Nadpłata składek ZUS za 2022 rok zablokowana przez ZUS     

 

Zmiany w zakresie Polskiego Ładu, które od 2022 roku uniemożliwiały odliczenie składki zdrowotnej sprawiły, że przedsiębiorcy w zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań, takich, które pozwoliłyby im uniknąć negatywnych skutków rządowej reformy. Obejściem dla tej zmiany była stać się możliwość nadpłaty przez przedsiębiorców składek ZUS, w taki sposób, aby odliczenie było możliwe na obecnie obowiązujących zasadach. Jak się okazuje nadpłata składek ZUS została skutecznie uniemożliwiona przez ZUS! Dzięki pewnemu zabiegowi ZUS pokrzyżował plany wielu przedsiębiorcom, którzy nie skorzystają z tego rodzaju obejścia wchodzącego w życie od 1 stycznia 2022 roku Polskiego Ładu.

 

     Zmiany w wysokości i odliczeniu składki zdrowotnej od 2022 roku     

Jak wszyscy wiemy, na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku, uległ zmianie sposób obliczania, wysokość oraz możliwości odliczania składki zdrowotnej. Sposób wyliczania oraz wysokość składki zdrowotnej będzie od teraz zależny od tego, z jakiej formy opodatkowania korzysta płatnik, a mianowicie:

  1. przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 9% uzyskanego dochodu, lecz nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie,
  2. przedsiębiorca opodatkowany liniowo zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 4,9% uzyskanego dochodu, lecz nie mniej niż 270, 90 zł miesięcznie,
  3. przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem zapłaci składkę zdrowotną 9% przeciętnego wynagrodzenia, a podstawą do obliczania składki zdrowotnej będzie przychód:
    • do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 300 zł miesięczne,
    • do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 500 zł miesięcznie,
    • powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia – ok 900 zł miesięcznie.

 

Składka zdrowotna od 1 stycznia 2022 roku nie będzie podlegać również odliczeniu od podatku.

 

 

     Nadpłata składek ZUS za 2022 rok a możliwość odliczenia     

Przedsiębiorcy na skutek zmian, jakie wprowadza Polski Ład w zakresie odliczenia składki zdrowotnej od 2022 roku, zaczęli szukać rozwiązania, którego celem było zminimalizowanie negatywnych skutków zmian.

Sygnałem dla płatników była możliwość nadpłaty składek ZUS za 2022 roku. Początkowo znaczna część przedsiębiorców zaczęła wcześniej opłacać składki za grudzień 2021 roku (płatne w terminie do 10 stycznia 2022 roku), tak aby te podlegały odliczeniu przy wyliczaniu zaliczki za grudzień 2021 roku.
Innym rozwiązaniem, które potwierdziło Ministerstwo Finansów, była możliwość nadpłaty składek ZUS za 2022 roku. Oznaczało to ni mniej ni więcej tyle, że jeśli składki w pełnej wysokości za rok 2022 zostałyby opłacone w terminie do 31 grudnia 2021 roku, to co do zasady ich odliczenie od podatku byłoby możliwe na obowiązujących zasadach roku 2021.

 

Jak się okazuje nadpłata składek ZUS za 2022 rok nie była możliwa, bowiem ZUS skutecznie zablokował to rozwiązanie. Tym samym płatnicy nie mogli nadpłacić składek wraz ze złożeniem deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA począwszy od kwietnia 2022 roku.

 

Uzasadnieniem dla tej sytuacji jest wprowadzenie nowych wzorów druków dla deklaracji rozliczeniowych właśnie od kwietnia 2022 roku.

 

Nowe wzory deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA będą zawierać informacje o formie opodatkowania, kwocie przychodu/dochodu a także o ustalonej wysokości ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie wskazanych danych.

Jak informuje ZUS nadpłata składek ZUS nie jest zatem możliwa, bowiem płatnicy nie mogliby prawidłowo udokumentować w deklaracji rozliczeniowej dokonanych wpłat.

 

Jednakże dokonana zapłata w pełnej wysokości składek z tytułu deklaracji ZUS DRA za grudzień w terminie do 31.12.2021 da możliwość ich odliczenia w mcu grudniu 2021 roku.

rewolucja w ubezpieczeniu zdrowotnym

 

Więcej informacji na temat Polskiego Ładu, zmian, jakie wprowadza od 1 stycznia 2022 roku, wszystkich wątpliwościach znajdziecie na naszej stronie www  → https://manufakturakonin.pl/moj-blog/. Polecamy Państwa uwadze zakładkę blog, w której zamieszczamy artykuły na tematy bieżące, wyjaśniamy zawiłości, tłumaczymy w sposób przystępny i zrozumiały ważne kwestie. Przekazujemy swój zakres wiedzy, szkolimy, podpowiadamy rozwiązania, pilnujemy ważnych spraw, rzeczy trudne czynimy łatwymi. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych zasobów. Stanowią one ułatwienie w prowadzeniu codziennego biznesu, rozjaśnia temat, niejednokrotnie wyratowuje sytuację. Co ważne jest pod ręką, co jest szalenie istotne.

 

 

stan prawny na dzień 1 stycznia 2022r.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl