Certyfikaty, dyplomy, referencje

Jesteśmy Biurem Rachunkowym z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, poważną firmą, mającą na uwadze dobro Naszych Klientów. To oznacza, że w Naszym codziennym życiu stawiamy zarówno na rozwój osobisty jak i zawodowy. Osiągamy Nasze cele poprzez uczestnictwa we wszystkich dostępnych szkoleniach, kursach, konferencjach, konsultacjach, spotkaniach branżowych i innych. Podnoszenie kwalifikacji jest dla Nas czymś oczywistym, czymś bardzo istotnym, bardzo ważnym elementem rozwoju, do którego przywiązujemy ogromną wagę. Dzięki temu nieustannie podnosimy jakość świadczonych przez Nas usług, budujemy markę i prestiż firmy, cieszymy się ogromnym zaufaniem Naszych Klientów.

 

Staram się nieustannie rozwijać i szkolić. Wnosić nową, pozytywną jakość w swoje zawodowe życie i życie Naszych Klientów.

 

Jesteśmy kadrą wysoko wykwalifikowaną, świadomą swojego zawodu i odpowiedzialności, jaką z sobą niesie, co czyni nas liderami na rynku. Jesteśmy Biurem certyfikowanym przez najważniejsze instytucje księgowe, tj. SKwP, KIBR, SWBR oraz C.I.K., potwierdzone odpowiednimi dokumentami, firmą Godną Zaufania, laureatami ORŁÓW RACHUNKOWOŚCI. Jesteśmy zauważani na rynku, doceniani, wyróżniani i nagradzani. Cieszymy się ogromnie z tego faktu.

 

Jesteśmy w gronie certyfikowanych Najlepszych Biur Rachunkowych w Polsce

Certyfikaty, dyplomy, referencje
Certyfikaty, dyplomy, referencje

 

Certyfikaty

Najważniejszymi Naszymi certyfikatami są:

 

Centrum Informacji Księgowej

 

Centrum Informacji Księgowej – w dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa wprowadziła deregulację zawodu księgowego, czego skutkiem było zaprzestaniem wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzona deregulacja oraz brak certyfikacji zawodu wzbudziła obawy rynku co do jakości świadczonych usług. Centrum Informacji Księgowej wyszło tym obawom naprzeciw wprowadzając w 2015 r. egzamin dla osób wykonujących lub chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia kandydata do otrzymania Certyfikatu Księgowego C.I.K. dla osób chcących wykonywać zawód księgowego. Oprócz egzaminu dla księgowych, C.I.K. od 2011 r. weryfikuje biura rachunkowe pod kątem następujących kryteriów:  Certyfikat Księgowy/Świadectwo Kwalifikacyjne MF/Lista KIDP/Rejestr Biegłych Rewidentów – min. 1 os. Aktualne ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych. Brak zaległości finansowych – informacja w BIG. Nienaganna opinia – weryfikowana na podstawie otrzymywanych opinii przez C.I.K. Praca na licencjonowanych programach księgowych. Doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych lub wykonywaniu zawodu księgowego – min. 2 lata – właściciel lub pracownik. Biuro spełniające powyższe kryteria może przystąpić do Programu C.I.K., który uprawnia do otrzymania Certyfikatu Centrum Informacji Księgowej dla biura rachunkowego. Biura Rachunkowe uczestniczące w Programie C.I.K. otrzymują Certyfikat Centrum Informacji Księgowej oraz wpis na Listę Certyfikowanych Biur Rachunkowych, promowaną przez C.I.K. wśród przedsiębiorców poszukujących profesjonalnych usług księgowych. Wybierając certyfikowane usługi księgowe wybierasz księgową, księgowego lub biuro rachunkowe, świadczących usługi w sposób profesjonalny, zwiększając tym bezpieczeństwo prowadzonego biznesu.

