Karta podatkowa w 2022 roku – Polski Ład

Likwidacja opodatkowania w formie karty podatkowej – Polski Ład

Zmiany podatkowe wprowadzone w ramach pakietu ustaw zwanych – Polskim Ładem w szerokim stopniu obejmują podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. 

Możliwość stosowania opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyła wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuowali stosowanie tej formy opodatkowania.

Uwaga!
W praktyce oznacza to, iż karta podatkowa będzie niedostępna dla przedsiębiorców, którzy z tej formy rozliczania dotąd nie korzystali. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

 

Bezterminowe prawo do karty podatkowej straci np. przedsiębiorca który w 2021 r. opodatkowany jest w tej formie, zmieni formę rozliczania na 2022 r. na podatek liniowy i będzie chciał powrócić do opodatkowania w formie karty od 2023 r. Innymi słowy, jeżeli jest to atrakcyjna forma opodatkowania i korzystacie z niej Państwo w chwili obecnej – warto przy tym rozliczeniu pozostać, bo rezygnacja z tej formy opodatkowania będzie równoznaczna z rezygnacją bezterminową. 

 

Ważne!
Przedsiębiorcy opodatkowani w 2021 r. w formie karty podatkowej będą mieli prawo do opodatkowania w tej formie także w 2022 r., o ile nadal będą spełniali warunki określone ustawą. 
Karta podatkowa w 2022 roku - Polski Ład
Karta podatkowa w 2022 roku – Polski Ład

Wyższy podatek do wpłaty od 1 stycznia 2022 roku – wiele zmian

Zmiana polegająca na braku prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej, obejmie także podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Będzie to odczuwalne finansowo.

W 2021 roku od kwoty podatku, wskazanego w decyzji, przedsiębiorcy objęci ubezpieczeniem w ZUS, odejmowali zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, i tak pomniejszony podatek dopiero wpłacali na konto urzędu skarbowego. Od 1 stycznia 2022 r. do wpłaty będzie podatek wynikający dokładnie w takiej kwocie w jakiej jest to wskazane w decyzji.  

W  znacznej części przypadków oznacza to wpłatę o ok. 300 zł wyższą niż dotychczas. Nie jest to jednak regułą. Tu każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. 

 

Przykład 1 

Fryzjerka świadcząca usługi fryzjerskie dla kobiet, czy kosmetyczka nie zatrudniające pracownika i prowadzące działalność w miejscowości  od 5000 do 50.000 mieszkańców aktualnie mają wskazane w decyzji do wpłaty 152 zł. Kwota ta jednak pomniejszona o składkę zdrowotną do odliczenia 328,78 zł daje do wpłaty finalnie 0,00 zł (152 zł – 328,78 zł).

W 2022 r. do wpłaty będzie ponad 150 zł.

 

Przykład 2

W sytuacji, gdy te same Panie, w tych samych okolicznościach zatrudniają jednego pracownika, to aktualnie w decyzji mają wskazaną kwotę do zapłaty 397 zł. Kwota ta po odjęciu ZUS 328,78 zł – fizycznie do wpłaty daje w 2021 r. 68 zł.

W 2022 r. będzie to już pełna wpłata w wartości około 400 zł (aktualnie stawka wynosi 397 zł, w sprawie stawek na 2022 r. czekamy na obwieszczenie).

Ważne!
W nowym roku - kwota karty podatkowej wynikająca bezpośrednio z decyzji będzie podlegała wpłacie w pełnej wartości (bez żadnych pomniejszeń i odliczeń).   

Składka zdrowotna w stałej kwocie – Polski Ład

Zmianie ulegnie też sposób rozliczania składek zdrowotnych. Podstawę wymiaru miesięcznej składki zdrowotnej stanowić będzie kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Zatem w 2022 r. będzie to wartość 270,90  zł miesięcznie (3010 zł x 9%). 

 

Medycy na kontraktach bez prawa do karty

Prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej zachowają medycy, którzy prowadzą indywidualne praktyki i kierują swoje usługi bezpośrednio do pacjentów, czyli nie mają kontraktu, ani z przychodnią, ani ze szpitalem. Jeżeli w 2021 r. rozliczali się w formie karty podatkowej, to nadal będą mieli takie prawo w 2022 r.

Natomiast lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, technicy dentystyczni, pielęgniarki, położne, lekarze weterynarii na kontraktach, czyli wykonujący działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarcze nie będą mieli prawa do opodatkowania w  formie karty od 2022 r. 

 

 


Podstawa prawna:

  • art. 81 ust. 2z ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.;
  • art. 29 i art. 31 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. 1993 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 8.11.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl