COVID-19 – Ważne informacje dla klientów na temat obecnej sytuacji, które udało się zebrać i zweryfikować.

1. Zasiłek na czas opieki nad dzieckiem.

Obecnie przysługuje rodzicowi (jednemu) na dziecko do 8 roku życia. Trwają prace nad podwyższeniem tego limitu do 12 roku, ale na razie nic nie ma. Prawo do takiego zasiłku mają osoby, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym (nie mylić ze zdrowotnym). Taki zasiłek wypłacany jest na podstawie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS. Wysokość zasiłku tak jak wynagrodzenia chorobowego – 80% podstawy. Pracownicy wniosek składają pracodawcy, przedsiębiorcy – do ZUS.
UWAGA! Przy podawaniu okresu na jaki chcemy zasiłek, wpisujemy tylko dni robocze. Zasiłek można dzielić na okresy i pomiędzy rodziców.
Przedsiębiorcy mogą taki wniosek składać przez PUE poprzez zakładkę Płatnik -> Zlecenie operacji -> ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek. Pełną instrukcję jak złożyć wniosek znajdziecie tutaj:
https://kadry.infor.pl/…/3628489,Oswiadczenie-o-dodatkowy-z…

Zasiłek przyznawany jest na max 14 dni. Zasiłek nie wlicza się do ustawowych 60 dni przysługującego zasiłku na opiekę nad dzieckiem. Data rozpoczęcia świadczenia poniedziałek 16 marca. Jeżeli otrzymacie takie oświadczenie od pracownika, to prześlijcie je mailem do biura. Zasiłek nie przysługuje jeśli w gospodarstwie domowym jest inna osoba dorosła, mogąca zapewnić dzieciom opiekę (np. niepracujący małżonek, niepracujący emeryci). Na razie ustawa mówi o 14 dniach. Jeśli opieka nad dzieckiem się przedłuży, będzie realizowana na normalnych zasadach (pracownik zgłasza pracodawcy, przedsiębiorcy składają ZUS-Z15A).

2. Odroczenie terminu płatności.

Jest taki projekt lecz brakuje do tego rozporządzenia. Na dzień dzisiejszy Pani Prezes ZUS powiedziała, że nie będą naliczane odsetki z tytułu niezapłacenia składki w terminie, ale na ten moment to są tylko jej zapewnienia.
Można korzystać z dotychczasowych narzędzi takich jak: prolongata, układ ratalny. Lista potrzebnych dokumentów:
– do prolongaty: https://www.zus.pl/…/o…/odroczenie-terminu-platnosci-skladek
– do układu ratalnego: https://www.zus.pl/…/pomoc-w-…/rozlozenie-naleznosci-na-raty
do umorzenia zobowiązania: https://www.zus.pl/…/odstapienie-od-zadania-zwrotu-naleznos….

UWAGA! Umorzenie może dotyczyć tylko składek przedsiębiorcy. Planowane jest zniesienie opłaty prolongacyjnej.

Adekwatnie sytuacja wygląda w Urzędach Skarbowych. Można wystąpić o prolongatę, rozłożenie podatku na raty. Raty – formularz RAT-Z, odroczenie terminu – TER-Z. Stosowny druk składamy do swojego US i czekamy na rozwój wydarzeń. Ważne, żeby to zrobić przed datą zapłaty podatku.

3. Jedyny pewnik na ten moment to:

do 01.07 został odroczony termin obowiązkowego dla osób prawnych wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

4. Pracownicy:

– na mocy specustawy pracodawca może zlecić pracownikowi pracę zdalną lub w innym miejscu. Taka praca jest normalnie wynagradzana.
UWAGA! Specustawa nie określa, co zrobić w przypadku wypadku w trakcie pracy, jeśli praca jest świadczona z domu. Praca zdalna może trwać maksymalnie 180 dni. Jeżeli pracownik odmawia pracy zdalnej, a nie ma ku temu przeciwwskazań w umowie o pracę lub Kodeksie Pracy, pracodawca może na pracownika nałożyć karę porządkową. Jeżeli pracownik zgłosi brak możliwości pracy z domu, pracodawca musi zapewnić pracownikowi inne miejsce do świadczenia pracy zdalnej. Polecenie pracy zdalnie nie wymaga zgody pracownika;

– pracownicy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zachowują prawo do wynagrodzenia. Tutaj zalecamy porozumienie się z pracownikami, którzy na mocy wprowadzenia stanu epidemiologicznego nie mogą przyjść do pracy ani świadczyć jej zdalnie (np. sklepy). Pracownicy wynagradzani systemem akordowym lub prowizyjnym mają prawo do 60% średniego wynagrodzenia. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy musi się odbyć za zgodą pracownika, pracodawca nie może tego narzucić;

– pracownicy odsunięci od pracy ze względu na stan zdrowia zachowują prawo do wynagrodzenia;

– pracownik dobrowolnie powstrzymujący się od pracy i niemający zaświadczenia od lekarza lub inspektora sanitarnego nie ma prawa do wynagrodzenia za ten czas. W tej sytuacji można tutaj wykorzystać urlop bezpłatny.
UWAGA! Pracownik po 30 dniach straci ochronę zdrowotną;

– pracownik objęty kwarantanną na mocy inspektora sanitarnego ma prawo do wynagrodzenia chorobowego (tak jak L4). UWAGA! Nie przysługuje na dzieci objęte kwarantanną. Wynagrodzenie za czas kwarantanny wypłaca pracodawca;

– opieka nad chorym lub objętym kwarantanną dzieckiem – odbywa się na normalnych zasadach zasiłku opiekuńczego;

– pracownicy młodociany powinni zostać zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

5. Co wprowadza rozporządzenie MZ o stanie zagrożenia epidemiologicznego:

– premier może na drodze rozporządzenia wydawać polecenia przedsiębiorcom, np. zamknąć restauracje, bary, sklepy inne niż pierwszej potrzeby, itp. Na mocy podpisanego porozumienia przez przedsiębiorcę z wojewodą można otrzymać jakąś rekompensatę – szczegóły do indywidualnego ustalenia;
– polecenia na drodze rozporządzenia może również wydawać Główny Inspektorat Sanitarny;
– przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą starać się o odszkodowania z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
– cudzoziemcy pracujący na terenie RP są diagnozowani bezpłatnie, nawet, jeśli nie posiadają ubezpieczenia;
– zawieszone są placówki medycyny pracy (od wtorku), zawieszone są prace urzędów;
– rząd ustali maksymalne ceny na produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia;
– obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Większe podmioty nie mogą organizować walnych zgromadzeń (np. wspólników, członków stowarzyszeń).

6. Inne:

– PGNiG nie będzie przez najbliższe dwa tygodnie odcinać dłużnikom dopływu gazu;
– kierowcy, przewożący towar z zagranicy, nie są objęci obowiązkową kwarantanną;
– UWAGA! środki z rachunków bankowych nie zostaną przekazane obowiązkowo do rezerw NBP. To jest fake!;
– przesunięte zostały terminy rozpraw sądowych z wyjątkiem przypadków pilnych;
– pracodawca nie ma prawa sprawdzać temperatury pracownika, nie może oceniać stanu zdrowia lub podejmować działań izolujących pracownika.

7. Ograniczenia w działalności gospodarczej:

– hotele, motele, hostele, pensjonaty – całkowity zakaz;
– sanatoria – ograniczenie;
– restauracje, bary – tylko dostawy na wynos;
– imprezy kulturalne, targi, wystawy, konferencje, zbiorowe formy kultury i rozrywki – zakaz;
– miejsca spotkań, kluby fitness, kluby i szkoły taneczne, baseny, siłownie – zakaz;
– kina i inne projekcje filmowe – zakaz;
– biblioteki, archiwa, muzea – zakaz;
– kult religijny – ograniczenie;
– sklepy: teksylne, odzieżowe, obuwie itp., meblowe, elektryczne, RTV i AGD, księgarnie, papiernicze, zabawki – zakaz. Dotyczy sklepów znajdujących się na terenie obiektów o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2.

8. Na koniec lista pobożnych życzeń:

– odroczenie wszelkich danin i obowiązków ustawowych, np. sprawozdań finansowych czy rozliczeń rocznych;
– dopłaty do zaciągniętych kredytów;
– w przypadku przestoju – pracownikowi należy się minimalne wynagrodzenie wypłacane ze środków pracodawcy oraz świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych + ZUS;
– zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na anulowane wycieczki i transporty turystów;
– wcześniejsze zwroty VAT;
– pracownicy handlu będą mogli przyjmować towar w niedzielę;
– przesunięcie terminu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
– przesunięcie granicy wiekowej, uprawniającej do zasiłku z tytułu zamkniętych szkół do 15 roku życia dziecka;
– przesunięcie terminów spłat rat kredytów hipotecznych.

Sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa. Więcej informacji pojawi się w poniedziałek.

Bądźmy czujni i odpowiedzialni!

#manufakturakonin #twojaksięgowość