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

stowarzyszenie współpracujących biur księgowych

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych powstało w 2015 roku i jest oddolną, ogólnopolską inicjatywą, która zrodziła się jako odpowiedź na częste problemy polskich przedsiębiorców. Należą do nich niejasności związane z interpretacją przepisów podatkowych i nieustanne zmiany w prawie. Ten problem dotyczy szczególnie księgowych, którzy w swoim życiu zawodowym muszą codziennie podejmować decyzje, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie tysięcy polskich firm.  Wobec tego, aby wzajemnie się wspierać członkowie Stowarzyszenia, którymi są osoby prowadzące biura rachunkowe, postanowili połączyć swoje siły. Dzięki temu poprzez współpracę i rozwój chcemy zapewniać naszym klientom najwyższy możliwy poziom usług księgowych. W tym celu wymieniamy się doświadczeniami i wiedzą, prowadzimy szkolenia skierowane do członków stowarzyszenia, a także wypracowujemy wspólne standardy zawodowe, które pozwalają nam unikać niepotrzebnych błędów. Ponadto Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych propaguje zasady etyki w księgowości i dba o uczciwość w biznesie. Dopełnieniem tych działań są prace na rzecz podnoszenia jakości polskiego prawa i starania zmierzające do wypracowywania dobrych wzorców współpracy pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.  Wszystkie te wymienione cele i przyświecające im ideały są misją jaką postawiliśmy sobie zawiązując naszą organizację. Wierzymy, że dzięki temu przedsiębiorcy, którzy powierzą swoje sprawy księgowe biurom rachunkowym członkom Stowarzyszenia będą mogli spokojnie poświęcić się rozwijaniu firmy i nie martwić niepotrzebnie o sprawy, które nie są przedmiotem ich działalności.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

stowarzyszenie księgowych w Polsce, manufaktuea.konin

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego. Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP został założony w 1930 roku i jest jednym z 26 oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przez 80. lat karty historii zapisane są różnymi ważnymi wydarzeniami i postaciami. To Nasz Oddział od początku istnienia uważany był za lidera, tak w zakresie organizacji działalności statutowej, jak i szkoleniowej. O aktywnej i skutecznej działalności Oddziału w Poznaniu pisano już w okresie międzywojennym XX wieku w Pamiętniku XXV.lecia Związku Księgowych w Polsce: „największą żywotność wykazuje Oddział poznański, który na rynku tamtejszym potrafił już sobie wyrobić duży autorytet”. Obecnie zrzeszamy blisko 2.000 osób w 8 oddziałach terenowych z siedzibami w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Poznaniu, Turku.

Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Krajowa Izba Biur Rachunkowych jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych, a także usług kadrowo-płacowych  w zakresie ich działalności usługowej.

Misją Krajowej Izby Biur Rachunkowych jest:

 

Ponadto jesteśmy:

Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

z ramienia SWBR

 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców; występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce; działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu; występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne; informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej; występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników; wnosi skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego; informuje właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski; bierze udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP; zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

 

Posiadamy certyfikat

Firma Godna Zaufania

firma godna zaufania, manufaktura.konin-Twoja Księgowość

Certyfikat „Firma Godna Zaufania” przyznawany jest przedsiębiorcom cechującym się nienaganną opinią wśród klientów i kontrahentów. Certyfikat Firma Godna Zaufania istnieje na polskim rynku od 2013 roku. Projekt został zainicjowany przez rybnicką firmę CBOK Sp. z o.o. Sp. k. po ówczesnym zaobserwowaniu, że wszechobecny Internet i szybko rozwijająca się technologia ingeruje i wyraźnie zmienia istniejące modele biznesowe, a tym samym zachowania i reakcje konsumentów. Najnowsza technika powoduje, że klienci mają dostęp do szerokiej informacji na temat praktycznie każdego produktu, usługi, przedsiębiorstwa czy instytucji. Świadomi konsumenci poszukują wiadomości na temat firm, z których ofert korzystają. Często chcą wiedzieć, czy dana organizacja jest wiarygodna. W tym celu posiadacze mobilnych urządzeń spędzają dużą część swojego czasu w sieci – czytając na temat interesujących ich instytucji. W wyniku tych informacji, spółka z Rybnika wpadła na pomysł umożliwienia zarówno klientom, jak i przedsiębiorcom nawiązania wspólnego dialogu. Po przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz, stworzona została innowacyjna i autorska metodologia badań, która pozwoliła – na podstawie utworzonego algorytmu – na określenie tzw. Współczynnika Opinii. Firma CBOK Sp. z o.o. Sp. k. na swój koszt przeprowadza badanie danego podmiotu gospodarczego w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie, które zostało utworzone przez rybnicką spółkę według wspomnianego wcześniej algorytmu. Aktualnie żadna inna instytucja nie prowadzi analiz korzystając z tego typu metodologii. W zaledwie ponad rok, Certyfikat Firma Godna Zaufania stał się bardzo popularnym i szanowanym przez przedsiębiorców oraz klientów wyróżnieniem. Jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów wydawanych w Polsce. Certyfikat Firma Godna Zaufania to dokument świadczący o nieposzlakowanym wizerunku firmy w sieci. Mogą otrzymać go jedynie przedsiębiorstwa, które nie posiadają na swoim koncie negatywnych opinii. Poniekąd jest on również wykładnikiem satysfakcji klientów.

