anti-money laundering – nowe obowiązki biur rachunkowych i procedury AML wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) już w „MANUFAKTURA.KONIN” – TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

 

Drodzy Klienci!

Bardzo cenimy naszą dotychczasową współpracę, której podstawą jest dobra komunikacja, szczerość i rzetelny przekaz, dlatego chcielibyśmy od czasu do czasu opowiedzieć Wam o tym, jakie dodatkowe obowiązki nakłada na nas nasz ustawodawca. W skrócie i konkretnie.

 

 

akt prawny → ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

 

 


procedury AML od 31 lipca 2021r.


 

Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe, czyli nasze biuro również, będą miały obowiązek oceniać czy transakcje, które rozliczamy mogą mieć związek z praniem pieniędzy. Wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Ponadto musimy weryfikować czy Klienci, których obsługujemy działają transparentnie i nie dokonują transakcji mogących mieć znamiona kryminalnych, np. wywóz znacznych środków gotówkowych za granicę czy zawieranie umów w nietypowych okolicznościach (np. wielu pośredników bierze udział w transakcji, konta płatnicze są zlokalizowane w tzw. „rajach podatkowych” czy realizowane są płatności gotówkowe na znaczne kwoty).

 

 

anti-money laundering – nowe obowiązki biur rachunkowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

 

 


jesteśmy gotowi!!!


 

PROCEDURY AML od 31 lipca 2021r. – JESTEŚMY GOTOWI

 

Wiemy, że nasza współpraca układa się dobrze, ale okresowo będziemy musieli sporządzić z niej raport. Dlatego będziemy musieli zapytać Was czasem bardziej szczegółowo o dokonywane transakcje, wypytać o to Waszych kontrahentów, dopytać o wasze plany biznesowe czy poprosić o okazanie dowodu osobistego – dzięki takim działaniom nasze biuro, zatem pośrednio i Wy, Drodzy Klienci, będziemy bezpieczni i być może razem uda nam się uniknąć kontrahenta czy transakcji, która mogłaby Was wpędzić w kłopoty finansowe, prawne czy wręcz karne.

 

Dlatego prosimy o zrozumienie, współpracę w tym zakresie z nami i kontynuowanie naszego wspólnego sukcesu ?

 

Pozdrawiamy


PROCEDURY AML → JESTEŚMY GOTOWI !!!