Składki ZUS w 2022 roku + dane archiwalne

Każdego roku w styczniu zmieniają się podstawy do naliczania składek ZUS na dany rok. Takie zasady obowiązują od wielu lat. Jednak w 2022 roku, tytułem wprowadzenia Polskiego Ładu, pewne zasady ulegną zmianie, a konkretnie zmiany naliczania składek zdrowotnych. Ale nie wybiegajmy zbyt mocno w przyszłość, zacznijmy od początku.

 


Składki ZUS podstawowe zasady

Składki ZUS, jak wszyscy wiemy, składają się z 3 części:

  1. społecznej
  2. zdrowotnej
  3. FP i FGŚP

Te 3 części składowe stanowią łączną kwotę, którą co miesiąc płacimy do ZUS w określonym terminie. Polski Ład wprowadza nowe terminy płatności składek. O nowych terminach przeczytacie tutaj.

 

Składka zdrowotna czy składka na FP i FGŚP są proste w konstrukcji czego nie można powiedzieć o składkach społecznych. Te są zbudowane z 4 części. W ich skład wchodzą:

  • emerytalne  19,52 %
  • rentowe  8 %
  • chorobowe (dobrowolne)  2,45 %
  • wypadkowe  1,67 %

Łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym stanowią 31,64% liczonego od podstawy, natomiast łącznie bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 29,19% również liczonego od podstawy. Podstawę dla wszystkich składek dotychczas określał rząd na podstawie danych statystycznych (wyjątkiem była wprowadzona niedawno ulga nazywana MAŁY ZUS i MAŁY ZUS PLUS liczona od przychodu/dochodu). Od momentu wejścia w życie Polskiego Ładu z tych zasad wyłamuje się kolejna składka – zdrowotna. Tą będziemy liczyć wg nowych wytycznych, reszta zasad póki co pozostaje bez zmian.

 

W zależności od tego jakie przyjęliśmy zasady opłacania składek, takich dokonujemy wpłat. Możemy wybierać pomiędzy:

  1. ulga na start → zdrowotne (płatne przez okres 6 miesięcy, przeznaczone dla rozpoczynających działalność lub powracających po 60 miesiącach od zamknięcia, nie zawieszenia)
  2. ZUS preferencyjny → społeczne + zdrowotne (płatne przez okres 2 lat, przeznaczone dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na start lub dla tych, którzy ją pominęli)
  3. DUŻY ZUS → społeczne + zdrowotne + FP i FGŚP (płatne po 2 poprzednich etapach, z możliwością skorzystania z obniżenia na okres max 3 lat na przestrzeni lat 5, przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców).

Wszystkie 3 etapy następują odpowiednio po sobie. Można pomijać poszczególne etapy i rozpoczynać opłacanie składek np. od 2 lub 3 kroku. Przed upływem wskazanego terminu w każdej chwili można zrezygnować z niższego i przejść na wyższy pułap, natomiast nie można wrócić z wyższego na niższy. Istotną sprawą jest tutaj kwestia odkładania finansów na tzw. emeryturę. Składki zaczynają się odkładać na koncie w ZUS w etapie 2 i 3. Zatem jeśli zależy Tobie na tym, to rozważ pominięcie kroku pierwszego – ulgi na start.

 

Należy tutaj poruszyć jeszcze jedną kwestię a mianowicie temat dobrowolnego chorobowego. W dużym uproszczeniu dobrowolne chorobowe odpowiada za płatne L4 i płacenie mniejszych składek ZUS za ten okres. Zatem jeśli chcesz korzystać ze świadczeń (tzw. płatnego chorobowego) i płacić mniejszy ZUS za okres choroby (proporcjonalnie mniejszy) to musisz dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i terminowo opłacać składki (warunek ten obowiązywał do końca 2021 roku). Brak terminowych wpłat powodował wypadnięcie z tego ubezpieczenia i cofnięcie wszystkich przywilejów. W 2022 roku ten warunek został zdjęty przez Polski Ład.

 

Polski Ład wprowadza zmiany wyłącznie w zakresie wyliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne! Pozostałe zasady pozostają bez zmian!


Składki ZUS za grudzień 2021 r.

Przypomnijmy, że składki ZUS zapłacone w styczniu podlegają częściowo starym przepisom, a częściowo już nowym regulacjom wynikającym z tzw. Polskiego Ładu. Stare pozostają wysokości składek oraz terminy ich płatności, nowe zaś zasady odliczania składek od podatku.

W styczniu płacimy składki ZUS jeszcze według starych stawek obowiązujących na rok 2021. Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc grudzień, w terminie do 10 stycznia 2022 roku. Więcej o tym mogliście przeczytać tutaj.

Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 17 stycznia (15 stycznia wypada w sobotę).

 

Łącznie składki ZUS za miesiąc grudzień wynoszą 1457,49 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1380,18 zł (bez składki chorobowej).Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc grudzień wynosi 647,59 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 627,01 zł (bez składki chorobowej).
W styczniu ostatni raz zapłacimy składki ZUS według starych, niższych stawek. Ostatni raz także obowiązywać będą stare terminy płatności składek. Składki zdrowotnej nie odliczymy jednak od podatku.

składki zus 2022 + dane archiwalne

Składki ZUS za 2022 rok

Począwszy od składek za miesiąc styczeń (płatnych w lutym) zmieniają się terminy płatności składek ZUS. Od lutego przedsiębiorcy będą mieli czas na zapłatę składek do 20 dnia następnego miesiąca. Znana jest również skala podwyżki składek ZUS od stycznia 2022 roku. W lutym zapłacimy również nową składkę zdrowotną. Począwszy od składki za miesiąc luty (płatnej do 20 marca) obowiązywać będą nowe zasady jej wyliczania wynikające z Polskiego Ładu.

Składka zdrowotna za miesiąc styczeń 2022 (płatna do 20 lutego) wyliczana będzie jeszcze według starych zasad, ale już w nowej, wyższej wysokości. Stare zasady opłacania składki nie oznaczają jednak starej jej wysokości, gdyż składka zdrowotna za styczeń będzie obliczana na podstawie nowej podstawy wymiaru i będzie wyższa niż obecnie. Jej wysokość poznamy jednak dopiero w drugiej połowie stycznia.

Przypominamy również, że składki zdrowotne zapłacone od 1 stycznia 2022 roku nie podlegają odliczeniu od podatku. Odliczeniu nie podlega również składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2021, o ile została zapłacona już w 2022 roku. Odliczenie tej składki możliwe było jedynie w przypadku jej opłacenia w terminie do 31 grudnia 2021 roku, o czym pisaliśmy szczegółowo w tym artykule. Podobnie rzecz się ma w przypadku opłacenia zaległości w ZUS. Tutaj również działa ta sama zasada.

 

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2022 roku.

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS preferencyjnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2022 roku.


Składki ZUS dane archiwalne

1. Składki ZUS za lata 1999 – 2022

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 1999 – 2022.

 

2. Składki ZUS preferencyjne za lata 2005 – 2022

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS preferencyjnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 2005 – 2022.

3. Stawki ZUS za lata 1999 – 2022

Poniższa tabela przedstawia wysokość procentów podstawy wymiaru dla obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich 3 wariantach.

4. Dodatkowe informacje

1. Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

01.01.2003 – 31.03.2006 – 1,93%
01.04.2006 – 31.03.2009 – 1,80%
01.04.2009 – 31.03.2012 – 1,67%
01.04.2012 – 31.03.2015 – 1,93%
01.04.2015 – 31.03.2018 – 1,80%
od 01.04.2018 – 1,67% podstawy wymiaru

2. W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna. W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych. Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości.

3. W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości według stawek preferencyjnych. Składki preferencyjne przysługują również po wykorzystaniu 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS (o którym mowa w punkcie powyżej), a więc w praktyce przysługują w okresie od 7 do 30 miesiąca działalności gospodarczej.

4. Składki ZUS w ryczałtowej wysokości dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy w całym poprzednim roku osiągnęli przychody wyższe niż 120 tys. zł. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2020 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, mają możliwość uniknięcia ryczałtowych składek ZUS. Osoby takie mogą opłacać niższe składki, których wysokość uzależniona jest od wartości dochodów osiągniętych w roku poprzednim.

 


stan prawny na dzień 15.01.2022 r.

źródło: zus.pox.pl