Nowy druk PIT-2 → Nowy Ład 2022

 

Ministerstwo Finansów, w świetle ostatnich wydarzeń, zaprezentowało nowy wzór PIT-2 (OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DLA CELÓW OBLICZANIA MIESIĘCZNYCH ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH), w wersji 7. 

 

Zmiany w zaprezentowanym druku są raczej kosmetyczne, polegające na dostosowaniu go do aktualnych przepisów. Oświadczenie to należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Oświadczenie PIT-2 złożone w 2021 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2022 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. PIT-2 zachowuje aktualność pomimo, że w 2022 r. zmianie uległa wysokość kwoty zmniejszającej.

 


PIT-2 co to takiego?

PIT-2 to nic innego jak oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Oświadczenie to składa się płatnikowi (zakładowi pracy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Do jego złożenia uprawnieni są pracownicy, tj. osoby pozostające w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Po otrzymaniu PIT-2 płatnik obliczoną zaliczkę na podatek pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof.

 


1. PIT-2 w 2022 r. (wersja nr 7) – aktualna

okres obowiązywania:  od  01.01.2022          

druk PIT-2(7) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. – dotyczy formularzy składanych od 10.01.2022 r.

DRUK PIT-2_(7) – DO POBRANIA WERSJA PDF

DRUK PIT-2_(7) – DO POBRANIA WERSJA INTERAKTYWNA

 


2. PIT-2 w 2020, 2021 r. (wersja nr 6) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2020 do  31.12.2021          druk PIT-2(6) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

DRUK PIT-2_(6)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.12.2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


3. PIT-2 w 2019 r. (wersja nr 5) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2019 do  31.12.2019          druk PIT-2(5) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.

DRUK PIT-2_(5)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


4. PIT-2 w 2018 r. (wersja nr 5) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2018 do  31.12.2018          druk PIT-2(5) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.

DRUK PIT-2_(5)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7.12.2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


5. PIT-2 w 2017 r. (wersja nr 5) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  12.01.2017 do  31.12.2017          druk PIT-2(5) stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

DRUK PIT-2_(5)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


6. PIT-2 w 2016 r. (wersja nr 4) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2016 do  11.01.2017          druk PIT-2(4) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r.

DRUK PIT-2_(4)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


7. PIT-2 w 2015 r. (wersja nr 4) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2015 do  31.12.2015          druk PIT-2(4) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2014 r.

DRUK PIT-2_(4)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.11.2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


8. PIT-2 w 2013, 2014 r. (wersja nr 4) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  26.09.2013 do  31.12.2014          druk PIT-2(4) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.

DRUK PIT-2_(4)

 

 


9. PIT-2 w 2012 r. (wersja nr 3) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2012 do  25.09.2013          druk PIT-2(3) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r.

DRUK PIT-2_(3)

 

 


10. PIT-2 w 2011 r. (wersja nr 2) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  12.02.2011 do  31.12.2011          druk PIT-2(2) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r.

DRUK PIT-2_(2)

 

 


11. PIT-2 w 2008, 2009, 2010 r. (wersja nr 2) – dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.05.2008 do  11.02.2011          druk PIT-2(2) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2008 r.

DRUK PIT-2_(2)

 

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.12.2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

stan prawny na dzień 12.01.2022 r.

źródło: gofin.pl