Składka ZUS za grudzień 2021 r. – czy warto zapłacić ją do końca roku?

Polski Ład od stycznia 2022 roku zmienia zasady rozliczania składki zdrowotnej. W związku z tym pojawiają się Państwa pytania czy w tej sytuacji można jeszcze uratować jakieś środki finansowe.

 

Składka ZUS – jak jest w 2021 roku?

Obecnie zapłaconą składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł możemy odliczyć od podatku dochodowego w kwocie 328,78 zł.

 


Składka ZUS – jak będzie w 2022 roku?

W przyszłym roku niestety, zapłacona składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od podatku dochodowego, w związku z tym nie odzyskamy kwoty 328,78 zł.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto zapłacić składkę już w grudniu 2021 roku należy indywidualnie podejść do swoich możliwości finansowych, ryzyka i ewentualnej skali korzyści. Warto w tym przypadku rozważyć różne sytuacje:

1.  Są Państwo przedsiębiorcą, który prowadzi działalność, nie zatrudnia pracowników i nie ma podpisanych umów ze zleceniobiorcami, czyli składki ZUS płacą Państwo tylko za siebie (dotyczy również osób współpracujących, wspólników spółek osobowych)

Mają Państwo możliwość zapłaty składek ZUS za grudzień 2021 r. już w grudniu. W związku z zapłatą składek jeszcze w 2021 r. będą mieli Państwo możliwość odliczenia składki zdrowotnej w wysokości 328,78 zł od podatku.

Składki ZUS zapłacone w grudniu 2021 r. będą podlegały odliczeniu na „starych zasadach”, czyli zyskają Państwo kwotę 328,78 zł.

2. Są Państwo przedsiębiorcą, który prowadzi działalność i zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców, od których istnieje obowiązek opłacania składek ZUS, czyli składki ZUS płacą Państwo za siebie łącznie ze składkami za inne osoby, a także:

  • Państwa forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku koszty wynagrodzeń i składek ZUS nie stanowią u Państwa kosztów uzyskania przychodu – to również zapłata składek ZUS już w grudniu 2021 r. będzie korzyścią, w związku z możliwością odzyskania kwoty 328,78 zł.

  • Państwa forma opodatkowania to zasady ogólne lub podatek liniowy, czyli taka forma, która pozwala na zaksięgowanie składek ZUS w koszty uzyskania przychodu

Tutaj sytuacja zaczyna się komplikować, ponieważ zapłata składek ZUS już w grudniu 2021 r. powoduje ujęcie tych kosztów również w 2021 r.  W związku z tym, kosztu tego nie będą Państwo mogli zaksięgować w styczniu 2022 r. i wpłynie to na wysokość podatku do zapłaty. W tej sytuacji trudno jednoznacznie ocenić, czy bardziej korzystne jest odliczenie kwoty 328,78 zł w 2021 r., czy ujęcie kosztów z tytułu składek ZUS w styczniu 2022 r.

 

Możliwość dokonania wcześniejszej zapłaty składek ZUS należy dobrze przemyśleć i właściwie skalkulować, bo taka czynność nie zawsze może być korzystna. 

Jeśli już zdecydują się Państwo zapłacić składki ZUS za grudzień 2021 w grudniu to zalecamy wpłacić całą składkę ZUS za ten miesiąc, czyli składkę zdrowotną łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP. Wyodrębnienie i wpłacenie samej składki zdrowotnej może zostać błędnie zaksięgowane przez ZUS. 

 


 

Państwa biuro rachunkowe nie ma wpływu na moment, w którym Państwo dokonają zapłaty składek ZUS, w związku z tym przedstawiona informacja ma za zadanie wskazać Państwu pewne możliwości.

Decyzję muszą Państwo podjąć sami, a biuro rachunkowe rozliczy składki ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień zapłaty składek ZUS.

 


składka ZUS za grudzień płatna do końca roku?
składka ZUS za grudzień płatna do końca roku?

Wcześniejsza wypłata wynagrodzeń – czy to możliwe?

Przypominamy również o tym, że nie można z dnia na dzień przesunąć terminu wypłaty wynagrodzeń, które w zależności od przyjętych zasad w Państwa firmie, mogą być wypłacane na koniec miesiąca lub do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Jeśli chodzi o chęć zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń, bardzo istotne jest zachowanie terminów. Zgodnie z przepisami prawa pracy wprowadzone przez Państwa zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości osobom zatrudnionym.

 

Uwaga!
Moment wypłaty wynagrodzeń ma ogromny wpływ na sposób i poprawność sporządzenia listy płac, zwracamy uwagę na to, że wypłata wynagrodzenia po dniu 31 grudnia 2021 r. będzie już obliczona zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Ładu.

 

Reasumując. Moment zapłaty składek ZUS oraz moment wypłaty wynagrodzeń na przełomie roku 2021/2022 może mieć ogromny wpływ na Państwa zobowiązania publicznoprawne, ale także może mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń Państwa pracowników. Zalecamy zachowanie ogromnej ostrożności przy dokonywaniu przelewów dotyczących, zarówno składek ZUS, jak również wypłaty wynagrodzeń.

 

rewolucja w ubezpieczeniu zdrowotnym

 

 


Podstawa prawna:

  • ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105) – ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 9.12.2021 r.

Źródło: taxalert.lex.pl