Skala podatkowa – podatek dochodowy od osób fizycznych

Wskaźniki podatkowe to zestaw danych finansowych, które bezpośrednio wpływają na wyliczenia podatków i wynagrodzeń. Pierwszym wskaźnikiem, który omówimy, jest tzw. skala podatkowa.

Skala podatkowa określona została w art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych w formach uproszczonych, lecz jedynie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Stawki podatkowe określają wysokość podatku w stosunku do podstawy opodatkowania i mają w tym podatku charakter stawek progresywnych.

 

 

Skala podatkowa to wzór, na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym. Jest to jeden ze sposobów opodatkowania w ramach zasad ogólnych. Skala podatkowa przyjmuje jako podstawę opodatkowania – dochód.

Podatnicy rozliczający podatek za pomocą skali podatkowej są zobowiązani do obliczania i wpłacania zaliczek na podatek na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego. Przy skali podatkowej zaliczki liczone są w stawce 17% lub 32% – wszystko zależy od wysokości osiągniętego dochodu. Natomiast rozliczenia rocznego podatnicy dokonują na druku PIT-36 lub PIT-37. Druk składany jest do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Przedziały w skali podatkowej, nazywane także progami podatkowymi określają, jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika. Po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku, jednak zmiana nie dotyczy całego dochodu podatnika, a jedynie jego nadwyżki powyżej przekroczonego progu.

Podatek progresywny oblicza się następująco: dochód podatnika do wysokości pierwszego progu podatkowego opodatkowany jest pierwszą stawką podatku ze skali podatkowej, po uwzględnieniu tak zwanej kwoty wolnej od podatku, nadwyżka dochodu ponad pierwszym progiem podatkowym opodatkowana jest według drugiej stawki wynikającej ze skali podatkowej, itd.

Skala podatkowa ma zazwyczaj charakter progresywny. Stosowane są jednak także skale podatkowe regresywne w przypadku podatków regresywnych, np. składka ZUS.

Z danych historycznych wiemy, że 1 października 2019 ustalono wysokość stawek na 17% i 32% – wyższą stawkę podatku płaci około 1% podatników. W latach 2003–2006 nie waloryzowano progu dochodów (od którego zależy wysokość stawki) zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W latach 2009-2010 tzw. kwota wolna od podatku wynosiła 3091,00 zł. W 2018 r. wysokość kwoty wolnej od podatku ustalono na 8000,00 zł. Polska miała najniższą kwotę wolną od podatku wśród krajów Unii Europejskiej stosujących to rozwiązanie, 9 krajów jej nie stosuje.

 

Skala podatkowa – dane finansowe

1. Skala podatkowa w 2022 r.

okres obowiązywania:  od  01.01.2022 do  31.12.2022

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
120.000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł
120.000 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

 

2. Skala podatkowa w 2021 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2021 do  31.12.2021

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
85.528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad do
8.000 zł 1.360 zł
8.000 zł 13.000 zł 1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 525,12 zł
85.528 zł 127.000 zł 525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).


3. Skala podatkowa w 2020 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2020 do  31.12.2020

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
85.528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad do
8.000 zł 1.360 zł
8.000 zł 13.000 zł 1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 525,12 zł
85.528 zł 127.000 zł 525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).


4. Skala podatkowa w 2019 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2019 do  31.12.2019

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
85.528 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu
podatku lub zeznaniu
ponad do
8.000 zł 1.420 zł
8.000 zł 13.000 zł 1.420 zł – [871,70 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 548,30 zł
85.528 zł 127.000 zł 548,30 zł – [548,30 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835).


5. Skala podatkowa w 2018 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2018 do  31.12.2018

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł
15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
8.000 zł 1.440 zł
8.000 zł
 13.000 zł 1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).


6. Skala podatkowa w 2017 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2017 do  31.12.2017

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł
15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
6.600 zł 1.188 zł
6.600 zł
 11.000 zł 1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]
11.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.


7. Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2009 do  31.12.2016

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

 

Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej – 3.091 zł). Kwota wolna od podatku w 2010 r., w 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r. jest taka sama jak w 2009 r.


8. Skala podatkowa w 2008 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2008 do  31.12.2008

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
44.490
19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44.490
85.528
7.866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł
85.528
20.177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588).

Kwota wolna od podatku w 2008 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej – 3.091 zł).


9. Skala podatkowa w 2007 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2007 do  31.12.2007

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
43.405
19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43.405
85.528
7.674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43.405 zł
85.528
20.311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Kwota wolna od podatku w 2007 r. wynosi 3.013 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej – 3.015 zł).


10. Skala podatkowa w 2006 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2006 do  31.12.2006

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
37.024
19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37.024
74.048
6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048
17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

 

Kwota wolna od podatku w 2006 r. wynosi 2.790 zł.


11. Skala podatkowa w 2005 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2005 do  31.12.2005

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
37.024
19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37.024
74.048
6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048
17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… (Dz. U. nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. nr 30, poz. 262).

 

Kwota wolna od podatku w 2005 r. wynosi 2.790 zł.


12. Skala podatkowa w 2004 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2004 do  31.12.2004

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
37.024
19% podstawy obliczenia minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37.024
74.048
6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048
17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… (Dz. U. nr 202, poz. 1956).


13. Skala podatkowa w 2003 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2003 do  31.12.2003

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
37.024
19% podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr
37.024
74.048
6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048
17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. nr 200, poz. 1691).

 

W 2003 r. podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu pobiera się od przychodów określonych w art. 13 pkt 2 i 5-8 ustawy, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 146 zł.


14. Skala podatkowa w 2002 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2002 do  31.12.2002

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
37.024
19% podstawy obliczenia minus kwota 518 zł 16 gr
37.024
74.048
6.516 zł 40 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048
17.623 zł 60 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… (Dz. U. nr 134, poz. 1509).


15. Skala podatkowa w 2001 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2001 do  31.12.2001

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
37.024
19% podstawy obliczenia minus kwota 493 zł 32 gr
37.024
74.048
6.541 zł 24 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048
17.648 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. nr 101, poz. 1090).


16. Skala podatkowa w 2000 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2000 do  31.12.2000

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
32.736
19% podstawy obliczenia minus kwota 436 zł 20 gr
32.736
65.472
5.783 zł 64 gr + 30% nadwyżki ponad 32.736 zł
65.472
15.604 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 65.472 zł

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. nr 95, poz. 1105).


17. Skala podatkowa w 1999 r. – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.1999 do  31.12.1999

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
29.624
19% podstawy obliczenia minus kwota 394 zł 80 gr
29.624
59.248
5.233 zł 76 gr + 30% nadwyżki ponad 29.624 zł
59.248
14.120 zł 96 gr + 40% nadwyżki ponad 59.248 zł

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. nr 144, poz. 935).


 

 


źródło: www.wskazniki.gofin.pl

źródło: pl.wikipedia.org