 

 

oraz jesteśmy laureatami plebiscytu

„ORŁY RACHUNKOWOŚCI”

Plebiscyt Orły Rachunkowości wyłania tych przedsiębiorców, którzy wyróżniają się najwyższą jakością świadczonych usług na polskim rynku. Kapitułą oceniającą są sami Klienci dzielący się swoją opinią na portalach społecznościowych i innych stronach. Aby wyłonić wyłącznie najlepszych z branży na rynku, przebadano prawie 52 tysiące firm. Już w pierwszym etapie odrzucono ponad 48.5 tysiąca z nich. Potwierdza to świetną pozycję Państwa firmy na tle konkurencji, ale również sympatię i zaufanie Klientów, które zaskarbili sobie Państwo swoją codzienną pracą. Aby uzyskać jak najrzetelniejszy obraz weryfikowanych przedsiębiorstw, sprawdzono ponad 5 milionów stron internetowych. Badanie przeprowadzono na podstawie opinii Klientów, wyrażanych w ocenach, pozostawionych na takich portalach jak: Google Maps, Facebook, ZUMI, Nowoczesna Firma i wiele innych. Weryfikacja tak ogromnej ilości źródeł pozwoliła dotrzeć do ponad 477 tysięcy ocen Klientów. Udział w plebiscycie był oczywiście darmowy, a co więcej – żadna z firm nie miała możliwości wpływu na wyniki czy wcześniejszego przygotowania się do poddania weryfikacji.

W tej klasyfikacji otrzymaliśmy 8.6 punktów, co na tle innych firm w kraju stanowi znakomity wynik. Tym samym pozwoliło to na zdobycie tytułu: Laureat Srebrnych ORŁÓW. Ważnym faktem jest to, że wyróżnienie to zostało przyznane wąskiemu gronu. Jedynie firmy o najwyższych ocenach w kraju mogą się nim poszczycić. Jesteśmy dumni z tak znakomitego wyniku! Warto tutaj wspomnieć, że Plebiscyty Branżowe ORŁY są promowane w mediach, a strony internetowe Orłów – gdzie znajduje się również informacja o tym wyjątkowym wyróżnieniu  miesięcznie odwiedza około 60 000 osób. Lista Laureatów jest dostępna pod adresem: www.orlyrachunkowosci.pl.

Należy tutaj zaznaczyć, że podczas pierwszego ogłoszenia wyników plebiscytu wyróżnienia były przyznawane lokalnie, a każda z lokalizacji posiadała osobną listę Laureatów. W drugim etapie wyłoniono najlepszych z najlepszych z całego kraju  bez podziału na miejscowości. Elitarne grono, w którym znalazła się Nasza firma, stanowią przedsiębiorcy o najwyższych ocenach w Polsce!

Już po raz drugi mieliśmy przyjemność uzyskać świetny wynik w zestawieniu plebiscytu na ogólnopolskim etapie. Jednocześnie nie mamy wątpliwości, że jest on wynikiem wyłącznie Naszej ciężkiej pracy, którą doceniają Nasi Klienci. Otrzymaliśmy specjalne oznaczenie, które zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Znalazło się ono również przy nazwie Państwa firmy na stronie internetowej www.orlyrachunkowosci.pl. Informuje ono o przynależności do grupy Laureatów na szczeblu ogólnokrajowym. Otrzymaliśmy również ekskluzywną statuetkę z przytwierdzoną do podstawy tabliczką, na której wygrawerowane zostały nazwa firmy oraz uzyskane miano – Laureat Srebrnych ORŁÓW. Postawiona w widocznym miejscu pozwala Nam przekazać informację o osiągnięciu sukcesu szerszemu gronu oraz wyrazić wdzięczność za oddane oceny. Natomiast na ozdobnym dyplomie w kolorze złota zamieszczono szczegółowe informacje, podkreślające prestiż płynący z wyróżnienia na skalę krajową. Otrzymaliśmy także loga, uprawniające Nas do pełnego dysponowania nimi w dowolny sposób. Umieściliśmy je na swoich materiałach firmowych zaznaczając renomę i niesłabnącą pozycję.

 

               

 

Dyplomy

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Oprócz księgowych certyfikatów posiadamy cały szereg dyplomów zawodowych, tj.:

 

Dyplomy branżowe

Staramy się nieustannie szkolić i rozwijać. Wnosić nową, pozytywną jakość w swoje zawodowe życie i życie Klientów o czym świadczą zdobyte certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy ukończenia szkoleń zamieszczonych niżej. Są to szkolenia stricte branżowe, księgowe i podatkowe z różnych zakresów, podnoszące Naszą wiedzę z codziennych podatkowo-księgowo-kadrowych obowiązków i wszelkich zmian obowiązującego prawa, tego podatkowego i nie tylko.

 

Referencje

Wszystkie opinie o Nas możecie przeczytać na poniższych stronach:

 

Uzyskaliśmy najlepszy wynik – jesteśmy nr 1 w cały kraju i województwie. Jesteśmy z tego dumni!

 

opinie w GOOGLE

Uzyskujemy coraz lepsze wyniki. Opinie NASZYCH KLIENTÓW są bardzo ważne, nobilitują Nas do dalszej, ciężkiej pracy.

 

 

Pracujemy w social mediach na dwóch stronach FB oraz na Google, Linkedin, Instagramie i Tweeterze. Sprawdźcie Nas klikając we wszystkie niżej zamieszczone linki bo …

Twoja Księgowa to e-Księgowa!

 

                                              

 

 

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości

 

"(...) Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy profesjonalny „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości", który jest wynikiem wieloletniej pracy szerokiego grona wybitnych specjalistów i autorytetów z dziedziny szeroko rozumianej rachunkowości, reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak i praktykę życia gospodarczego.
„Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości" jest nie tylko zestawieniem zasad i wartości etyczno-moralnych oraz profesjonalnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowości i dziedzinami pokrewnymi, ale także postaw i zachowań oczekiwanych od osób wykonujących zawody zaufania publicznego, do których z całą  pewnością  powinny należeć profesje księgowego i finansisty oraz pokrewne. Zasady i wytyczne zgromadzone i zdefiniowane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości" są  równocześnie wyrazem troski środowiska zawodowego o zapewnienie i utrzymanie właściwego, godnego wizerunku naszej profesji zarówno w kraju, jak i na świecie. Wiadomo bowiem, że każdy zawód związany z finansami powinien kojarzyć się z najwyższymi kompetencjami i być gwarantem odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych a także urzeczywistniać ideę uczciwej, rzetelnej i profesjonalnej działalności.

Dbałość o wysokie standardy wykonywania zawodu są dla nas w dzisiejszych czasach szczególnie istotne, biorąc pod uwagę wzrost znaczenia i pozycji rachunkowości w dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Trudno sobie wyobrazić, aby można było sprostać wymaganiom stawianym przez tak wymagający i konkurencyjny rynek bez rzetelnego i precyzyjnego uregulowania wszystkich aspektów związanych z działalnością zawodową środowiska księgowych i finansistów.

Nie od dziś wiadomo, iż do najcenniejszych walorów, niezależnie czy mówimy o firmie, organizacji czy jednostce ludzkiej, należy reputacja i prestiż. Stąd też zdobycie i utrzymanie dobrej opinii jest jednym z najważniejszych zadań, jakie powinniśmy stawiać przed sobą każdego dnia, bez względu na wykonywany zawód, zajmowane stanowisko czy pozycję społeczną.

Powyższa maksyma znajduje swoje odzwierciedlenie także w działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, której jednym z priorytetów jest troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy księgowych i finansistów, jak również tworzenie odpowiednich warunków do stałego podnoszenia tego poziomu. Misją naszej Organizacji, jak powszechnie wiadomo, jest również krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzacja pozycji i znaczenia zawodu. Nie byłoby to jednak możliwe bez konsekwentnego respektowania zasad uznawanych za wiążące dla wszystkich przedstawicieli zawodu.

W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którego XIX Krajowy Zjazd Delegatów przyjął „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości" i uznał go za wiążący dla członków Stowarzyszenia, jak również w swoim własnym, chciałbym wyrazić nadzieję, a właściwie przekonanie, iż zawarte w Kodeksie zasady staną się pomocnym i użytecznym narzędziem przyczyniającym się do utrzymywania najwyższych  standardów etycznych i moralnych wszystkich zajmujących się rachunkowością."

prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner (prezes SKwP w latach  2003-2014)

"Marek Aureliusz powiedział, że człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje. Podążając tym tokiem rozumowania chciałoby się maksymę Aureliusza rozbudować, aby stwierdzić, że człowiek jest tyle wart, ile warte są: sprawy, którymi się zajmuje oraz sposób, w jaki je prowadzi. Sposób prowadzenia „spraw" nie jest bowiemobojętny dla oceny ich wartości tj. oceny, którą należy tu utożsamiać z wymiarem znacznie wykraczającym poza ramy mierzalności. Mając na uwadze konieczność zadbania o należyte prowadzenie „spraw" podejmowanych w zawodach wykonywanych w dziedzinierachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce opracowano Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Prace nad Kodeksem, które prowadziła głównie Komisja ZasadEtyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, trwały od 2004 do 2007 roku. Opracowane założenia a następnie kolejne projekty poddawano konsultacjom środowiskowym. Mając na uwadze znaczenie Kodeksu dla całego środowiska zawodowego rachunkowości treść projektu opublikowano w 2006 roku w miesięczniku „Rachunkowość". Otrzymane opinie i sugestie dawały wyraz troski o jak najlepszy kształt i treść zasad zawartych w Kodeksie. Przyczyniły się one do istotnego wzbogacenia i ukształtowania ostatecznej wersji projektu Kodeksu. Zarząd Główny Stowarzyszenia - uwzględniając doniosłość tego dokumentu dla zawodu księgowego i całego środowiska rachunkowości
- skierował go pod obrady XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który odbył się w dniach 22-23 czerwca 2007 roku. Uchwalając Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości XIX Zjazd Delegatów równocześnie zobowiązał wszystkie organy władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do upowszechniania  zawartych w nim zasad a wszystkich Członków Stowarzyszenia - do ich przestrzegania. Takie ustalenia uczestnicy Zjazdu Delegatów poczynili mając na uwadze, iż:
  • powinnością Stowarzyszenia jest kontynuowanie działań zapewniających członkom i innym osobom zajmującym się rachunkowością osiągnięcie wysokich kwalifikacji zawodowych obejmujących nie tylko wiedzę, umiejętności praktyczne, ale także zasady etyczne właściwe temu zawodowi,
  • etyka jest nieodzownym czynnikiem prawidłowego wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości,
  • celowe jest tworzenie wizerunku zawodu w dziedzinie rachunkowości jako zawodu zaufania publicznego oraz, że
  • konieczna jest troska o zachowanie wysokiego statusu społecznego osób zajmujących się rachunkowością.
Tym samym - dokładnie w roku Jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce stało się pierwszym sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jako Przewodnicząca Komisji, która opracowała tekst Kodeksu, pragną w tym miejscu szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy poświęcając swój czas na uważne studiowanie projektu Kodeksu przyczynili się do jego ostatecznego kształtu. Lista tych osób wcale nie jest krótka, co pozwala mi stwierdzić, że Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości ma swoje umocowanie mentalne. Na koniec pragnę Państwa poinformować, że Komisja Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego podjęła kolejną inicjatywę. Jest nią dążenie do stworzenia Banku Dylematów Etycznych. Zamiarem Komisji jest zgromadzenie tekstów, w których opisy autentycznych lub nawet uprawdopodobnionych sytuacji stanowiących konkretyzację zaleceń zawartych w Kodeksie. Znając potrzeby i opinię środowiska, Komisja wyraża przekonanie, że zbiór takich analiz przypadków może być szeroko wykorzystywany na wszystkich poziomach i we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. W tym Banku nie może zabraknąć tekstów pisanych Państwa ręką.  Z góry bardzo dziękuję. Z nadzieją, że Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości dobrze spełni swoją rolę i pomoże naszemu środowisku funkcjonować profesjonalnie pod każdym względem."

prof. dr hab. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji Etyki

 

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości – do pobrania

 

 

Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych

 

Niniejszy dokument został opracowany i zatwierdzony przez International Ethics Standards Board for Accountants® (IESBA®).

IESBA jest międzynarodową niezależną radą ustanawiającą standardy. Jej celem jest służenie interesowi publicznemu przez ustanawianie wysokiej jakości norm etycznych dla zawodowych księgowych na całym świecie oraz ujednolicanie międzynarodowych i krajowych standardów, w tym wymogów dotyczących niezależności audytora przez opracowanie obszernego Kodeksu etyki zawodowych księgowych™ (w tym Międzynarodowych standardów niezależności™) (Kodeks).

IESBA opracowuje i wydaje, w ramach organu ustanawiającego własne standardy, Międzynarodowy Kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) („Kodeks”). Kodeks przeznaczony jest do stosowania przez zawodowych księgowych na całym świecie. IESBA ustanawia Kodeks dla międzynarodowego zastosowania w drodze sprawiedliwego procesu. International Federation of Accountants (IFAC) ustanawia odrębne wymogi dla swoich organizacji członkowskich odnoszące się do Kodeksu.

Cechą wyróżniającą zawód księgowego jest akceptacja odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym. Odpowiedzialność zawodowego księgowego nie ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia potrzeb indywidualnego klienta lub zatrudniającej go organizacji. Dlatego Kodeks zawiera wymogi i zastosowanie materiału w celu umożliwienia zawodowym księgowym wywiązania się z ich obowiązku działania w interesie publicznym.

 

Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych – do pobrania

 

 

Obsługa w języku migowym (PJM)

Zapraszamy do współpracy.

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"