Zakładamy działalność gospodarczą

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia firmy. Jak ją założyć? Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja, którą tutaj zamieszczamy, pozwoli na samodzielne przejście przez etap rejestracji firmy. Zatem do dzieła.

 

Instrukcja 2022 – krok 1: zaplanowanie własnej firmy

Każda osoba, która chciałaby założyć własną firmę, musi rozpocząć od jej zaplanowania. Pomysł z założenia powinien być gruntownie przemyślany i przeanalizowany pod wieloma kątami. Ten pierwszy etap jest wbrew pozorom najważniejszym, ponieważ to od tego, w jaki sposób dokładnie przemyślimy front działań, zależy dalsze powodzenie biznesu.

Na tym etapie powstaje:

  • pomysł na biznes,
  • nazwa firmy – jako profesjonaliści w branży zawsze sugerujemy, aby były to nazwy proste, stosunkowo krótkie i nazbyt nie rozbudowane, nośne, łatwe w wymowie i w zapisie, charakteryzujące branżę lub profil działalności, budujące markę, tak, aby potencjalny Klient mógł od razu i bez kłopotu zidentyfikować i powiązać firmę z daną branżą. To niezwykle istotna rzecz, która jest zbyt często bagatelizowana,
  • wybór PKD – to skrót oznaczający Polską Klasyfikacje Działalności. Kod PKD to pięcioznakowy symbol, określający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przyszły przedsiębiorca w momencie zakładania firmy musi wybrać przynajmniej jeden kod PKD, aby sprofilować działalność oraz poinformować urzędy, jakie czynności w jej ramach będą wykonywane. Obecnie obowiązujące kody PKD ustalone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Sprawdzenia kodów PKD można dokonać poprzez stronę CEIDG w wyszukiwarce, poprzez stronę Biznes.gov.pl lub wyszukiwarce GOOGLE np. klasyfikacje GOFIN. Kody PKD są ściśle powiązane z oznaczeniami z klasyfikacji PKWIU.

 

Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja
Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja

Instrukcja 2022 – krok 2: zaplanowanie formy opodatkowania

Kolejnym etapem jest przejście do kwestii podatkowych. Tutaj bezwzględnie dokonujemy:

  • wyboru formy opodatkowania – decyzja o wyborze formy opodatkowania na dany rok jest jedną z kluczowych i najważniejszych decyzji, podejmowanych przez osoby fizyczne rozpoczynające oraz później prowadzące działalność gospodarczą. Tego wyboru dokonują zarówno przyszli jak i obecni przedsiębiorcy. Osoby zakładające działalność gospodarczą dokonują tego wyboru w momencie zakładania firmy, natomiast przedsiębiorcy czynni dokonują tego wyboru na początku każdego roku, wszyscy w oparciu o szereg różnorodnych czynników, w tym wysokość stawki podatkowej właściwej dla danej formy opodatkowania oraz przypisanej jej procentowo określonej stawki na ubezpieczenie zdrowotne. Każdy przedsiębiorca dokonuje wyboru między: zasadami ogólnymi (skala), podatkiem liniowym, ryczałtem. Przy podejmowaniu decyzji związanej z założeniem działalności gospodarczej warto dokładnie zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania,
  • wyboru biura rachunkowego.

Instrukcja 2022 – krok 3: zaplanowanie pozostałych spraw

Na koniec musimy zastanowić się jeszcze czy:

  • zakładamy konto bankowe,
  • wybieramy pełnomocnika i ewentualnie zarządcę sukcesyjnego.

Jak zauważyliście wszystkie wyżej wskazane punkty są szalenie ważne, gdyż budują firmę od podstaw. Natomiast gruntownie przemyślane podstawy dają kolejno bezpieczeństwo, stabilność i pewność, co z kolei przekłada się na spokój i dalszy rozwój, bez potrzeby cofania się i korygowania. Należy tutaj pamiętać również i o tym, że nie wszystkie aspekty są możliwe do skorygowania od ręki. Czasami błędnie podjęta decyzja będzie możliwa do zmiany dopiero po upływie roku zatem zadbaj o swój interes już na samym jego początku. Rekomendujemy spotkania z profesjonalistami.

Warto zatem wybrać sobie profesjonalne Biuro Rachunkowe, które będzie Wam wsparciem w dalszej biznesowej drodze. 
Takie znajdziecie tutaj ↓

 

współpraca z biurem rachunkowym - współpraca z profesjonalistami
współpraca z biurem rachunkowym – współpraca z profesjonalistami

Instrukcja 2022 – krok 4: wypełnienie druku CEIDG

Aby skutecznie i bez kłopotów założyć własną firmę należy wypełnić formularz CEIDG-1. Dokument można złożyć na kilka sposobów:

– osobiście lub listem poleconym (poświadczonym notarialnie) w urzędzie miasta lub gminy,
– elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
– elektronicznie bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

We wniosku trzeba wpisać pełne dane przedsiębiorcy wraz z numerem PESEL, nazwę firmy, adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności, a także jej rodzaj czyli PKD. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej pełna nazwa firmy zawsze musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Warto też zapoznać się z rejestrem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Można wpisać dowolną liczbę rodzajów działalności. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre wymagają koncesji lub specjalnych zezwoleń (np. sprzedaż paliw albo alkoholu).

 

Instrukcja 2022 – krok 5: informacje dotyczące US i ZUS

W Polsce obowiązuje tzw. zasada „jednego okienka”. Oznacza to, że rejestrując firmę w Urzędzie Gminy nie musimy dokonywać już kolejnych rejestracji w US czy ZUS. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego i ZUS. Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany, jakie zachodzą już w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli wniosek złożymy niepoprawnie, system CEIDG niezwłocznie informuje zainteresowanego o niepoprawności.

Złożenie formularza w urzędzie jest szybkie. Urzędnik pomoże rozwikłać na miejscu ewentualne niejasności. Co istotne dokument od razu jest procedowany i proces uruchamiania firmy skrócony do minimum. W przypadku wyboru wariantu z listem poleconym cały proces wydłuża się o czas dostarczenia przesyłki. Jest także kosztowny. Za notarialne poświadczenie dokumentu trzeba bowiem zapłacić kilka złotych. Zdecydowanie najwygodniejszym sposobem jest złożenie formularza CEiDG-1 z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Osoby, które takiego podpisu nie posiadają, mogą założyć i wysłać formularz przez internet i złożyć wizytę w urzędzie gminy, aby go na miejscu podpisać. Dopiero wówczas ruszy cała procedura rejestracyjna.

 

Instrukcja 2022 – krok 6: pozostałe informacje

Do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej niezbędny jest numer NIP (numer identyfikacji podatkowej) i REGON. Jeśli w momencie zakładania działalności gospodarczej masz już numer NIP (bo z różnych względów został Ci on już wydany wcześniej), to będzie on obowiązywał i nie ulegnie zmianie. Jeśli tego numeru nie posiadasz, zostanie Ci on nadany automatycznie, przy rejestracji firmy. NIP potrzebny jest do celów podatkowych. Urzędnicy skarbowi identyfikują po tym numerze przedsiębiorcę, szczególnie w przypadku rozliczania podatku od towarów i usług (podatek VAT).
Podobna sytuacja dotyczy numeru REGON. Ten z kolei jest podstawą identyfikacji nie tylko w Urzędzie Skarbowym ale i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów.
Według wspomnianej już zasady tzw. „jednego okienka” wpis do rejestru REGON następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 Zakładamy jednoosobową działalność gospodarczą – krok po kroku 

publikacja: 24.09.2022r.

źródło: cik.org.pl

 

 

Zostaw Nam swoją opinię: