PIT to nie magia - to moja specjalność...

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” 

 

Te słowa napisał Benjamin Franklin, w liście do Jeana Baptiste’a Leroy, datowanym na 13 listopada 1789r. Od tego wydarzenia minęło wiele, wiele lat ale stwierdzenie to nadal nie straciło na swojej aktualności. Znane jest Nam wszystkim współczesnym i trudno jest się z nim nie zgodzić. Podatki były, są i będą – to fakt niezmienny i niezaprzeczalny. Jednak czy podatki mogą być ciekawe?

Z pewnością są trudne i od zawsze budziły największe kontrowersje. Ten trend utrzymuje się do dziś – niestety. To temat trudny, nudny, ciężki i niewygodny dla wielu z Nas … PIT, CIT, RYCZAŁT, VAT, ZUS, KRUS, US, GUS, PFRON brzmi dla wielu jak zaklęcie. Na szczęście nie dla Nas … dzięki temu i dla Was :). Jesteśmy w gronie nielicznych, którzy znakomicie rozeznają się w tej rzeczywistości. Jesteśmy w gronie nielicznych, dla których pit nie stanowi żadnej tajemnicy. Znamy się na tym, dla nas

 PIT to nie magia – PIT to nasza specjalność!

Czym zatem jest ten PIT?

Pit to nic innego jak podatek dochodowy od osób fizycznych, płacony od uzyskiwanych dochodów (w przeciwieństwie do podatku CIT, który regulują osoby prawne). Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie pieniężne (danina podatkowa), płacone przez osoby fizyczne lub osoby prawne na rzecz państwa, zależne od dochodu z uwzględnieniem wykorzystanych odliczeń.

Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz płacić PIT?

W pierwszej kolejności należy ustalić się tzw. rezydencję podatkową.
Rezydenci to osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. rezydenci), mają nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce jak i za granicą.
Nierezydenci to osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. nierezydenci), mają ograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski (np. dochody z działalności).

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika (os. prawna) lub o miejscu zamieszkania podatnika (os. fizyczna) dla celów podatkowych. Wydawany jest on przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca siedziby/ zamieszkania podatnika. W Polsce na twój wniosek urząd skarbowy może wydać zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium RP. Certyfikat jest wydawany na formularzu CFR-1. Jeśli będziesz odprowadzał podatki za granicą, powinieneś otrzymać certyfikat rezydencji w kraju, w którym osiągasz dochody i przesłać go do polskiego urzędu skarbowego.

PIT KRAJOWY

Rozliczenia dochodów polskich uzyskanych z różnych źródeł dla rezydentów i nierezydentów
(PIT: 28, 36, 36L, 37, 38, 39)

skontaktuj się z nami

PIT ZAGRANICZNY

Rozliczenia dochodów z zagranicy uzyskanych z różnych źródeł

skontaktuj się z nami

ZWROT PODATKU

Zwrot podatku z zagranicy - 10 krajów:
- Holandia
- Niemcy
- Anglia
- Irlandia
- Norwegia
- Belgia
- Czechy
- Szwecja
- Słowacja
- Islandia

skontaktuj się z nami

ZWROT VAT z UE

Zwrot podatku VAT z UE (10 krajów):
- Belgii
- Bługarii
- Czech
- Francji
- Hiszpanii
- Litwy
- Holandii
- Luksemburgu
- Niemiec
- Słowacji

skontaktuj się z nami

Ceny rozliczeń pitów zaczynają się od 70 PLN

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce rok rocznie dokonujemy rozliczeń podatkowych. Swój obowiązek podatkowy wypełniamy składając na tą okoliczność szereg stosownych Pitów, w zależności od zaistniałych sytuacji w danym roku podatkowym. Analiza sytuacji podatnika, odpowiedna interpretacja zaistniałych zdarzeń oraz decyzja o wyborze dobrego formularza przysparza wielu kłopotów, wzbudza kontrowersje i przyprawia o ból głowy każdego, kto nie ma gruntownego rozeznania w temacie rozliczeń podatkowych. Przeprowadzimy Was przez ten gąszcz zawiłych przepisów i pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie. To będzie istny rollercoster albo zjazd sankami (wedle uznania). Tak czy inaczej emocje gwarantowane …

Trzymajcie się mocno! Zaczynamy …

Pity krajowe

Określony druk składasz jako: osoba fizyczna lub jako przedsiębiorca – rodzaj druku określąją Twoje źródła dochodu z danego roku podatkowego, za który się rozliczasz.
W składanej rocznej deklaracji podatkowej uwzględniasz różne przychody, z etatu, zleceń i innych wpływów.
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym osoba fizyczna osiągająca przychód, prowadząca działalność gospodarczą.
PIT na zasadach określonych dla przedsiębiorców będziesz płacił jeśli prowadzisz jednoosobową działalność albo jesteś wspólnikiem spółek osobowych: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej.

Pity zagraniczne

Masz firmę zarejestrowaną w Polsce, ale oprócz tego prowadzisz działalność w innym kraju i zastanawiasz się, jak rozliczyć podatki z zagranicznych dochodów? Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody zagraniczne zależą od:
– miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowychrodzaju uzyskiwanych dochodów
– regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO).

Rezydencja podatkowa
Zgodnie z tzw. zasadą rezydencji, osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. rezydenci), mają nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce jak i za granicą.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:
– posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
– przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Przy spełnieniu jednego z tych warunków, można uznać podatnika za polskiego rezydenta podatkowego.

Z kolei osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. nierezydenci), mają ograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski (np. dochody z działalności).

Jeśli wykonujesz działalność w Polsce i w innym kraju, powstaje problem, gdzie powinieneś rozliczać podatki. Problem ten regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które określają, w jakich przypadkach i gdzie należy płacić podatki.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Złóż zeznanie po zakończeniu roku podatkowego, czyli od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie wcześniej, urząd przyjmie datę na dzień 15 luty danego roku.

Ponadto złóż zeznanie:
1. przed opuszczeniem Polski – jeśli nie mieszkasz, ale masz dochody w roku podatkowym w Polsce;
2. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – jeśli dla celów podatkowych mieszkasz w innym niż Polska kraju (UE, EOG lub w Szwajcarii) i chcesz mieć opodatkowanie:
– wspólne z małżonkiem,
– jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
– przychodów z działalności (np. artystycznej czy literackiej) według skali podatkowej.
Do zeznania dołącz certyfikat rezydencji jako potwierdzenie twojego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Złóż PIT przez internet. Dzięki temu możesz szybciej otrzymać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 45 dni. Czas nalicza się od daty złożenia deklaracji, nie wcześniej jednak niż od dnia 15 lutego.

Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania przez Ciebie deklaracji.

1 
2 

Będę Wam pomocna na każdym etapie podejmowania decyzji. Oszczędzisz czas, nerwy, stres i pieniądze. Uporządkuję Twoje sprawy, wprowadzę ład, skład i logikę w Twoje dokumenty. Życie to sztuka wyborów, wybierz mądrze.

Chcesz dowiedzieć się więcej?