Polski Ład 2.0 – zmiany w podatku liniowym w 2022 roku

 

Jak już wspominaliśmy, nowelizacja Polskiego Ładu 2.0 obowiązuje od 1 lipca 2022 roku. Polski Ład 2.0 (bo o nim tu mowa) wnosi zasadnicze zmiany przede wszystkim dla osób rozliczających się podatkiem liniowym w 2022 roku. Jakie? Otóż daje:

  • możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 na zasadach skali podatkowej,
  • limituje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od dochodu.

 

Możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 na zasadach skali podatkowej

Przedsiębiorca, który w roku 2022 korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym od teraz będzie miał możliwość wybrania opodatkowania działalności gospodarczej według skali podatkowej.

 

Przedsiębiorca, który w roku 2022 korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym płaci podatek w wysokości stałej, tj.  19% osiąganego dochodu. Dodatkowo od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna w jego przypadku wynosi 4,9% dochodu, jaki osiąga z działalności gospodarczej.

 

Z uwagi na zmiany w skali podatkowej w trakcie roku (zmiana z 17% na 12% oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej) ustawodawca postanowił, że przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, będą mieli możliwość wybrania opodatkowania działalności na zasadach skali podatkowej. Wybór ten dokonają po zakończonym roku 2022.

 

Przedsiębiorca, będzie zobowiązany w terminie do końca kwietnia 2023 roku (z uwagi na fakt, iż wypada to w niedzielę, to termin upływa 2 maja 2023 roku – pierwszy dzień roboczy) wybrać, czy chce opodatkować swoją działalność na zasadach podatku liniowego, czy według skali podatkowej (dochód opodatkowany 12/32 procent).

Ważne! Przedsiębiorca nie będzie miał jednak możliwości wybrania opodatkowania podatkiem liniowym, jeśli wybrał skalę. Wybór opodatkowania działa tylko w jedną stronę.

 

Polski Ład 2.0 – zmiany w podatku liniowym w 2022 roku

Na co zwrócić uwagę?

Przeliczenie zeznania rocznego będzie dotyczyło tylko roku 2022.

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał także w roku 2023 wybrać opodatkowania na zasadach skali podatkowej, to musi dokonać zmiany formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym posiada pierwszy przychód.

 

Przykład:

Przedsiębiorca uzyska przychód w styczniu 2023. Aby wybrać opodatkowanie według skali podatkowej zamiast dotychczasowego podatku liniowego konieczne jest dokonanie zmiany w CEIDG do 20 lutego 2023 roku.

Konieczne będzie wykazanie w zeznaniu PIT-36 zaliczek płaconych w roku 2022 na podatek liniowy. Zaliczki te będą rozliczone na poczet zeznania PIT-36.

Konieczne będzie wyliczenie składki zdrowotnej według skali podatkowej. Przedsiębiorca na skali podatkowej płaci składkę w wysokości 9 proc. dochodu, natomiast na podatku liniowym płacił 4,9 proc. dochodu.

Nie ma możliwości, aby w przypadku, kiedy przedsiębiorca ma nadpłatę w podatku przeksięgować to na poczet dopłaty do składki zdrowotnej. W przypadku składki zdrowotnej przedsiębiorca będzie musiał odrębnie dopłacić do ZUS różnicę.

 

Ważne!
Jeśli przedsiębiorca zostawi analizy na koniec kwietnia i dojdzie do wniosku, że skala generalnie jest dla niego lepsza także w 2023 roku, może już nie zdążyć ze zmianą na skalę za rok 2023. W większości przypadków, termin na zgłoszenie zmiany formy opodatkowania minie 20 lutego 2023 (jeśli przychód był w styczniu 2023). Nie zostawiajmy więc analiz na koniec kwietnia!

Odliczenie składek zdrowotnych w 2022 roku

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne w wysokości 8 700 zł rocznie od dochodu. Odliczenie dotyczy zarówno składek zdrowotnych przedsiębiorcy, jak i osoby współpracującej. Limit 8 700 zł odliczenia od dochodu lub ujęcia w kosztach uzyskania przychodu jest jeden. Kwota ta będzie rokrocznie aktualizowana. Skorzystanie z pełnego odliczenia może przynieść oszczędności w wysokości 1653 zł rocznie.

 

Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na umożliwienie odliczenia zapłaconych składek w okresie od stycznia do czerwca w rozliczeniach za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

 

Ważne!
Nie ma wskazanego jednego sposobu, w jaki sposób rozliczyć kwotę zapłaconych składek.
Przedsiębiorca może tego dokonać w jednym miesiącu lub w kilku, aż do wyczerpania rocznego limitu.
Już przy obliczaniu zaliczki na podatek za czerwiec 2022 r. można pomniejszyć dochód za czerwiec/II kwartał 2022 o połowę składek zdrowotnych zapłaconych w okresie 01.01-30.06.2022

 

Polski Ład 2.0 nowa wersja


Podstawa prawna:

stan prawny na dzień 01.07.2022 r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin" - Twoja Księgowość
opinie w GOOGLE
opinie w GOOGLE