Zmiana terminów opłacania składek ZUS – Polski Ład 2022

Od 2022 r. zmianie ulegają terminy opłacania składek ZUS i składania dokumentów rozliczeniowych. Dla większości przedsiębiorców oznacza to późniejszy termin na ich zapłatę. Przyjrzyjmy się zatem nowym terminom.

 

Zmiana terminów opłacania składek ZUS - Polski Ład 2022
Zmiana terminów opłacania składek ZUS – Polski Ład 2022

 

Deklaracje rozliczeniowe – Polski Ład 2022

Płatnik składek będzie przesyłał w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacał składki za dany miesiąc, nie później niż:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

 


Zapłaty składek ZUS – termin do 15 dnia następnego miesiąca

Termin do 15 dnia miesiąca będzie obowiązywał płatników posiadających osobowość prawną, tj.:

 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółdzielnie,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie wyższe,
 • kościoły,
 • partie polityczne.

 


Zapłaty składek ZUS – termin do 20 dnia następnego miesiąca

Termin do 20 dnia miesiąca będzie obowiązywał:

1) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;

2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
 • stowarzyszenie zwykłe.

 

Ważne!
Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.              


Podstawa prawna:

 • art. 47 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423) – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 9.12.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl