recepcyjnych, pobytu w Polsce, opieki medycznej, pracy czy edukacji.

Pracownicy urzędu są obecni w punktach recepcyjnych udzielając bezpośredniego wsparcia przebywających w nim cudzoziemcom. Eksperci UdSC przygotowują także przepisy prawne dotyczące pobytu w kraju osób przybywających z Ukrainy.

Informacje podawane są również na bieżąco na profilu MSWiA na Twitterze.

***

Служби у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації допомагають особам, які втікають з України від війни

Усі державні служби, що підпорядковані Міністерству внутрішніх справ і адміністрації, а також воєводи беруть участь у допомозі біженцям. Функціонери Прикордонної служби пропускають на українсько-польському кордоні тих, хто втікає від війни. Воєводи координують цілісну допомогу – вони утворили зокрема рецепційні центри, а також інформаційні пункти. Пожежники допомагають перевозити біженців, а Поліція піклується про безпеку у рецепційних центрах та інформаційних пунктах.

Прикордонна служба

Від початку війни в Україні польська Прикордонна служба збільшила чисельність прикордонників у пунктах перетину українсько-польського кордону. Працюють усі пункти перетину кордону, а їх пропускну спроможність збільшено. В усіх 8 пунктах перетину кордону відбувається пішохідний та автомобільний рух.

Функціонери Прикордонної служби: виконують необхідні процедури; проводять паспортний контроль; перевіряють, чи особи, які перетинають кордон Польщі – це ті самі особи, які вказані у документах; бережуть безпеку т. зв. «зеленого кордону», а також надають необхідну інформацію особам, які втікають від війни в Україні.

Кожна особа, яка прибуває з України, отримує спеціальний інформаційний бюлетень. У ньому найважливіші для біженців інформації викладено чотирма мовами: українською, польською, російською, англійською.

Найновіші статистичні дані щодо перетину польсько-українського кордону публікуються у акаунті Прикордонної служби на соціальному порталі Твіттер.

Воєводи

Воєводи – у прикордонних воєводствах: Люблінському і Підкарпатському, а також в усій Польщі організували рецепційні центри для осіб, які втікають від війни в Україні. Усі особи,які втікають від війни в Україні, і в яких у Польщі немає гарантованого місця перебування, можуть звернутися у рецепційний центр. Там вони одержать: інформацію про перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; інформацію про те, де буде їх тимчасове місце проживання. Усі біженці мають безкоштовний доступ до медичної допомоги та польських лікарів.

В усіх польських містах – на залізничних вокзалах і на деяких автовокзалах – є інформаційні пункти для біженців з України. 2 такі пункти є в аеропорту ім. Фридерика Шопена у районі Окенцє. У цих пунктах біженці з України одержують основні інформації щодо того, як одержати у Польщі підтримку.

Пожежна охорона

Біженців безкоштовно підвозять до рецепційних центрів, а потім – до безкоштовних місць проживання. Цим займаються пожежники Державної пожежної охорони. У підтримці біженців з України беруть участь пожежники Державної пожежної охорони з усієї Польщі, а також підпрапорщики з Головної школи пожежної служби і кадети Школи аспірантів Державної пожежної охорони у Кракові. Пожежники Державної пожежної охорони та члени Добровільних пожежних загонів підтримують також роботу рецепційних центрів. Вони передають намети й обігрівачі, ліжка, крісла, столики тощо. Відповідаючи на заклик Головного коменданта Державної пожежної охорони, пожежники з Добровільних пожежних загонів та Державної пожежної охорони зібрали понад 2000 піддонів необхідного оснащення, а також понад 100 пожежних машин, що передаються в Україну. Окрім цього, Головне командування Державної пожежної охорони збирає пожежне оснащення для України, заохочуючи долучитися пожежників з усього світу.

Поліція

В усіх місцях, куди прибувають біженці з України, про безпеку осіб, які там перебувають, піклуються поліцейські. Головний комендант Поліції прийняв рішення про скерування функціонерів до рецепційних центрів, на вокзали, а також в інші місця, де перебувають іноземці. Від перших годин роботи цих центрів поліцейські безперервно піклуються про безпеку та спокій біженців.

Дорожня поліція гарантує плинний проїзд чисельних конвоїв, що везуть гуманітарну допомогу у напрямку кордону. Поліцейські превентивної служби патрулюють місця перебування біженців, а також допомагають їх приймати та піклуватися про них. Вони їдуть також у поїздах, що відправляються з кордону вглиб Польщі.

Поліція утворила також спеціальну інфолінію, призначена для тих, чиї родичі загубилися у Польщі, прибувши з України. За номером інфолінії можна також повідомляти про злочини (до прикладу, про торгівлю людьми).

Управління у справах іноземців

Управління у справах іноземців підготувало спеціальну інфолінію. Вона займається зверненнями осіб, які потребують допомоги, а її працівники обслуговують сайт: ua.gov.pl. На сайті публікуються та накопичуються найважливіші інформації, що стосуються зокрема: перетину кордону, рецепційних центрів, перебування у Польщі, медичної допомоги, роботи чи освіти.

Працівники Управління присутні у рецепційних центрах, де вони надають підтримку іноземцям, які там перебувають. Експерти Управління у справах іноземців підготовляють також проекти правових актів, що стосуються перебування у Польщі осіб, які прибули з України.

Інформації – у поточному режимі – публікуються також у акаунті Міністерства внутрішніх справ і адміністрації на соціальному порталі Твіттер.

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rząd chce pomóc obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z agresją militarną Rosji na terytorium Ukrainy. Chodzi m.in. o możliwość podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki nowym przepisom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. W wyniku tego, do Polski przybyło już ponad 1 mln osób poszukujących schronienia. Rząd przygotował przepisy, dzięki którym osoby uciekające przed wojną będą mogły legalnie i bezpiecznie przebywać w naszym kraju.

W Polsce działa już 30 punktów recepcyjnych przygotowanych we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi dla osób, które uciekają z Ukrainy przed wojną. Osoby te otrzymują m.in. informacje na temat pobytu, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek, posiłek oraz zaopatrzenie w niezbędne artykuły osobiste.

Legalny pobyt na terytorium Polski

 • Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
 • Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.
 • Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Będzie to odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania.
 • W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.
 • Uzyskanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpłynie na kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.

Dostęp do rynku pracy

 • Zagwarantowany zostanie dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.
 • Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.​​​​​​

Pomoc socjalna i wsparcie na utrzymanie

 • Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.
 • Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Udzielana będzie także pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Świadczenia rodzinne

 • Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opieka zdrowotna

 • Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń będzie zagwarantowane z budżetu państwa.

Oświata i wychowanie

 • Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy. W tym celu będą mogły być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom.
 • Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy.
 • Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Materiały

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Projekt​_ustawy​_o​_pomocy​_obywatelom​_Ukrainy​_w​_związku​_z​_konfliktem​_zbrojnym​_na​_terytorium​_tego​_państwa.pdf 0.87MB

Specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy i ich rodzin na terenie RP

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać Policji informacje o przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach na tle seksualnym oraz zaginięciach uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.plpod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

CPOZ KGP na bieżąco monitorując działania prowadzone przez jednostki Policji na terenie kraju w zakresie poszukiwania osób zaginionych stale współpracować będzie w tym zakresie z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.plmożna przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 47 72 56 502 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 56 502). Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi ►

(Biuro Kryminalne KGP)

 

System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy 16 marca

 

- Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej (12 marca br.) w KPRM. W konferencji wzięli również udział Piotr Müller, rzecznik Rządu, Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, ustaliliśmy wspólny model działania. Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL rozpocznie się w środę 16 marca. Rejestracja będzie prowadzona przez gminy

– powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister zwrócił się do uchodźców z Ukrainy, by nie wszyscy, którzy chcą uzyskać numer PESEL udali się pierwszego dnia do urzędów.

Otrzymacie Państwo pełne wsparcie od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymaną pomoc. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla funkcjonowania całej administracji państwowej. Przedstawiciele i pracownicy urzędów administracji centralnej będą wspierać samorząd w tym, aby dokonać tej rejestracji

– podkreślił.

Wiceminister dodał, że od środy 16 marca również mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, będą mogli składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu.

To 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez wglądu na to, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Będziemy wypłacać środki wstecz, a nie „z góry”

– podkreślił.

Sekretarz stanu w MSWiA ogłosił, że w sobotę i niedzielę kursować będą specjalne pociągi do Niemiec i Czech.

 Jednocześnie w tych kierunkach jeżdżą także zwykłe pociągi rejsowe. Codziennie wyjeżdża 17 pociągów do Niemiec i 12 do Czech z całej Polski. Jeżeli ktoś nie chce zostać w Polsce, ma plany udania się dalej – my taką możliwość stwarzamy właśnie poprzez ten transport specjalny

– zaznaczył.

***

Система реєстрації біженців з України почне працювати 16 березня

– Реєстрація біженців з України, які хочуть одержати персональний номер PESEL і залишитися в Польщі, розпочнеться найближчої середи, 16 березня, – повідомив заступник міністра Павел Шефернакер під час прес-конференції, що відбулася 12 березня ц.р. в Адміністрації Голови Ради Міністрів. У конференції також взяли участь: Пьотр Мюллер, прес-аташе польського уряду, Януш Цєшиньскі, уповноважений уряду з питань кібербезпеки, а також Павел Яблоньскі, заступник держсекретаря у Міністерстві закордонних справ.

Ми зустрілися із мерами міст і опрацювали спільний механізм роботи. Реєстрація біженців з України, які хочуть залишитися в Польщі і отримати персональний номер PESEL, розпочнеться у середу, 16 березня. Реєстрація проводитиметься ґмінами.

– сказав Павел Шефернакер, держсекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Заступник міністра звернувся до біженців з України, щоб не всі, хто хоче одержати персональний номер PESEL, йшли саме 16 березня до управлінь ґміни.

Ви отримаєте повну підтримку заднім числом, починаючи від дати, коли перетнули польський кордон. Дата подачі клопотання не впливає на отримання допомоги. Це дуже важливе ініціатива, що впливає на функціонування цілого апарату державної адміністрації. Представники і працівники органів державної адміністрації з Варшаві підтримуватимуть органи місцевого самоврядування у тому, щоб реєстрація проводилася відповідним чином.

– підкреслив заступник міністра.

Заступник міністра додав також, що – починаючи від середи, 16 березня – громадяни Польщі, які відчинили для біженців двері своїх будинків чи помешкань, можуть подавати клопотання з метою отримання додаткового фінансування на проживання і харчування біженців.

Це 40 злотих на день для однієї особи, якою громадянин Польщі опікується в себе вдома. Без огляду на те, коли польська родина подасть клопотання про додаткове фінансування, воно нараховуватиметься від дня, коли до тієї чи іншої родини прибули біженці з України. Ми виплачуватимемо допомогу заднім числом, а не «із випередженням».

– підкреслив заступник міністра.

Держсекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації повідомив також, що щосуботи та щонеділі їздитимуть спеціальні потяги, що прямуватимуть до Німеччини і до Чехії.

До цих держав їздять також звичайні пасажирські потяги. Щодня з території усієї Польщі від’їжджає 17 потягів до Німеччини і 12 – до Чехії. Якщо хтось не хоче залишитися у Польщі, а планує їхати до інших держав, ми створюємо таку можливість, надаючи спеціальні потяги.

– зазначив держсекретар.

 

W tym jednym miejscu zebraliśmy mnóstwo istotnych i szalenie ważnych informacji. Dzielimy się nimi ze wszystkimi. W ten sposób angażujemy się w pomoc wszystkim stronom, zarówno uchodźcom z Ukrainy jak i obywatelom Polski. 

Pomagamy informacją!

Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego