Polski Ład 2.0 - Kolejne zmiany podatkowe w roku już od 1 lipca.

Polski Ład 2.0 - Kolejne zmiany podatkowe w roku już od 1 lipca.
 
W czwartek 9 czerwca 2022 roku posłowie głosowali za zmianami dotyczącymi przepisów Nowego Ładu 2.0 - każdy z Nas zastanawia się co się zmieni 🤔
 
- Po pierwsze PIT, który będzie obowiązywał za 2022 roku będzie wynosił 12% w pierwszym progu podatkowym, ale składka zdrowotna pozostaje na poziomie 9%. 🧐 Obniżenie PIT'u do 12% powoduje również zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, która zmieni się z aktualnych 5100 zł na 3600 zł 😉
 
- Po drugie ulga dla klasy średniej ma zostać zlikwidowana! Jednak, jeśli podczas rozliczenie za 2022 rok - zastosowanie ulgi będzie dla podatnika korzystniejsze niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. 😃
 
- Co do składki zdrowotnej nie będzie ona odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych - jednak podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć koszty składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności (maksymalnie do kwoty 8700 zł rocznie), podatnicy płacący ryczałt będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych, podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych 😎
 
Co ciekawe niektórzy podatnicy będą mieli możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku! Warto podkreślić, że zmiany formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022 😁
 
Może również zniknąć obowiązek podwójnego naliczania zaliczek, a samotni rodzice będą mogli rozliczyć 2022 r. wraz z dzieckiem🤩
 
W ramach nowych przepisów zostanie ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego - do 30 kwietnia👌

przerwa-wielkanocna-2022

Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r.

WESOŁEGO ALLELUJA

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci, Mili Moi

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy pragnę w imieniu swoim oraz całego Zespołu "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

życzyć wszystkim Państwu tu obecnym:

🌷🌷🌷

* spełnienia   * radości   * szczęścia
* miłości   * wytrwałości
* zdrowia

🌷🌷
* humoru   * dystansu   * szczerości
* wrażliwości   * zrozumienia
* czasu   * obecności

🌷

Pięknych i wyjątkowych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Wesołego Alleluja - święta wielkanocne 2022 roku w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Wesołego Alleluja - święta wielkanocne 2022 roku w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Szanowni Klienci,

święta tuż tuż, nadszedł zatem czas wypoczynku, oderwania się od pracy i spędzenia kilku chwil w gronie najbliższych, złapania oddechu i dystansu. Pragniemy poinformować, że My również zamierzamy skorzystać z tego przywileju - Naszą przerwę świąteczną zaczynamy od jutra, tj. 14 kwietnia 2022r. Biuro będzie nieczynne. Zapraszamy wszystkich Państwa po Naszym powrocie.

Wracamy 19 kwietnia 2022r.

Wesołego Alleluja! 🌷

 

Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r. w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r. w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 


Ukraina - pomoc uchodźcom

Ukraina - wszystkie informacje 2022

Ukraina - pomoc dla uchodźców    wszystkie informacje 2022

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię skierowaną do osób potrzebujących pomocy. Znajdziecie na nich wszelkie informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotyczące aktualnie panującej sytuacji w kraju.

 

Інформація для громадян України/Informacje dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim → https://www.gov.pl/web/ua

 1. Перетин кордону → https://www.gov.pl/web/ua/-

 2. Прийомні пункти → https://www.gov.pl/web/ua/-2

 3. Залишайтеся в Польщі → https://www.gov.pl/web/ua/--

 4. Медична допомога → https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

 5. Pобота → https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1

 6. Освіта → https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy--najwazniejsze-dzialania-mein

 7. Переваги ZUS → https://www.zus.pl/

 8.  Юридична допомога → https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

 9. Безкоштовний проїзд потягом для громадян України → https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18518,Bezplatne-przejazdy-pociagami-dla-obywateli-Ukrainy.html

 10. Мова жестів → https://www.youtube.com/watch?v=7EzSn3SH2sM; https://www.youtube.com/watch?v=s-HKomdP45c

 11. nota ambasady Ukrainy → https://www.gov.pl/web/ua-pl/nota-ambasady-ukrainy-ws-dokumentow-osob-przybywajacych-do-polski

 12. Питання що часто задаються →https://www.gov.pl/web/ua/---

 

Infolinie - ważne numery telefonów

Uruchomiono specjalne numery telefoniczne, dedykowane uzyskiwaniu najpilniejszych informacji:

 1. +48 47 721 75 75 tutaj uzyskasz informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski. Przypominamy, że MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.
 2. +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie. Specjalna infolinia uruchomiona została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Ważne infografiki

Przekroczenie granicy - miasta i kontakty dla uchodźców


Zgoda rodzica na wyjazd małoletniego dziecka z UkrainyPunkty recepcyjne

 

 


Przewóz gotówki przez granicę

 


Informacje dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy


Instytucja prekarium czyli jakie dokumenty podpisać, goszcząc uchodźców z Ukrainy?

 

Pozostałe ważne informacje

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN

Wspieramy uchodźców z Ukrainy! Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy w Polsce – otrzyma ją! Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły i jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną. To również informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy.

 

Pomoc dla uczniów

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie.

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół znajdują się w niniejszym komunikacie.

 

Dziecko nie zna dobrze języka polskiego, jak sobie poradzi w szkole? 

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia

Uczniowie cudzoziemcy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor.

Rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Informacje są dostępne na stronie.

Pomoc dla studentów i naukowców 

Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Ministerstwo opracowało również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie MEiN.

Zawieszenie zajęć w szkołach na terenie przy granicy z Ukrainą

W związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Należy podkreślić, że przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci.

Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

Więcej informacji znadziesz tutaj.

Przydatne telefony i adresy mailowe 

 • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy     mail: ukraina-szkola@mein.gov.pltel. 22 3474708
 • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy,      mail: ukraina-studia@mein.gov.pltel. 22 5292662

Zachęcamy również do śledzenia strony.

 

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

 

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

 

 

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

 

          

Służby MSWiA i wojewodowie pomagają osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną

 

Wszystkie służby podległe MSWiA oraz wojewodowie są zaangażowani w pomoc uchodźcom. Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają w przejściach granicznych z Ukrainą osoby uciekające przed wojną, a wojewodowie koordynują dla nich całościowo pomoc – m.in. utworzyli punkty recepcyjne i informacyjne. Strażacy pomagają w transportach uchodźców, natomiast Policja czuwa nad bezpieczeństwem w punktach recepcyjnych i informacyjnych.

 

Straż Graniczna

Od początku wojny w Ukrainie, polska Straż Graniczna wzmocniła obsadę przejść granicznych. Działają wszystkie przejścia graniczne, a ich przepustowość została zwiększona. Na wszystkich 8 przejściach granicznych z Ukrainą odbywa się ruch pieszy i samochodowy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają podróżnych, prowadzą kontrole, potwierdzają tożsamość osób wjeżdżających do Polski, strzegą bezpieczeństwa tzw. „zielonej granicy” oraz udzielają informacji osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną.

Każdej osobie przybywającej z Ukrainy przekazywana jest także specjalna ulotka. Zawiera ona podstawową informację dla uchodźców w 4 językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim.

Aktualne statystyki dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej są podawane na profilu Straży Granicznej na Twitterze.

Wojewodowie

Wojewodowie zarówno w województwach przygranicznych: lubelskim i podkarpackim, jak i w całej Polsce zorganizowali punkty recepcyjne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymują tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostaje im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

We wszystkich miastach wojewódzkich, przy dworcach PKP i wybranych dworcach autobusowych, działają też punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Takie 2 punkty funkcjonują także na lotnisku im. Fryderyka Chopina na Okęciu. Uchodźcy z Ukrainy otrzymują w nich podstawowe informacje o tym, jak uzyskać wsparcie w Polsce.

Straż Pożarna

Uchodźcy są także bezpłatnie dowożeni do punktów recepcyjnych, a następnie do bezpłatnych miejsc zakwaterowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W udzielaniu wsparcia uchodźcom z Ukrainy zaangażowani są strażacy PSP z całego kraju oraz podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Strażacy PSP i OSP wspierają także działanie punktów recepcyjnych, m.in. udostępniając namioty wraz z nagrzewnicami, łóżkami, krzesłami, stolikami itp. W związku z apelem komendanta głównego PSP, strażacy OSP i PSP zebrali ponad 2000 palet niezbędnego wyposażenia oraz ponad 100 samochodów pożarniczych, które przekazywane są stronie ukraińskiej. Ponadto, Komenda Główna PSP koordynuje organizację zbiórki sprzętu pożarniczego od strażaków z całego świata dla Ukrainy.

Policja

We wszystkich punktach, do których przybywają uchodźcy z Ukrainy, o bezpieczeństwo przebywających tam osób dbają policjanci. Decyzją komendanta głównego Policji funkcjonariusze zostali skierowani do punktów recepcyjnych, na dworce oraz w inne miejsca, gdzie przebywają uchodźcy. Od pierwszych godzin funkcjonowania tych punktów, policjanci nieprzerwanie dbają o bezpieczeństwo i spokój uchodźców.

Policjanci ruchu drogowego zapewniają płynność przejazdu licznym konwojom jadącym z pomocą w kierunku granicy. Policjanci służby prewencyjnej patrolują miejsca, gdzie przebywają uchodźcy, ale również pomagają w ich  przyjęciu i opiece nad nimi. Są również obecni w pociągach, które kierowane są z granicy w głąb kraju.

Policja uruchomiła również specjalną infolinię przeznaczoną do kontaktu w przypadku zagubienia osób przybywających z Ukrainy. Umożliwia ona także informowanie o występowaniu przestępstw (np. handel ludźmi).

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię, która obsługuje zgłoszenia osób potrzebujących pomocy oraz stronę internetową: ua.gov.pl. Są na niej zamieszczone i zebrane najważniejsze informacje dotyczące m.in. przekraczania granicy, punktów recepcyjnych, pobytu w Polsce, opieki medycznej, pracy czy edukacji.

Pracownicy urzędu są obecni w punktach recepcyjnych udzielając bezpośredniego wsparcia przebywających w nim cudzoziemcom. Eksperci UdSC przygotowują także przepisy prawne dotyczące pobytu w kraju osób przybywających z Ukrainy.

Informacje podawane są również na bieżąco na profilu MSWiA na Twitterze.

***

Служби у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації допомагають особам, які втікають з України від війни

Усі державні служби, що підпорядковані Міністерству внутрішніх справ і адміністрації, а також воєводи беруть участь у допомозі біженцям. Функціонери Прикордонної служби пропускають на українсько-польському кордоні тих, хто втікає від війни. Воєводи координують цілісну допомогу – вони утворили зокрема рецепційні центри, а також інформаційні пункти. Пожежники допомагають перевозити біженців, а Поліція піклується про безпеку у рецепційних центрах та інформаційних пунктах.

Прикордонна служба

Від початку війни в Україні польська Прикордонна служба збільшила чисельність прикордонників у пунктах перетину українсько-польського кордону. Працюють усі пункти перетину кордону, а їх пропускну спроможність збільшено. В усіх 8 пунктах перетину кордону відбувається пішохідний та автомобільний рух.

Функціонери Прикордонної служби: виконують необхідні процедури; проводять паспортний контроль; перевіряють, чи особи, які перетинають кордон Польщі – це ті самі особи, які вказані у документах; бережуть безпеку т. зв. «зеленого кордону», а також надають необхідну інформацію особам, які втікають від війни в Україні.

Кожна особа, яка прибуває з України, отримує спеціальний інформаційний бюлетень. У ньому найважливіші для біженців інформації викладено чотирма мовами: українською, польською, російською, англійською.

Найновіші статистичні дані щодо перетину польсько-українського кордону публікуються у акаунті Прикордонної служби на соціальному порталі Твіттер.

Воєводи

Воєводи – у прикордонних воєводствах: Люблінському і Підкарпатському, а також в усій Польщі організували рецепційні центри для осіб, які втікають від війни в Україні. Усі особи,які втікають від війни в Україні, і в яких у Польщі немає гарантованого місця перебування, можуть звернутися у рецепційний центр. Там вони одержать: інформацію про перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; інформацію про те, де буде їх тимчасове місце проживання. Усі біженці мають безкоштовний доступ до медичної допомоги та польських лікарів.

В усіх польських містах – на залізничних вокзалах і на деяких автовокзалах – є інформаційні пункти для біженців з України. 2 такі пункти є в аеропорту ім. Фридерика Шопена у районі Окенцє. У цих пунктах біженці з України одержують основні інформації щодо того, як одержати у Польщі підтримку.

Пожежна охорона

Біженців безкоштовно підвозять до рецепційних центрів, а потім – до безкоштовних місць проживання. Цим займаються пожежники Державної пожежної охорони. У підтримці біженців з України беруть участь пожежники Державної пожежної охорони з усієї Польщі, а також підпрапорщики з Головної школи пожежної служби і кадети Школи аспірантів Державної пожежної охорони у Кракові. Пожежники Державної пожежної охорони та члени Добровільних пожежних загонів підтримують також роботу рецепційних центрів. Вони передають намети й обігрівачі, ліжка, крісла, столики тощо. Відповідаючи на заклик Головного коменданта Державної пожежної охорони, пожежники з Добровільних пожежних загонів та Державної пожежної охорони зібрали понад 2000 піддонів необхідного оснащення, а також понад 100 пожежних машин, що передаються в Україну. Окрім цього, Головне командування Державної пожежної охорони збирає пожежне оснащення для України, заохочуючи долучитися пожежників з усього світу.

Поліція

В усіх місцях, куди прибувають біженці з України, про безпеку осіб, які там перебувають, піклуються поліцейські. Головний комендант Поліції прийняв рішення про скерування функціонерів до рецепційних центрів, на вокзали, а також в інші місця, де перебувають іноземці. Від перших годин роботи цих центрів поліцейські безперервно піклуються про безпеку та спокій біженців.

Дорожня поліція гарантує плинний проїзд чисельних конвоїв, що везуть гуманітарну допомогу у напрямку кордону. Поліцейські превентивної служби патрулюють місця перебування біженців, а також допомагають їх приймати та піклуватися про них. Вони їдуть також у поїздах, що відправляються з кордону вглиб Польщі.

Поліція утворила також спеціальну інфолінію, призначена для тих, чиї родичі загубилися у Польщі, прибувши з України. За номером інфолінії можна також повідомляти про злочини (до прикладу, про торгівлю людьми).

Управління у справах іноземців

Управління у справах іноземців підготувало спеціальну інфолінію. Вона займається зверненнями осіб, які потребують допомоги, а її працівники обслуговують сайт: ua.gov.pl. На сайті публікуються та накопичуються найважливіші інформації, що стосуються зокрема: перетину кордону, рецепційних центрів, перебування у Польщі, медичної допомоги, роботи чи освіти.

Працівники Управління присутні у рецепційних центрах, де вони надають підтримку іноземцям, які там перебувають. Експерти Управління у справах іноземців підготовляють також проекти правових актів, що стосуються перебування у Польщі осіб, які прибули з України.

Інформації – у поточному режимі – публікуються також у акаунті Міністерства внутрішніх справ і адміністрації на соціальному порталі Твіттер.

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rząd chce pomóc obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z agresją militarną Rosji na terytorium Ukrainy. Chodzi m.in. o możliwość podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki nowym przepisom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. W wyniku tego, do Polski przybyło już ponad 1 mln osób poszukujących schronienia. Rząd przygotował przepisy, dzięki którym osoby uciekające przed wojną będą mogły legalnie i bezpiecznie przebywać w naszym kraju.

W Polsce działa już 30 punktów recepcyjnych przygotowanych we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi dla osób, które uciekają z Ukrainy przed wojną. Osoby te otrzymują m.in. informacje na temat pobytu, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek, posiłek oraz zaopatrzenie w niezbędne artykuły osobiste.

Legalny pobyt na terytorium Polski

 • Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
 • Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.
 • Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Będzie to odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania.
 • W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.
 • Uzyskanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpłynie na kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.

Dostęp do rynku pracy

 • Zagwarantowany zostanie dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.
 • Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.​​​​​​

Pomoc socjalna i wsparcie na utrzymanie

 • Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.
 • Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Udzielana będzie także pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Świadczenia rodzinne

 • Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opieka zdrowotna

 • Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń będzie zagwarantowane z budżetu państwa.

Oświata i wychowanie

 • Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy. W tym celu będą mogły być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom.
 • Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy.
 • Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Materiały

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Projekt​_ustawy​_o​_pomocy​_obywatelom​_Ukrainy​_w​_związku​_z​_konfliktem​_zbrojnym​_na​_terytorium​_tego​_państwa.pdf 0.87MB

Specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy i ich rodzin na terenie RP

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać Policji informacje o przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach na tle seksualnym oraz zaginięciach uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.plpod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

CPOZ KGP na bieżąco monitorując działania prowadzone przez jednostki Policji na terenie kraju w zakresie poszukiwania osób zaginionych stale współpracować będzie w tym zakresie z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.plmożna przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 47 72 56 502 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 56 502). Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi ►

(Biuro Kryminalne KGP)

 

System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy 16 marca

 

- Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej (12 marca br.) w KPRM. W konferencji wzięli również udział Piotr Müller, rzecznik Rządu, Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, ustaliliśmy wspólny model działania. Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL rozpocznie się w środę 16 marca. Rejestracja będzie prowadzona przez gminy

– powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister zwrócił się do uchodźców z Ukrainy, by nie wszyscy, którzy chcą uzyskać numer PESEL udali się pierwszego dnia do urzędów.

Otrzymacie Państwo pełne wsparcie od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymaną pomoc. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla funkcjonowania całej administracji państwowej. Przedstawiciele i pracownicy urzędów administracji centralnej będą wspierać samorząd w tym, aby dokonać tej rejestracji

– podkreślił.

Wiceminister dodał, że od środy 16 marca również mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, będą mogli składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu.

To 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez wglądu na to, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Będziemy wypłacać środki wstecz, a nie „z góry”

– podkreślił.

Sekretarz stanu w MSWiA ogłosił, że w sobotę i niedzielę kursować będą specjalne pociągi do Niemiec i Czech.

 Jednocześnie w tych kierunkach jeżdżą także zwykłe pociągi rejsowe. Codziennie wyjeżdża 17 pociągów do Niemiec i 12 do Czech z całej Polski. Jeżeli ktoś nie chce zostać w Polsce, ma plany udania się dalej – my taką możliwość stwarzamy właśnie poprzez ten transport specjalny

– zaznaczył.

***

Система реєстрації біженців з України почне працювати 16 березня

– Реєстрація біженців з України, які хочуть одержати персональний номер PESEL і залишитися в Польщі, розпочнеться найближчої середи, 16 березня, – повідомив заступник міністра Павел Шефернакер під час прес-конференції, що відбулася 12 березня ц.р. в Адміністрації Голови Ради Міністрів. У конференції також взяли участь: Пьотр Мюллер, прес-аташе польського уряду, Януш Цєшиньскі, уповноважений уряду з питань кібербезпеки, а також Павел Яблоньскі, заступник держсекретаря у Міністерстві закордонних справ.

Ми зустрілися із мерами міст і опрацювали спільний механізм роботи. Реєстрація біженців з України, які хочуть залишитися в Польщі і отримати персональний номер PESEL, розпочнеться у середу, 16 березня. Реєстрація проводитиметься ґмінами.

– сказав Павел Шефернакер, держсекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Заступник міністра звернувся до біженців з України, щоб не всі, хто хоче одержати персональний номер PESEL, йшли саме 16 березня до управлінь ґміни.

Ви отримаєте повну підтримку заднім числом, починаючи від дати, коли перетнули польський кордон. Дата подачі клопотання не впливає на отримання допомоги. Це дуже важливе ініціатива, що впливає на функціонування цілого апарату державної адміністрації. Представники і працівники органів державної адміністрації з Варшаві підтримуватимуть органи місцевого самоврядування у тому, щоб реєстрація проводилася відповідним чином.

– підкреслив заступник міністра.

Заступник міністра додав також, що – починаючи від середи, 16 березня – громадяни Польщі, які відчинили для біженців двері своїх будинків чи помешкань, можуть подавати клопотання з метою отримання додаткового фінансування на проживання і харчування біженців.

Це 40 злотих на день для однієї особи, якою громадянин Польщі опікується в себе вдома. Без огляду на те, коли польська родина подасть клопотання про додаткове фінансування, воно нараховуватиметься від дня, коли до тієї чи іншої родини прибули біженці з України. Ми виплачуватимемо допомогу заднім числом, а не «із випередженням».

– підкреслив заступник міністра.

Держсекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації повідомив також, що щосуботи та щонеділі їздитимуть спеціальні потяги, що прямуватимуть до Німеччини і до Чехії.

До цих держав їздять також звичайні пасажирські потяги. Щодня з території усієї Польщі від’їжджає 17 потягів до Німеччини і 12 – до Чехії. Якщо хтось не хоче залишитися у Польщі, а планує їхати до інших держав, ми створюємо таку можливість, надаючи спеціальні потяги.

– зазначив держсекретар.

 

W tym jednym miejscu zebraliśmy mnóstwo istotnych i szalenie ważnych informacji. Dzielimy się nimi ze wszystkimi. W ten sposób angażujemy się w pomoc wszystkim stronom, zarówno uchodźcom z Ukrainy jak i obywatelom Polski. 

Pomagamy informacją!

Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego


 

 

 


polski ład i winna księgowa

Środowisko Księgowe oburzone!!! Polski ład 2022

Środowisko Księgowe oburzone!!!

Trzeba nie mieć zbyt dużej wyobraźni, bądź nie posiadać jej wcale, aby posunąć się do takiej narracji. W dniu wczorajszym, 5 stycznia 2022 roku, wydarzyła się jedna z pierwszych, choć na pewno nie ostatnich takich sytuacji, w której Polski Ład zwyczajnie nie zadziałał ... przepraszam, zadziałał, ale w sposób inny niż oczekiwany. W efekcie starcia "oczekiwania" kontra "rzeczywistość" wygrała ... RZECZYWISTOŚĆ! Wynikiem tego było wypłacenie pensji nauczycielom, służbom mundurowym, itd. niższych pensji niż pierwotnie to zakładano, a zakładano wiele. W konsekwencji rząd wraz ze swoimi Ministrami postanowili całą winą za zaistniałą sytuację obarczyć środowisko Księgowych, Kadrowych, Doradców Podatkowych. Służby księgowe, szara administracja tego rządu, mocno odczuły to na własnej skórze, padły ofiarą szkalowania pomimo tego, że zrobiły wszystko zgodnie z obowiązującym aktem prawnym. Gdzie tu logika? Logiki brak! Ale pozostał ogromy niesmak i wrażenie, którego nie da się cofnąć. Poniżej odpowiedzi służb księgowych, jakie znalazły się w internecie.

 

 

 

Niższe wypłaty wynagrodzeń to nie wina księgowych → SKwP

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z niepokojem obserwuje zrzucanie na księgowych winy za nieprawidłowości związane z naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli.

Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Programu 1 Polskiego Radia, 5 stycznia 2022 r., mówiąc o niższych wynagrodzeniach otrzymanych przez nauczycieli, stwierdził, że „jednym z powodów, dla których w niektórych miejscach mogło dojść do złego naliczenia jest faktycznie błąd księgowego czy kadrowego, jeżeli chodzi o naliczenie z poziomu PIT-2". (https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/8327671,nauczyciele-z-nizsza-wyplata-otrzymaja-wyrownanie.html).

 

W podobnym tonie wypowiadał się wiceminister Dariusz Piontkowski w Telewizji Republika, mówiąc, że księgowi „nie do końca zrozumieli, jakie są zasady nowego systemu podatkowego" (https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/nauczyciele-a-polski-lad-wiceminister-znalazl-winnych-zamieszania-z-pensjami/lgrbcqx,79cfc278).

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce stanowczo sprzeciwia się takim stwierdzeniom. Jako instytucja działająca na rzecz księgowych wielokrotnie apelowaliśmy o rozważne i stopniowe wprowadzanie nowych przepisów, z którymi jako pierwsi muszą zmierzyć się księgowi. Dotyczyło to również Polskiego Ładu, wprowadzającego w ekspresowym tempie rewolucyjne zmiany w zakresie podatków i ubezpieczenia zdrowotnego. Wiele z tych rozwiązań budzi wątpliwości interpretacyjne. Nie można jednak twierdzić, że w przypadku wynagrodzeń nauczycieli księgowi popełnili jakiś błąd czy nie zrozumieli nowych przepisów. W wielu przypadkach, mając na względzie bezpieczeństwo podatkowe pracowników i przedsiębiorców, księgowi zdecydowali się na ostrożne rozwiązania. Nie jest to jednak dowód braku kompetencji. Trudności związane z funkcjonowaniem nowych rozwiązań podatkowych oraz płacowych od 2022 r. są raczej dowodem na niejasność przepisów i są skutkiem ogromnego pośpiechu przy ich przygotowywaniu oraz wdrożeniu.

 

Każdy przypadek, w tym wynagrodzenia każdego nauczyciela, powinny być rozpatrywane indywidualnie. Ogólne stwierdzenia polityków o błędach popełnionych przez księgowych przy naliczaniu wynagrodzeń nauczycieli negatywnie wpływają na zaufanie społeczne do osób zajmujących się księgowością. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apeluje o uszanowanie pracy księgowych w tym trudnym okresie i wstrzymanie się z podobnymi komentarzami, tym bardziej że nie są one merytorycznie uzasadnione.

 

Link do stanowiska SKwP → Niższe wypłaty wynagrodzeń to nie wina księgowych

 

 

Środowisko Księgowe oburzone!!! Polski ład 2022

Środowisko Księgowe oburzone!!! Polski ład 2022

W OBRONIE KSIĘGOWYCH I KADROWYCH → członkowie SWBR

 

W OBRONIE KSIĘGOWYCH I KADROWYCH ❗❗❗

W ostatnich dniach odebrałam mnóstwo telefonów od znajomych z zapytaniem, jakie oświadczenia, powinni podpisać a jakich nie, w związku w wejściem w życie NOWEGO ŁADU.
Dziś czytam, wypowiedzi polityków, że winę za niższe wypłaty ponoszą księgowe.
 1.  Księgowa nie ma obowiązku wyjaśniania co komu się bardziej opłaci, to zadanie dla doradcy podatkowego. Nie wiem czy nauczyciela czy policjanta, który w styczniu dostał niższą wypłatę stać na usługę doradcy podatkowego.
 2. Obowiązkiem księgowej/kadrowej jest prawidłowe naliczenie wynagrodzenia zgodnie z oświadczeniami jakie złoży pracownik.
 3. Rząd wprowadza w pośpiechu ogromne zmiany i nie informuje obywateli o konsekwencjach wynikających z tych zmian. Niedawno dowiedzieliśmy się, że rząd wydał 4,1 miliona zł na wydruk i kolportaż ulotek opisujących korzyści podatkowe Polskiego Ładu, ale chyba te ulotki nie pomogły w prawidłowym wypełnieniu odpowiednich oświadczeń przez pracowników.
 4. Księgowi poświęcili dużo czasu i pieniędzy aby w tak krótkim czasie przygotować się do zmian. To nie księgowi ponoszą odpowiedzialność za niższe pensje pracowników. Odpowiedzialny jest rząd który, nie informuje swoich obywateli o konsekwencjach wprowadzonej w pośpiechu ustawy.

 

Przy rozliczeniu rocznym za 2022r spodziewam się jeszcze większego zamieszania i zrzucania winy na księgowe za obowiązkowe stosowanie ulgi dla klasy średniej.

Link do stanowiska członkini SWBR → Magda Osiwała

 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

Dzisiaj dowiedziałam się, że to moja wina, że pracownicy dostali mniejsze pensje. To nie wina Nowego Ładu, tylko moja. Tak, moja. No zapomniałabym – jeszcze moich koleżanek i kolegów księgowych oraz kadrowych. Wszyscy się zmówiliśmy i źle liczymy wypłaty, bo tak! Bo mamy ochotę albo po prostu nie zrozumieliśmy przepisów. Powiedział to Pan w taki sposób, że odbiór mógł być tylko i wyłącznie taki: „Nowy Ład jest dobry, tylko kadrowi są źli, bo nie potrafią liczyć!”.

Dobrze, to może troszkę opiszę to, co robiłam przez ostatnie kilka miesięcy. Nie, nie byłam na wakacjach, nie odpoczywałam, nie zlekceważyłam przepisów. Te kilka ostatnich miesięcy, a zwłaszcza ostatnie dwa, to wyścig z czasem. Oprócz standardowych, comiesięcznych obowiązków, musiałam przyswoić nowe przepisy. Gdybym na ich przyswojenie miała dwa, trzy albo i więcej miesięcy, to z pewnością ułatwiłoby mi to pracę. Niestety, żyjemy w Państwie, w którym przepisy wprowadza się na ostatnią chwilę, choćby były na tyle niedopracowane, że zanim jeszcze zaczną obowiązywać, wymagałyby przynajmniej kilku nowelizacji. Zamiast życzeń noworocznych, czy świątecznych słyszałam jedno zdanie: „O co chodzi z Nowym Ładem?”. Od wielu tygodni nie słyszę o niczym innym jak tylko o nim. No może jeszcze o rosnącej inflacji. Czy to my mamy za zadanie tłumaczyć i edukować ludzi? Podczas gdy Pan, Panie Ministrze zrobił sobie wolne, my – księgowi, kadrowi – spędzaliśmy długie godziny na studiowanie przepisów. Na ich głęboką analizę i dociekanie. Potrafiliśmy uczestniczyć w szkoleniach nawet podczas weekendów, tylko po to, aby przygotować się na zmiany.

Może przypomnę, że Nowelizacje ustawy powstały na skutek NASZYCH uwag i NASZYCH próśb. To my zauważyliśmy błędy i nieścisłości WASZEJ ustawy, a teraz dowiadujemy się, że ludzie otrzymują mniejsze pensje przez Naszą nieznajomość ustawy?! A przy okazji nadmieniam, że błędów i nieścisłości ustawy jest dużo więcej, ale tych korzystnych dla Państwa się nie nowelizuje…

W telewizji i w radiu słyszeliśmy wręcz propagandowe zapewnienia o tym, ile zyskamy. To nie dziwne, że większość osób zaskoczyła mniejsza wypłata, skoro wszędzie słyszeli o tym, że zyskają. Na ulotki wydaliście z NASZYCH pieniędzy ponad 4 mln zł, a ich przekaz był niekompletny i wprowadzający w błąd. W ulotkach dane dotyczące tego, ile „zyskamy” porównywane były do 2018 roku, w którym to dla przypomnienia: nie istniało zwolnienie z podatku dla osób do 26go roku życia, a podstawowa stawka opodatkowania dochodów wynosiła 18%. Skoro w tej chwili dla większości pracujących osób stawka ta wynosi 17%, to czy już na tym nie zyskaliśmy? I do tego kompletnie nijak mają się przepisy Polskiego Ładu. A skoro już porównujemy dane z 2022 roku do 2018, to Szanowny Panie Ministrze – ile w 2018 roku kosztowały chleb, gaz i paliwo? Może w następnej ulotce porównamy także te „niewygodne" rzeczy?!

Wracając do tematu, jeśli w 2011 roku rząd podwyższył podstawową stawkę VAT z 22% do 23%, to 1 stycznia 2011 roku, przedsiębiorca, doliczając do swojego produktu wyższy VAT, był winny podwyżkom, czy Państwo? Może też powiemy, że to wina sprzedawcy, bo nie potrafił dobrze policzyć?

Skoro już tak otwarcie piszę, to może mi Pan wytłumaczyć, Panie Ministrze – jakich przepisów mamy przestrzegać? Dotychczas wydawało mi się, że powszechnie obowiązującym prawem w Polsce jest prawo tworzone poprzez ustawy i rozporządzenia. To dlaczego w ostatnim okresie przepisy tworzy ZUS i Ministerstwo? Dlaczego tworzycie własne prawo bez poszanowania ustaw? Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, za styczeń powinny zapłacić 4,9% składki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami. Zgodnie z przepisami. Powtórzę jeszcze raz – zgodnie z przepisami. Tylko że chyba mamy trochę inne przepisy, bo ZUS i Pan twierdzicie, że nie 4,9% tylko 9%. Jeśli naliczymy za styczeń 9%, a ludzie zaczną się burzyć, to też powiecie, że to wina księgowych, bo nie zrozumieli?! Dlaczego zmiany od jakiegoś czasu publikowane są na Twitterze, a nie w Dzienniku Ustaw?

Proszę wybaczyć, ale jestem już zmęczona tłumaczeniem się za Was.

Powtórzę jeszcze raz – to nie my tworzymy prawo, tworzycie je wy i tylko Wy jesteście winni temu, że pracownicy otrzymali niższe pensje. Pracują tak samo ciężko, a może i ciężej, odczuwają podwyżki tak samo, jak inni, także mają kredyty hipoteczne droższe o kilkaset złotych, a do tego nagle otrzymują wynagrodzenia w niższych kwotach.

Super, Nowy Ład jest super!

 

Link do stanowiska członkini SWBR → meritumpuck

 

 

 

Księgowa w krainie czarów - dr Nelli Artienwicz

 

‼️ Obwinianie księgowych i kadrowych za nieprawidłowości związane z naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli to manipulacyjny i agresywny chwyt poniżej pasa.‼️ Dzisiejsza reakcja rządu RP pięknie pokazuje, jak NIE NALEŻY się komunikować i jak komunikacja oparta na manipulacji jest krzywdząca i dezinformująca.

 

Osoba asertywna, czy instytucja, w której "tone at the top" jest asertywny, umie przyznać się do błędu i wprowadzić modyfikacje na otwartych zasadach.

Nawet jeśli wcześniej fanatycznie zapędzi się za daleko z jakimś pomysłem i nie wysłucha środowisk specjalizujących się w danym zagadnieniu.

 

‼️ Osoba lub instytucja, której styl komunikacji opiera się na manipulacji, gdy zda sobie sprawę z syfu, jak narobiła tzw Nowym Ładem - zrzuca winę na innych - w tym wypadku na księgowych i kadrowych.

👎 Tekst wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piontkowskiego - "księgowi nie zrozumieli zasad" bardzo źle świadczy o podatkowej wiedzy wiceministra! Niesłychane, że taka osoba w jakikolwiek sposób wypowiada się w tym temacie i wstyd mi, jako badaczowi, że ktoś taki reprezentuje/zarządza nauką i edukacją w naszym kraju.

👎 Tekst Piotra Millera - "Mogło dojść w kilku miejscach do złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. To błąd, który był zastosowany w kilku miejscach i pewna nieścisłość przepisów, która daje taką możliwość interpretacji, żeby w ten sposób do tego podejść" - to typowy ‼️ manipulacyjny bełkot.

 

‼️ Ale to tylko jaskrawy i bolesny przykład tego, co robi komunikacja oparta na manipulacji, na pasywnej agresji, na braku autorefleksji i chronieniu swojego fałszywego wizerunku za wszelką cenę. — wkurzony(a).

 

Link do stanowiska → Księgowa w krainie czarów - dr Nelli Artienwicz

 

 

Dawid Milczarek - Akademia VAT

 

Po tym, gdy okazało się, że część nauczycieli otrzymała w ostatnich dniach pensje niższe nawet o kilkaset złotych, wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski bardzo szybko namierzył winnych. Otóż są to księgowi, którzy "nie do końca zrozumieli, jakie są zasady nowego systemu podatkowego".

Przedstawiciele obecnej ekipy rządzącej są doskonali, po swojej stronie wszystko zrobili jak należy. Proces legislacyjny przebiegał wzorowo, konsultacje społeczne również, przepisy zostały napisane bardzo dobrze, przygotowano świetne materiały informacyjne tak szczegółowo i przejrzyście omawiające wszystkie aspekty zmian, że osoby zajmujące się księgowością nie musiały wydawać grosza na specjalistyczne szkolenia...

***

Wcześniej, gdy wdrażano inne wspaniałe "reformy" i gdy okazywało się, że nie tylko nie przynoszą obiecywanych efektów, ale pogarszają to, co miały polepszyć, winni byli nauczyciele, lekarze, sędziowie, samorządowcy itd. Teraz do tego grona dołączają osoby zajmujące się księgowością. Generalnie jeżeli na czymś się znasz i jesteś w stanie obnażyć mizerność tego, co produkuje obecny rząd, to szykuj się na to, że zostaniesz zaliczony do tych, którzy są za tę mizerność odpowiedzialni.

 

Link do stanowiska → Dawid Milczarek - Akademia VAT

 

 

 

Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe

Wieczór dzisiaj dla Was. Solidarnie. Dość tego Kancelaria Premiera. Lajkujcie i udostępniajcie jak się zgadzacie i używajcie hashtagu #MojaWina.
Pozdrawiam cieplutko🤩Samir

https://www.facebook.com/samirkayyalipl/videos/1220621015091851/

 

Link do stanowiska → Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe

 

 

 

Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych

 

Oświadczenie Fundacji WiRBR.

Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych stanowczo nie zgadza się ze słowami Rzecznika Rządu, Piotra Müllera, oraz Wiceministra Edukacji i Nauki, Dariusza Piontkowskiego, jakoby za niższe wynagrodzenia nauczycieli czy pracowników innych sektorów, odpowiadali księgowi lub kadrowi. Sprzeciwiamy się zrzucaniu winy na księgowych i podważaniu ich kompetencji. A stwierdzenia, iż księgowi popełnili błąd lub nie zrozumieli przepisów są dla nas krzywdzące.

 

Organizacje zrzeszające księgowych, biura rachunkowe oraz doradców podatkowych od kilku miesięcy zwracały uwagę na błędy w przepisach, na niejasne zapisy oraz na tempo wprowadzanych zmian. Jednak nasze zastrzeżenia nie zostały uwzględnione i przepisy podatkowe weszły w życie w zatrważająco szybkim tempie. W naszej ocenie wątpliwości w interpretacji przepisów oraz brak zrozumienia zmian przez Obywateli wynikają właśnie z tego, że rewolucyjne zmiany zostały wprowadzone chaotycznie. Reakcje pracowników na otrzymane wypłaty wynagrodzeń są dowodem na to, że nowe przepisy są zawiłe i niezrozumiałe dla Obywateli.

 

Ostatnie tygodnie były dla księgowych i kadrowych bardzo trudne ze względu na konieczność zapoznania się z nowymi przepisami oraz wdrożenia ich w życie. Kolejne miesiące będą jeszcze trudniejsze, generujące więcej wątpliwości, pytań i problemów z interpretacją przepisów. Apelujemy do przedstawicieli Rządu o szacunek dla naszej pracy i zaangażowania. Dzisiejsze komentarze wpływają negatywnie na zaufanie społeczeństwa dla księgowych i kadrowych.

 

Link do stanowiska → Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

OŚWIADCZENIE

Podobnie jak inne organizacje zrzeszające księgowych oraz właścicieli Biur Rachunkowych, jesteśmy oburzeni i zażenowani zrzuceniem winy za nieudolność rządu na księgowych i kadrowych.

My, w przeciwieństwie do ustawodawcy, bardzo dogłębnie analizowaliśmy przepisy – ich treść, zgodność z innymi ustawami, a przede wszystkich zgodność z Konstytucją. Poza przepisami warto byłoby przeanalizować także rzeczywiste skutki ich wprowadzenia i zwrócić uwagę, czy godzi się między innymi z zasadą sprawiedliwości.
My, w przeciwieństwie do ustawodawcy, edukowaliśmy ludzi na temat faktycznych praw i obowiązków wynikających z wprowadzenia Nowego Ładu. Nie zwracaliśmy uwagi jedynie na to, co wygodne. Nie manipulowaliśmy faktami. Fakt jest faktem.

My, w przeciwieństwie do ustawodawcy, znaleźliśmy całą masę błędów i nieścisłości, a także pułapek. Poinformowaliśmy rząd. Co otrzymaliśmy w zamian? Nowelizację mało istotnych, wręcz kosmetycznych rzeczy oraz odpowiedź, że wiedzą o pułapce związanej z nieuwzględnianiem różnic remanentowych, ale tak właśnie ma być.
Rozumiecie? Wiedzą, że będzie źle i nieuczciwie i celowo nic nie zmieniają.

Ustawa została napisana na kolanie i chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak opłakane skutki przyniesie. Inflacja to dopiero początek.

A teraz drodzy Państwo, Pan Minister wychodzi i z uśmiechem na twarzy informuje ludzi, że jest źle, ale to nie ich wina – to wina kadrowych i księgowych!

Nie, nie godzimy się na to, aby posługiwano się nami dla osiągnięcia swoich celów politycznych!

Nie godzimy się na to, żeby Państwo oszukiwało obywateli i manipulowało faktami!

 

Link do stanowiska → Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

 


 

"MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

"My Księgowi, Kadrowi, Doradcy podatkowi, My, Szara Administracja Rządu, 
jesteśmy oburzeni tą sytuacją, stanowczo protestujemy przeciwko takim przekazom i oczekujemy przeprosin."


- Monika Jadwiga Maria Gaj - założyciel, właściciel, główna księgowa

 

 


 

ANKIETA → JAKA JEST TWOJA OPINIA?

 

A jaka jest Twoja opinia w rzeczonej sprawie? Masz swoje zdanie - wyraź je! Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej Polskiego Ładu. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii oraz zebranie informacji jak wprowadzone zmiany są postrzegane wśród Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców. Wyniki zostaną przedstawione w artykule na naszej stronie.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

ANKIETA → WYRAŹ SWOJE ZDANIE

 

 


 

MINISTERSTWO FINANSÓW

 

Rząd, w wyniku kategorycznego sprzeciwu środowiska księgowego, zareagował. Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał dziś rozporządzenie zmieniające sposób poboru zaliczek na podatek dochodowy.

 

 

Ponadto rząd postanowił w sobotni wieczór zorganizować spotkanie online z ekspertami Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej - w godzinach od 18:00 do 24:00. 

 

 

I, jak się teraz okazuje, będzie kontynuacja. Poniżej szczegółowe informacje z tego zakresu:

Polski Ład: Zapraszamy na cykl spotkań online

 

 

 • Eksperci Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej odpowiadają na pytania dotyczące zmian w zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 • W niedzielę 9 stycznia livechat obędzie się w godz. 10.00-18.00.
 • Od poniedziałku 10 stycznia do piątku 14 stycznia w godz. 8.00-20.00.

 

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Ministerstwo Finansów chcąc pomóc w interpretacji i zastosowaniu nowych przepisów, organizuje spotkania dla księgowych dotyczące zmian w rozliczeniu podatkowym wynagrodzeń.

Data i godzina:

 

 

No cóż, tonący brzytwy się chwyta. Nasze środowisko natomiast bada nastroje publiczne w rzeczonej sprawie. Poniżej treść przekazu.

Szanowni Państwo,

Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych, Krajowa Izba Biur Rachunkowych Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych Komisja Biur Rachunkowych przy SKwP zwracają się do Państwa z prośbą o merytoryczny udział w poniższej ankiecie.

Z niepokojem obserwujemy zmiany w polskim prawie podatkowym, które w ostatnim czasie dzieją się bardzo dynamicznie i niestety bardzo chaotycznie.

Księgowość, Kadry i płace to nie tylko ta w biurach rachunkowych. To również grupa Księgowych, działy kadr pracujące bezpośrednio u przedsiębiorców czy też w jednostkach budżetowych.

Postanowiliśmy wspólnie przeprowadzić ankietę, której celem jest zbadanie opinii całego środowiska zajmującego się podatkami i płacami na zmiany wprowadzane przez ustawodawcę.

Chcemy dowiedzieć się, jak one wpływają na Państwa pracę.

Ponadto pragniemy dowiedzieć się, jakich działań oczekują Państwo od naszych Organizacji.

 

 


stan aktualny na dzień 5 stycznia 2022r.

aktualizacja na dzień 9 stycznia 2022r.

źródło:

 • https://skwp.pl/aktualnosc/nizsze-wyplaty-wynagrodzen-to-nie-wina-ksiegowych/?fbclid=IwAR3PKex89ldwbcRqRimTr3LRdtvtuGvpxL4SK4B2ubdqgn0jbbp6kvgw4Wg
 • https://www.facebook.com/magdalenaosiwala?__cft__[0]=AZUxtRSSE5q809T5Chi-FLkxMhkqz-1uHoe8ZnSl85K4XM4wYqV5czXSdjzXDVIyWydWhE8clKov8jU3Ela7kx9zb1xU4BPp4G0oEIbqIs2SqClmb3VH8lHtNuJwoFAT0f4&__tn__=-UC%2CP-R
 • https://www.facebook.com/meritumpuck
 • https://www.facebook.com/art.n.witch/photos/a.131997540490762/1634765253547309
 • https://www.facebook.com/akademiavat/
 • https://www.facebook.com/samirkayyalipl/videos/1220621015091851
 • https://fundacjawirbr.pl/aktualnosci/oswiadczenie-fundacji-wspierania-i-rozwoju-biur-rachunkowych-14?fbclid=IwAR1g0ESN2C2E-T6K3VqxjIFFG1Zq6mmYYLWW0gLYMPg6Kc_Aql-CZ1cWW7g
 • https://www.facebook.com/swbrpl

 


AML - JESTEŚMY GOTOWI

PROCEDURY AML od 31 LIPCA 2021r.- JESTEŚMY GOTOWI!

anti-money laundering - nowe obowiązki biur rachunkowych i procedury AML wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) już w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

 

Drodzy Klienci!

Bardzo cenimy naszą dotychczasową współpracę, której podstawą jest dobra komunikacja, szczerość i rzetelny przekaz, dlatego chcielibyśmy od czasu do czasu opowiedzieć Wam o tym, jakie dodatkowe obowiązki nakłada na nas nasz ustawodawca. W skrócie i konkretnie.

 

 

akt prawny → ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

 

 


procedury AML od 31 lipca 2021r.


Więcej Info


25 letni Księgowy Jubileusz w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

Jubileusz 25 lat pracy zawodowej czyli SREBRNE GODY w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

"Życie to sztuka wyborów, wybierz mądrze"

1 lipca 2021 roku to data szczególna, bowiem dziś mija 25 lat od momentu dokonania przeze mnie jednego z najważniejszych życiowych wyborów ... kariery zawodowej. Każdy z nas, prędzej czy później, staje przed takim wyborem. Ja również doszłam do tego ważnego momentu i ...

Wybrałam mądrze → wybrałam KSIĘGOWOŚĆ → wybrałam Manufaktura Księgowość

Główna Księgowa/Główna Kadrowa w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Główna Księgowa/Główna Kadrowa w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

Dzięki swoim dążeniom i żelaznej konsekwencji dołączyłam do zacnego grona Księgowych, ludzi szalenie ambitnych, z ogromną wiedzą i doświadczeniem i mam ten ogromny przywilej pozostawania w nim do dziś. Jestem bardzo dumna z tego faktu. Księgowa/Księgowy to zawód niezwykle trudny ale prestiżowy, obarczony wieloma wyrzeczeniami i potężną odpowiedzialnością ale szalenie satysfakcjonujący, zawód z potężną dawką zmian podatkowych ale tak naprawdę chyba najważniejszy na świecie. Zawód ten wymaga żelaznej konsekwencji, umiejętności pracy pod ogromną presją czasu, terminowości, skrupulatności, dokładności i samodyscypliny, podejmowania trudnych decyzji, znajomości prawa w szerokim zakresie, wielowymiarowości, uwagi, zaangażowania, doświadczenia w księgowości i innych rozmaitych talentów, które pozwalają swobodnie poruszać się w sytuacjach oraz Klientów z szerokim spektrum branżowości i zawiłościami tematycznymi.

profesjonalizm - rzetelność - zaufanie w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
profesjonalizm - rzetelność - zaufanie w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

Profesjonalizm | Rzetelność | Zaufanie

czyli NAJLEPSZA KSIĘGOWA

Dzięki swojemu zaangażowaniu, oddaniu, rzetelności i profesjonalizmowi codziennie wyznaczam nową jakość, rzeczy trudne czynię łatwymi, jestem mistrzem w tym zawodzie i cieszę się ogromnym zaufaniem wśród swoich Klientów.

Mistrz Księgowości → Najlepsza Księgowa na świecie → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Mistrz Księgowości → Najlepsza Księgowa na świecie → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość to moja pasja a nieustanny rozwój to cel, który osiągam każdego dnia. To moja zawodowa misja, w której wyznaczam nowe trendy, wnoszę nową, pozytywną jakość, czynię rzeczy trudne łatwymi. Pracuję mądrze, skutecznie, efektywnie, ambitnie, z dystansem i wewnętrznym balansem. Jestem dumna ze swoich osiągnięć, celów i sukcesów a porażki traktuję jako cenne lekcje pokory, by móc w przyszłości pracować jeszcze skuteczniej i realizować swoje zawodowe plany. Kodeks etyki zawodowej to mój fundament, a dyskrecja jest moją wartością nadrzędną.

Jestem mistrzem księgowości | Możesz mi Zaufać NAJLEPSZA KSIĘGOWA

W swojej codziennej pracy stawiam na nieustanny rozwój i szkolenia. Mnogość zmian przepisów podatkowych, reform rządowych, ciągłych zmian, nowelizacji ustaw, nowych ładów i porządków, zmian społecznych i politycznych transformacji przyczynia się do tego bezpośrednio. Podnoszenie swojej wartości rynkowej poprzez nieustanne szkolenia, webinaria, prelekcje, odczyty, itp. to moja codzienność. Uczę się, szkolę, czasami odpoczywam... Swoją wiedzę przekazuję swoim Klientom, w sposób prosty i zrozumiały, aby czuli się bezpiecznie. Dzięki temu wnoszę nową, pozytywną jakość w swoje zawodowe życie i życie swoich Klientów. Szanuję swój zawód, doceniam swoją karierę zawodową. Jestem radosna i uśmiechnięta, zachwycam się życiem, jego prostotą i sensualnością. Księgowość jest tym, w czym jestem najlepsza! Znam się na tym, kocham i uwielbiam!

https://www.facebook.com/manufaktura.ksiegowosc

srebrne gody → 25 letni księgowy jubileusz → manufaktura konin → najlepsza księgowa
srebrne gody → 25 letni księgowy jubileusz → manufaktura konin → najlepsza księgowa

Srebrne gody Najlepszej Księgowej z Konina

Jestem efektywną i kompetentną Księgową z ponad 25 – letnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości, rachunkowości i kadr. Posiadam wykształcenie kierunkowe, wsparte certyfikatami oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe. Wyróżniam się doskonałą znajomością prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego, instrumentów finansowych i przepisów o rachunkowości.

profesjonalizm - rzetelność - zaufanie "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
profesjonalizm - rzetelność - zaufanie "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

Profesjonalna, kompetentna, rzetelna, ambitna, skrupulatna, samodzielna z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi i planistycznymi to cechy, które doskonale określają mnie i moją pracę. Pracuję z pasją. Nie boję się wyzwań. Specjalizuję się w trudnych, skomplikowanych sprawach, skutecznie rozwiązuję najbardziej zawiłe zagadnienia, trafnie interpretuję przepisy, posiadam zdolności realistycznej oceny sytuacji oraz wysoki poziom odpowiedzialności za podejmowanie decyzje.

https://www.facebook.com/manufaktura.konin

Konin Manufakturą stoi
Konin Manufakturą stoi

Jako doskonały organizator, szkoleniowiec, ekspert w swojej branży z sukcesem realizuję swoje zawodowe cele. Zdobytą wiedzę i doświadczenie staram się przekazywać dalej, staram się być skuteczną i pracować na miarę Oskara. Z ogromną pasją i zaangażowaniem buduję klimat więzi i zaufania wśród Klientów, poprzez wysoki poziom wiedzy, komunikatywność oraz specjalistyczne, fachowe i bezpłatne porady z zakresu księgowości, kadr oraz prawa.

"Manufaktura Konin" - Twoja Księgowość księgowy jubileusz
"Manufaktura Konin" - Twoja Księgowość księgowy jubileusz

Szczycę się wieloma zawodowymi sukcesami, osiągniętymi podczas przeprowadzonych różnych kontroli oraz pozytywną współpracą z organami podatkowymi i instytucjami finansowymi. Jako ekspert prowadzę szkolenia, kursy, udzielam korepetycji, wspieram biznesy merytorycznie i prawnie. Prowadzę obsługę w języku migowym (PJM). Jestem najważniejszą osobą w Firmie, godną zaufania, do której traficie państwo w pierwszej kolejności ze swoimi sprawami. Pomysłodawczynią, założycielką, twórcą, menadżerem, główną księgową i zarazem kadrową w “Manufaktura Konin” – Twoja Księgowość i najprawdopodobniej … najlepszą księgową na świecie!

https://manufakturakonin.pl/o-firmie/

Najlepsza Księgowa w Koninie
Najlepsza Księgowa w Koninie

 

25 letni Księgowy Jubileusz w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

https://manufakturakonin.pl/

25 letni jubileusz Najlepszej Księgowej
25 letni jubileusz Najlepszej Księgowej

DO ZOBACZENIA WKRÓTCE!

 


MANUFAKTURA.KONIN - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ w COVID-19 →  KONIEC HOME OFFICE!  WRACAMY DO BIURA! 

Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnieje październik! Jakież to byłoby okropne, gdyby natychmiast po wrześniu następował listopad!”

Lucy Maud Montgomery, „Ania z Zielonego Wzgórza”

 

Jakże i My się cieszymy z tego faktu. Dzięki niemu wydarzyły się piękne rzeczy: mamy październik, mamy powracającą co roku jesień, i mamy swój powrót, pomimo przeszkód związanych z COVID-19. W ślad za wszelkimi wytycznymi, jakie do Nas na bieżąco docierają, pomimo nie odwołania narodowej kwarantanny, uwzględniając najwyższe środki ostrożności PODJĘLIŚMY TĄ DECYZJĘ -

"MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ ZAMYKA PRACĘ ZDALNĄ, WRACA DO PRACY STACJONARNEJ!

 

Od tej chwili OTWIERAMY BIURA dla obsługi stacjonarnej, zarówno tej zewnętrznej jak i wewnętrznej, i ZAMYKAMY system pracy zdalnej – HOME OFFICE! 

 

 

"MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ w COVID-19 ZAMYKAMY PRACĘ ZDALNĄ - OTWIERAMY BIURA DLA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ STACJONARNEJ

 

 

W związku z tą decyzją informujemy, że:

ODWIESZONE na stałe pozostają:

* prace w biurach stacjonarnych – obsługa zewnętrzna;

* prace w biurach stacjonarnych – obsługa wewnętrzna;

* wszystkie rozpoczęte prace biurowe – archiwizacyjne;

* wszystkie bieżące prace/rozliczenia Klientów w stałej obsłudze Biura (umowy);    

* wszystkie nowe zlecenia – rozliczenia podatkowe/pity, itp.

W OBSŁUDZE HOME OFFICE – PRACY ZDALNEJ nie pozostają już żadne z dotychczasowych prac!


Z uwagi na nowe realia, w jakich przyszło nam obecnie funkcjonować, wprowadziliśmy nowe rozwiązania, które prezentujemy poniżej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym harmonogramem prac Biura i zastosować się do wskazanych wytycznych. Liczymy, że zamknięcie zdalnej pracy i powolny powrót do pracy stacjonarnej nie przysporzy Nam zbyt wielu kłopotów. Prosimy Wszystkich Naszych Klientów o zastosowanie się do Naszych wytycznych. To pozwoli Nam płynnie wejść w nową rzeczywistość, usprawni proces załatwiania spraw, nie wydłuży czasu oczekiwania na wizytę, zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom Biura i jego Klientom. Jesteście dla Nas ważni, każdemu z Was poświęcimy swój czas i uwagę w optymalnym stopniu, zachowując przy tym spokój, harmonię i bezpieczeństwo. Liczymy Na Was, na waszą rozwagę, cierpliwość i wyrozumiałość. 

NOWE ZASADY PRACY STACJONARNEJ

w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ:

 

1. Obsługa stacjonarna wyłącznie w dniach i godzinach pracy Biura:

Wracamy do dotychczasowych dni i godzin pracy, obowiązujących przed COVID-19.

GODZINY OTWARCIA "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

Ważne!

Nie przyjmujemy interesantów w inne dni niż wskazane

Nie pracujemy w soboty i niedziele 

Rezerwacji wizyt należy dokonywać online, poprzez kalendarz dostępny tutaj:

facebook.com/manufaktura.konin/appointments

facebook.com/manufaktura.ksiegowosc/appointments

Dostępne terminy spotkań są widoczne na bieżąco, rezerwacji można dokonać w dowolnej chwili.

Pamiętaj!  Nie przyjmujemy osób bez umówionych wizytWYJĄTKÓW NIE PRZEWIDUJEMY!!!

2. Obsługa telefoniczna:

poniedziałek – piątek 10.00 – 16.00

W pozostałych dniach i godzinach kontakt wyłącznie mailem

Ważne!

Prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie we wskazanych dniach i godzinach. Pamiętaj! Jesteśmy tu dla Ciebie ale jednocześnie wypełniamy swoje zawodowe obowiązki. Jeśli w danym momencie nie odbierzemy Twojego telefonu i nie podejmiemy rozmowy, nie dzwoń do oporu - pozostaw wiadomość sms lub kontaktuj się poprzez mail, messenger lub WhatsApp. Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Pamiętaj!   1 telefon ⇒ później kontakt przez sms, mail, messenger, WhatsApp

3. Obsługa poprzez email:

manufaktura.konin@gmail.com

4. Obsługa poprzez social media:

 

strona www →     manufakturakonin.pl

facebook →         manufaktura.konin,   manufaktura.ksiegowosc

 

5. Obsługa poprzez pocztę tradycyjną,

adres Biura:  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, lok. 205 

                    62-500 Konin  (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej, II piętro)

6. Obsługa poprzez skrzynkę pocztową Biura, umieszczoną przy drzwiach pokoju nr 205 – niezmiennie, jak dotychczas.

 

Czas realizacji prac/rozliczeń/zleceń w pracy stacjonarnej:

1. Wszystkie bieżące prace/rozliczenia (Klienci w stałej obsłudze – umowy) realizujemy w normalnych trybach i terminach, na bieżąco, jak dotychczas. W tym zakresie nie ma żadnych zmian.

Ważne! Zapoznaj się z naszym apelem. To ważne dla naszej współpracy! 

apel-ksiegowa-biuro-rachunkowe-konin

2. Wszystkie nowe zlecenia (rozliczenia podatkowe/pity, itp.) przyjmujemy wyłącznie po umówieniu spotkania (linki powyżej) lub do skrzynek pocztowych: mailowej lub tradycyjnej, wg wyżej wskazanych wytycznych, z sukcesywnym terminem ich realizacji.

KONIEC HOME OFFICE!  WRACAMY DO BIURA!

Wracamy! Wracamy do normalnego trybu pracy, codziennych obowiązków, świadczenia dla Was usług księgowych, wracamy do pracy sukcesywnie i powoli. Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że mimo tych wszystkich wydarzeń ostatniego półrocza, udało Nam się wspólnie zapanować nad tym chaosem i wrócić do względnej normalności. To cudowne, że jesteście z Nami, że przeżyliśmy te turbulencje i wyszliśmy z tego wspólnie, obronną ręką, że przetrwaliśmy wiosnę, stanęliśmy na nogi latem, opadły emocje, spadła temperatura. I dziś ... Dziś cieszymy się piękną jesienią, bo jak twierdził Francis Scott Fitzgerald, w "Wielki Gatsby": 

Życie zaczyna się dopiero jesienią, kiedy robi się chłodniej”.

 

Zatem zaczynajmy

#wracamydobiura #wracamydopracy

#manufakturakonin #twojaksięgowość #radzimysobie #kampania #księgowa

manufaktura konin-pomagamy-funadacja-1%-podaj dalej-podatki-pit-

Akcja "MANUFAKTUROWY 1%"

Akcja "MANUFAKTUROWY 1%"!

Jednym z Naszych sposobów na zmienianie świata jest uświadamianie społeczeństwu idei 1% i zasad jego przekazywania w zeznaniach podatkowych. Dzięki temu każdego roku 1% świadomość społeczna rośnie. Osoby bez określonego swojego 1% celu chętnie słuchają i wspierają słuszne cele dokonując stosownych zapisów w swoich Pitach.

W tym roku, spośród takich osób, udało nam się pozyskać jeszcze więcej środków niż w roku ubiegłym. Te małe cegiełki w 2020 roku postanowiliśmy przekazać na FUNDACJĘ PODAJ DALEJ - OSADĘ JANASZKOWO. Pragnęliśmy w ten sposób wesprzeć budowę janaszkowa - i udało Nam się to. Do 31 maja 2020r. przekazaliśmy łącznie kwotę 1.762,60 zł 

1% - Budujemy Janaszkowo!

Monika Jadwiga Maria Gaj

 

Podziękowania dla Klientów "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
i dla Podatników, którzy włączyli się do Akcji MANUFAKTUROWY 1%

Otrzymaliśmy taki prezent od Fundacji imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Oto kilka słów od Pani Prezes - Zuzanny Janaszek-Maciaszek: " ... Wciąż wielu podatników nie wie, że może dysponować 1% swojego podatku lub nie orientuje się, komu w ten sposób może pomóc. Wówczas do akcji wkraczają zaprzyjaźnieni KSIĘGOWI, którzy znają organizacje potrzebujące wsparcia i podpowiadają, jak można pomóc. Cieszymy się, że w gronie naszych Przyjaciół jest Pani Monika Gaj i Jej Klienci. Serdecznie dziękujemy za ważną pomoc ".

 

Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że mogliśmy pomóc.

 

Akcja "MANUFAKTUROWY 1%"

manufaktura konin-pomagamy-funadacja-1%-podaj dalej-podatki-pit-wsparcie

Zachęcamy wszystkich do współpracy i kontaktu.

 


Uwaga! Komunikat! COVID-19

UWAGA!!! KOMUNIKAT!!! COVID-19

#zostajewdomu

W obliczu ostatnich wydarzeń, w ślad za wytycznymi, jakie na bieżąco do Nas docierają, wprowadzamy najwyższe środki ostrożności.

Od tej chwili do odwołania zamykamy biura dla obsługi stacjonarnej, zarówno tej zewnętrznej jak i wewnętrznej, i przechodzimy na system pracy zdalnej – HOME OFFICE. 

WYJĄTKÓW NIE PRZEWIDUJEMY!!!

W związku z tą decyzją informujemy, że:

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA pozostają:

* prace w biurach stacjonarnych – obsługa zewnętrzna;

* prace w biurach stacjonarnych - obsługa wewnętrzna;

* wszystkie rozpoczęte prace biurowe – archiwizacyjne;

W OBSŁUDZE HOME OFFICE – PRACY ZDALNEJ pozostają:

* wszystkie bieżące prace/rozliczenia Klientów w stałej obsłudze Biura (umowy);    

* wszystkie nowe zlecenia – rozliczenia podatkowe/pity.

Zasady pracy zdalnej – HOME OFFICE:

1. Obsługa poprzez email: manufaktura.konin@gmail.com,

2. Obsługa poprzez pocztę tradycyjną,

3. Obsługa poprzez skrzynkę pocztową Biura, umieszczoną przy drzwiach pokoju nr 205 – niezmiennie, jak dotychczas.

Czas realizacji prac/rozliczeń/zleceń:

Wszystkie bieżące prace/rozliczenia (Klienci w stałej obsłudze - umowy) realizujemy w normalnych trybach i terminach, na bieżąco, jak dotychczas. W tym zakresie nie ma żadnych zmian.

Wszystkie nowe zlecenia (rozliczenia podatkowe/pity) przyjmujemy wyłącznie do skrzynek pocztowych: mailowej lub tradycyjnej, wg wskazanych wytycznych, z sukcesywnym terminem realizacji po okresie kwarantanny.

UWAGA!

Do normalnego trybu pracy, codziennych obowiązków, świadczenia dla Was usług księgowych będziemy wracać sukcesywnie, po odwołaniu narodowej kwarantanny. Na ten moment czekamy na przygotowywany przez rząd tzw. pakiet osłonowy dla Przedsiębiorców, który zgodnie z zapowiedzami, ma pojawić się w tym tygodniu. Pakiet ma wspomóc Nasze biznesy w tej trudnej sytuacji. Oczekujemy na informacje w tej sprawie. Póki jednak co, 

pozostanie w domu w tej nadzwyczajnej, ekstremalnej sytuacji to konieczność, to Nasza społeczna odpowiedzialność, dojrzała decyzja. Zdajmy ten test WZOROWO. 

#zostajewdomu


Konin Miasto Kobiet - Dama w Klasie Biznes

DAMA W KLASIE BIZNES na mecie!

Zakończyliśmy tegoroczną edycję niespodziewanym sukcesem! Na Wasze ręce w dowód uznania za uczestnictwo, za odwagę, chęć dokonania zmiany i mądre decyzje, które zaczęliście podejmować składamy wirtualne podziękowania 
Brawo! Jesteśmy z Was dumni.

W imieniu Zespołu

Monika Jadwiga Maria Gaj
#manufakturakonin #twojaksięgowość