Zaległości w ZUS warto spłacić do końca 2021 roku

zaleglosci-w-zus-warto-splacic-do-konca-roku

 

Jeżeli macie Państwo zadłużenie w ZUS, zdecydowanie warto je uregulować do końca 2021 roku. 

 

Zaległości w ZUS – dlaczego warto je spłacić? 

Bo w stanie prawnym obowiązującym w 2021 roku zapłacone składki do ZUS podlegają odliczeniu od przychodu/dochodu oraz od podatku. Od 2022 roku część składek, a mianowicie składki na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych nie będą w ogóle podlegały odliczeniu. 

Warto zatem, jeżeli tylko pozwala na to sytuacja ekonomiczna, zapłacić składki do ZUS w 2021 roku i odliczyć je od podatku, płacąc tym samym zdecydowanie niższy podatek do urzędu skarbowego.

 


Odrobina teorii do wprowadzenia w temat 

Co do zasady, przedsiębiorcy regulują do ZUS trzy rodzaje składek: 

  • składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), 
  • składki na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (składka tzw. zdrowotna),
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy. 

 

Rodzaj składek  Sposób rozliczenia  Stan prawny 2021/2022 r.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Składki podlegają odliczeniu od przychodu/dochodu Bez zmian 
Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych Składki podlegają odliczeniu od podatku. Z kwoty zapłaconej składki znaczna jej część obniża podatek do wpłaty do US Od 2022 r. zmiana. Przedsiębiorca w ogóle nie będzie miał prawa do odliczenia ZUS zdrowotnego
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy Składki stanowią koszt podatkowy/obniżają dochód Bez zmian 

 

W bieżącym stanie prawnym, tj. w 2021 roku z każdej wpłaconej kwoty ZUS zdrowotnego odliczeniu podlega przeważająca jej część. Do ZUS przedsiębiorca płaci 9% podstawy wymiaru, ale odliczyć może 7,75%. 

 

Przykład

W 2021 roku do ZUS płacimy 381,81 zł miesięcznie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale z tej kwoty odliczamy od podatku aż 328,78 zł. Czyli płacimy o ponad 300 zł niższy podatek. 

Zatem, faktyczne obciążenie finansowe, którego przedsiębiorca w żaden sposób nie może odliczyć wynosi zaledwie 53,03 zł. 

 

Każda zatem, zapłacona do ZUS jeszcze w 2021 roku składka zdrowotna zostanie odliczona od Państwa podatku. Jeżeli wpłata będzie miała miejsce już 2022 roku niestety, ale nie przyniesie ona poza spłatą samego zobowiązania już żadnej korzyści finansowej.

 

 


 

Warto zatem, rozważyć możliwość uregulowania zobowiązania jeszcze w 2021 roku, aby maksymalnie skorzystać z obowiązujących przepisów i odnieść podatkową korzyść finansową.

Zdecydowanie rekomendujemy takie rozwiązanie.


Podstawa prawna:

  • ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) – ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 7.12.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl