Polski Ład 2.0 – Kolejne zmiany podatkowe w roku już od 1 lipca.
 
W czwartek 9 czerwca 2022 roku posłowie głosowali za zmianami dotyczącymi przepisów Nowego Ładu 2.0 – każdy z Nas zastanawia się co się zmieni ?
 
– Po pierwsze PIT, który będzie obowiązywał za 2022 roku będzie wynosił 12% w pierwszym progu podatkowym, ale składka zdrowotna pozostaje na poziomie 9%. ? Obniżenie PIT’u do 12% powoduje również zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, która zmieni się z aktualnych 5100 zł na 3600 zł ?
 
– Po drugie ulga dla klasy średniej ma zostać zlikwidowana! Jednak, jeśli podczas rozliczenie za 2022 rok – zastosowanie ulgi będzie dla podatnika korzystniejsze niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. ?
 
– Co do składki zdrowotnej nie będzie ona odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych – jednak podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć koszty składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności (maksymalnie do kwoty 8700 zł rocznie), podatnicy płacący ryczałt będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych, podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych ?
 
Co ciekawe niektórzy podatnicy będą mieli możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku! Warto podkreślić, że zmiany formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022 ?
 
Może również zniknąć obowiązek podwójnego naliczania zaliczek, a samotni rodzice będą mogli rozliczyć 2022 r. wraz z dzieckiem?
 
W ramach nowych przepisów zostanie ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego – do 30 kwietnia?